Litania, która porusza umysł i wycisza serce

Warto posłuchać, szczególnie w maju: