Święci uczą nas kultury świętości

29 października przeżyliśmy we Wspólnocie Parafialnej Uroczystość odpustową mi czci Wszystkich Świętych. 

Świętym dedykowany jest nasz stary, drewniany kościół. W tym dniu kazania wygłosił ks. dr Jan Bartoszek. 

W swoim kazaniu kaznodzieja zachęcał byśmy w codzienności życia wprowadzali kulturę świętości, dobrych obyczajów, szacunku do wartości chrześcijańskich.