Zapraszamy na Odpust Parafialny

 

Serdecznie zapraszamy Parafian i Gości!

W niedzielę 22 lipca przeżywać będziemy odpust parafialny ku czci NMP Szkaplerznej. Uroczystej sumie o godzinie 11.00 przewodniczył będzie ks. prałat Bogdan Węgrzyn. Zapraszamy na tę Mszę św. poczty sztandarowe, dzieci pierwszokomunijne, dziewczynki sypiące kwiaty i chłopców dzwoniących.

Z racji odpust po każdej Mszy św. będzie można zapisać się do Szkaplerza Świętego.

 

Wypoczynek Młodzieżowego Chóru Parafialnego

Od 1 do 6 lipca Młodzieżowy Chór z naszej Parafii wypoczywał nad polskim morzem w Darłowie. Jak relacjonował Pan Organista Mariusz Guzy, który jest twórcą i dyrygentem grupy, pogoda w Darłowie sprzyjała integracji. Młodzi zażywali kąpieli w morzu i słońcu. Nie obeszło się bez wspólnego spacerowania, rejsu pirackim statkiem, a wieczorami grilowania i zabawy.

Z Przemyśla na Jasną Górę przez Dąbrowę Tarnowską

Piesza Pielgrzymka z Przemyśla na Jasną Górę w szóstym dniu na szlaku spotyka kościół w Dąbrowie Tarnowskiej. Jak co roku w naszej świątyni [arafialnej spotykają się wszystkie grupy, by odprawić nabożeństwo w intencji Ojczyzny. W tym roku, w poniedziałek 9 lipca 2018 r. miało to nzaczenie symboliczne, bo przeicież 100-tna rocznica odzyskania niepodległości.

Abp Józef Michalik przewodniczył nabożeństwu i wezwał do modlitwy za wszystkich Polaków oraz  o to, by nam samym dawał siłę Pan do bycia godnymi imienia chrześcijanina, imienia Polaka, imienia mieszkańca tej naszej polskiej ziemi.

Jedna z grup pielgrzymkowych w tym roku przygotowała program w konwencji audycji radiowej, podczas której przypomniała postacie polskich bohaterów narodowych – ludzi, których znamy dzięki ich dokonaniom w walkach o wolność, tych, którzy wyróżnili się swoim niezwykłym talentem muzycznym, sportowym oraz świętych. Przy stole, nakrytym białym obrusem, kilkoro pielgrzymów odpowiadało na pytanie o to, czy są dumni z bycia Polakami i który z Wielkich Rodaków naszej Ojczyzny przyczynił się do tego. W rozmowie wymieniono m.in. Fryderyka Szopena, św. Maksymiliana Marię Kolbego, Inkę, Rodzinę Ulmów i innych. (http://pielgrzymka.przemyska.pl/2018/2018/07/09/dabrowa-tarnowska-dumni-z-bycia-polakami/)

Tradycyjnie podejmowaliśmy Pielgrzymów obiadem. Składamy serdeczne podziękowania za ofiary złożone na obiad dla pielgrzymów. Przede wszystkim wyrażamy wdzięczność dyrekcjom i pracownikom szkół i przedszkoli, oraz wszystkim którzy zaangażowali się w przygotowanie obiadu.

XXXVI PIESZA PIELGRZYMKA TARNOWSKA NA JASNĄ GÓRĘ – TRWAJĄ ZAPISY

Trwają zapisy na XXXVI Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską na Jasną Górę. Zapraszamy wszystkich, którzy czują się na siłach do uczestnictwa w dziewięciodniowych rekolekcjach w drodze, którym w tym roku towarzyszy hasło: „Pełni Ducha Świętego budujemy Kościół na wzór Chrystusa”.

Koszt uczestnictwa w tegorocznej PPT wynosi 90 zł (ponadto prosimy zarezerwować w budżecie dodatkowe kilkanaście zł na obowiązkowy pamiątkowy podkoszulek grupowy na wejście na Jasną Górę), druga osoba z domu płaci 60 zł, a każde następne dziecko (do klasy VI włącznie) tylko 20 zł. Osoby poniżej 16 roku życia muszą mieć pełnoletniego opiekuna, jest to warunek ubezpieczenia PPT. Na spotkaniu przed pielgrzymkowym  można będzie zapisać się na powrót z Jasnej Góry wspólnym autokarem.

 

SPOTKANIE PRZED PIELGRZYMKOWE ODBĘDZIE SIĘ:

 • 04 sierpnia (sobota) o godz. 18.30, w kościele Marii Magdaleny w Szczucinie,
 • 05 sierpnia (niedziela) o godz. 19.00, w auli Domu Parafialnego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Będzie możliwość zapisania się oraz odebrania legitymacji pielgrzymkowej.

Do Tarnowa 17 VIII udajemy się indywidualnie. Prosimy o punktualne przybycie na Eucharystię, która rozpocznie się o godz. 6.30.

Bagaże: – informacje o zbiórce zostaną podane na spotkaniu przed pielgrzymkowym.

Zapisy na pielgrzymkę odbywają się we wszystkich parafiach diecezji do końca lipca, w sierpniu zgłoszenia przyjmuje tylko przewodnik grupy oraz sekretariat grupy „9 i 10”.

Duchowe pielgrzymowanie podczas XXXVI Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę:

Wszyscy pielgrzymi mają świadomość, jak ważne jest duchowe wsparcie w przeprowadzeniu i owocnym przeżyciu pielgrzymki, dlatego liczą na duchową obecność i modlitewne wsparcie.

Aby zostać duchowym pielgrzymem, należy zapisać się w swojej parafii, sekretariacie lub u przewodnika grupy. Trzeba spełnić następujące warunki: codziennie odmówić dziesiątek różańca, dodatkowo można wysłuchać relacji Radia RDN Małopolska z pielgrzymki, uczestniczyć we Mszy Św. w swojej parafii.

W kościele Parafialnym w Dąbrowie Tarnowskiej w miesiącu sierpniu będzie można wpisać się do Księgi Duchowego Pielgrzymowania.

Niech wspólne pielgrzymowanie jednoczy wszystkich w gorliwym i owocnym przeżywaniu XXXVI PPT.

 Ks. Jacek Janiczek, przewodnik grup nr 9 Św. Maksymiliana i 10 Św. Marii Magdaleny.

http://pielgrzymkatarnowska.pl/

Czas wakacji. Porządek Mszy Świętych

Od  25 czerwca obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw w dni powszednie. To znaczy, że przez czas wakacji nie będzie Mszy św. o godz. 7.oo w nowym kościele z wyjątkiem I Piątku i I Soboty miesiąca. Natomiast Msza św. w starym kościele w dni powszednie będzie o godz. 7.oo.

Pamiętajmy o obowiązku Mszy Świętej w Niedziele i Święta wyjeżdżając na wakacje, czy też posyłając dzieci na kolonie. Wszystkim życzymy miłego wypoczynku.

Odkrywajmy piękno „Serca Jezusa”

Zapraszamy w czerwcu na nabożeństwa do Serca Pana Jezusa. Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa.

Główna zasługa w rozpowszechnieniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). 27 grudnia 1673 roku Małgorzata dopuszczona została do tego, by spoczęła na Sercu Jezusowym. Pan Jezus pokazując jej swoje Serce pełne ognia, rzekł do niej: „Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami”. Następnie Jezus wziął serce Małgorzaty i umieścił je symbolicznie w swoim Sercu. Potem już przemienione i jaśniejące oddał Małgorzacie. Usłyszała pocieszające słowa: „Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj daję ci inne imię – umiłowanej uczennicy mojego Serca”.
Drugie objawienie miało miejsce na początku roku 1674. Pan Jezus ponownie objawił Małgorzacie swoje Serce i wymienił dobrodziejstwa i łaski, jakie przyrzeka czcicielom swojego Serca. „To nabożeństwo – pisze św. Małgorzata – jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach”. Wśród różnych form czci Pan Jezus zażądał czci także wizerunków swojego Serca.
W tym samym roku 1674 miało miejsce trzecie z wielkich objawień. W czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu pojawił się Świętej Pan Jezus „jaśniejący chwałą, ze stygmatami pięciu ran, jaśniejącymi jak słońce”. Pan Jezus ponownie odsłonił swoją pierś i pokazał swoje Serce w pełnym blasku. Zażądał, aby w zamian za niewdzięczność, jaka spotyka Jego Serce i Jego miłość, okazaną rodzajowi ludzkiemu, dusze pobożne wynagradzały temuż Sercu zranionemu grzechami i niewdzięcznością ludzką. Zażądał, aby w duchu wynagrodzenia w każdą noc przed pierwszym piątkiem miesiąca odbywała się godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu (tzw. godzina święta) oraz aby Komunia święta w pierwsze piątki miesiąca była ofiarowana w celu wynagrodzenia Boskiemu Sercu za grzechy i oziębłość ludzką.
Wreszcie w piątek po oktawie Bożego Ciała, 10 czerwca 1675 roku, nastąpiło ostatnie wielkie objawienie. Kiedy Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje Serce i powiedział: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie mojej szczególnie poświęcone. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia”.
Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca:

 1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
 2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
 4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
 5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
 9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
 10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
 11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
 12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.