3 maja 2017 archive

Litania, która porusza umysł i wycisza serce

Warto posłuchać, szczególnie w maju:

Vivat Polonus defensor Marie!

Vivat Polonus defensor Marie! – Niech żyje Polak, jedyny obrońca Maryi. Tradycyjnie 3 maja na Mszy Świętej o godzinie 11.oo modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Zbigniew Szewczyk w koncelebrze z Ks. Prałatem Józefem Porembą. Kaznodzieja w pięknej homilii zacytował fragment wiersza Jana Lechonia pt. „Matka Boska Częstochowska”: O …

Kontynuuj czytanie