Pielgrzymka Śladami Św. Pawła

Mówi się, że Ziemia Święta to Piąta Ewangelia, i wiele osób pielgrzymujących do Jerozolimy to potwierdza. Coś z tego klimatu ma pielgrzymka do miejsc, gdzie głosił Chrystusa św. Paweł. Są to głównie tereny dzisiejszej Grecji. O tej działalności, o tych miejscach trudów ewangelizacji Apostoła Narodów słyszymy bardzo często na Mszy Świętej odczytując Jego Listy. Z naszej Parafii w dniach 29 IX do 8 X została zorganizowana pielgrzymka śladami Św. Pawła.