Nowi Członkowie Rady Duszpasterskiej – wyniki wyborów

 

Członkowie Rady Duszpasterskiej parafii pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

 

Z wyboru:

Bugajska Anna

Dąbrowa Jerzy

Janusiewicz Jolanta

Klimowski Paweł

Prażuch Aleksandra

Prorok Józef

Rzepecka Zofia

Sajdak Mirosław

Wątroba Janusz

Zych Antonina

Z urzędu:

Ks. Zbigniew Szewczyk – delegat księży wikariuszy

S. Jadwiga ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia – delegatka sióstr zakonnych

Czesław Sarzyński – przedstawiciel nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii

Mariusz Guzy – przedstawiciel osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej