Odkrywajmy piękno „Serca Jezusa”

Zapraszamy w czerwcu na nabożeństwa do Serca Pana Jezusa. Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa.

Główna zasługa w rozpowszechnieniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). 27 grudnia 1673 roku Małgorzata dopuszczona została do tego, by spoczęła na Sercu Jezusowym. Pan Jezus pokazując jej swoje Serce pełne ognia, rzekł do niej: „Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami”. Następnie Jezus wziął serce Małgorzaty i umieścił je symbolicznie w swoim Sercu. Potem już przemienione i jaśniejące oddał Małgorzacie. Usłyszała pocieszające słowa: „Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj daję ci inne imię – umiłowanej uczennicy mojego Serca”.
Drugie objawienie miało miejsce na początku roku 1674. Pan Jezus ponownie objawił Małgorzacie swoje Serce i wymienił dobrodziejstwa i łaski, jakie przyrzeka czcicielom swojego Serca. „To nabożeństwo – pisze św. Małgorzata – jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach”. Wśród różnych form czci Pan Jezus zażądał czci także wizerunków swojego Serca.
W tym samym roku 1674 miało miejsce trzecie z wielkich objawień. W czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu pojawił się Świętej Pan Jezus „jaśniejący chwałą, ze stygmatami pięciu ran, jaśniejącymi jak słońce”. Pan Jezus ponownie odsłonił swoją pierś i pokazał swoje Serce w pełnym blasku. Zażądał, aby w zamian za niewdzięczność, jaka spotyka Jego Serce i Jego miłość, okazaną rodzajowi ludzkiemu, dusze pobożne wynagradzały temuż Sercu zranionemu grzechami i niewdzięcznością ludzką. Zażądał, aby w duchu wynagrodzenia w każdą noc przed pierwszym piątkiem miesiąca odbywała się godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu (tzw. godzina święta) oraz aby Komunia święta w pierwsze piątki miesiąca była ofiarowana w celu wynagrodzenia Boskiemu Sercu za grzechy i oziębłość ludzką.
Wreszcie w piątek po oktawie Bożego Ciała, 10 czerwca 1675 roku, nastąpiło ostatnie wielkie objawienie. Kiedy Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje Serce i powiedział: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie mojej szczególnie poświęcone. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia”.
Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca:

 1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
 2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
 4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
 5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
 9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
 10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
 11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
 12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Okazale wyglądała procesja eucharystyczna ulicami miasta do 4 ołtarzy podczas Uroczystości „Bożego Ciała”. Trasa procesji wiodła ulicami: Zamkowa, Grunwaldzka, Kościuszki, Rynek przed Urzędem Miejskim, Jagiellońska, św. Jana, Berka Joselewicza, Rynek, Kościuszki, Grunwaldzka i Zamkowa powrót do kościoła. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w nabożeństwie, szczególnie tym, którzy aktywnie włączyli się w przebieg i organizację procesji. Zapraszamy do oglądania bardzo pięknej kroniki zdjęciowej.

Relacja z pielgrzymki do Ziemi Świętej 2018

W dniach od 19 do 26 maja 2018 r. odbyła się pielgrzymka do Ziemi Świętej. Do ziemi, gdzie tkwią korzenie naszej wiary.

Odśpiewane radośnie „Przybieżeli do Betlejem pasterze” rozpoczęło cały program pielgrzymowania. Odwiedziliśmy Pole Pasterzy, Bazylikę i Grotę Narodzenia, miejsce gdzie narodził się nasz Zbawiciel Jezus Chrystus.

Na szlaku pielgrzymkowym znalazły się Cezarea Nadmorska, Kana Galilejska, Nazaret, Góra Błogosławieństw, miejsce rozmnożenia chleba, Kościół Prymatu, gdzie Chrystus powierzył św. Piotrowi pieczę nad Kościołem, Kafarnaum, rejs po Jeziorze Galilejskim, Jerycho i Góra Kuszenia. W każdym z tych miejsc był czas na modlitwę osobistą, rozważanie Słowa Bożego.

W Kanie Galilejskiej była okazja do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Natomiast w wodach Jordanu odnowiliśmy swoje przyrzeczenia chrzcielne. Codziennie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej.

Innymi ważnymi miejscami, które odwiedziliśmy były m. in. Góra Oliwna, z której roztacza się wspaniały widok na Jerozolimę. Nie zabrakło również czasu na kąpiel w Morzu Śródziemnym oraz Martwym.

Słowa Pani Przewodnik niezwykle nas wzbogaciły o nową wiedzę z zakresu Starego i Nowego Testamentu. Wróciliśmy zaprzyjaźnieni z Bogiem i ze sobą. Pielgrzymka ta była jedną wielką niezapomnianą katechezą, która utrwaliła się w pamięci na całe życie.

   Jakub Stafii

 

 

                                                                                                                             

Wielka radość dla Parafii: Prymicje x2

27 maja 2018r. przeżywaliśmy radosną uroczystość Prymicji naszych rodaków ks. Mateusza Kica oraz ks. Bartłomieja Wilkosza, którzy otrzymali świecenia kapłańskie w katedrze tarnowskiej. Dziękujmy Bogu za dar powołania jakim zostali obdarzeni i otaczajmy ich naszymi modlitwami, by ich kapłaństwo było wypełnione gorliwością, zapałem, wiernością i ofiarnością. Upraszajmy też dar nowych powołań do służby Bożej z naszej parafii.

Bierzmowanie 2018

W piątek 25 maja, podczas Mszy św. w kościele parafialnym w Dąbrowie Tarnowskiej, do sakramentu bierzmowania przystąpili młodzi z naszej parafii, a także z Żelazówki, Odporyszowa i Szarwarku. Sakramentu tego udzielił Bp Leszek Leszkiewicz.

 

Otwarcie Nabożeństw Fatimskich

13 V 2018 r. rozpoczęliśmy tegoroczne nabożeństwa fatimskie. Mszy Świętej o godzinie 18.oo oraz procesji różańcowej przewodniczył Abp Edward Nowak z Rzymu, który nawiązując do historii powstania tych nabożeństw, zachęcał do wynagradzania Najświętszemu Sercu Maryi odmawiając różaniec.

Ponadto Hierarcha poświęcił gablotę ufundowaną przez dzieci pierwszokomunijne. W gablocie znajdują się złoty różaniec oraz złota róża, jako wotum na 100 lecie objawień fatimskich. Wota zostały zrobione ze złota, które w minionym roku składali wierni z Parafii.