Rozesłanie Kolędników Misyjnych [VIDEO]

Rozesłanie Kolędników Misyjnych [VIDEO]

Kolędnicy posłani w drugim dniu świąt będą odwiedzać domy mieszkańców naszej Parafii. Opowiedzą w krótkiej inscenizacji o życiu swoich rówieśników na misjach i wręczą mieszkańcom kolędowe pamiątki. Ofiary które uda się zebrać Kolędnikom Misyjnym zostaną przeznaczone na projekty związane z…

Serdeczne życzenia

Serdeczne życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim serdeczne życzenia. Niech obecność Boga między nami zbliży nas do siebie, niech umocni dobre więzi w małżeństwach, rodzinach, parafii i w naszej umiłowanej Ojczyźnie, niech uciszy spory, niech uspokoi nasze serca, niech umocni…