Powstał Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II

Biskup tarnowski Andrzej Jeż powołał Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie. W planach są cykliczne wykłady m.in. dla działaczy katolickich i samorządowców.

Uniwersytet powstał w trosce o upowszechnianie bogatego dorobku myśli i wskazań polskiego Papieża. Będzie działał w ramach Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, a jego dyrektorem został mianowany ks. dr Jan Bartoszek, asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

„22 października św. Jan Paweł II został ogłoszony pierwszorzędnym patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Stało się to dla nas inspiracją, by promować nauczanie społeczne. Pragniemy przypominać  myśli, wskazania i działania Ojca Świętego. Papieska refleksja nad współczesnym światem może być źródłem i inspiracją dla każdego, kto podejmuje służbę społeczną, stara się świadomie brać współodpowiedzialność za świat, oraz dąży do pogodzenia swej wiary z powinnością obywatelską” – podkreśla ks. Jan Bartoszek.

Uniwersytet będzie organizował warsztaty dla osób z Akcji Katolickiej, KSM-u, innych ruchów i stowarzyszeń kościelnych, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. członków Rad Duszpasterskich oraz samorządowców i przedsiębiorców z dziedziny katolickiej nauki społecznej oraz innych dziedzin teologicznych.

„Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie stworzyć szlachetne dzieło, które zwłaszcza w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości może stanowić widoczny wkład w uświadamianie społeczeństwa na temat kwestii społecznych, podejmowanych przez Kościół” – podkreśla ks. Bartoszek.

Rozpoczęcie wykładów w ramach UNSJPII jest planowane na miesiąc luty 2018 roku w Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni, Mielcu i Krużlowej.

Udział w zajęciach podstawowych jest darmowy. Wykłady będą się odbywać raz w miesiącu.

Statut UNSJPII oraz szczegółowe kalendarium spotkań będą w najbliższym czasie dostępne na stronie Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Zapisy do udziału w zajęciach będą przyjmowane w biurze Akcji Katolickiej od 10 stycznia 2018 r. 

Miejsca spotkań i wykładów: 

  1. Tarnów – aula Jana Pawła II (obok katedry);
  2. Nowy Sącz – aula przy Bazylice, parafia św. Małgorzaty;
  3. Bochnia – Bursa (ul. Stasiaka 10, 32-700 Bochnia), parafia św. Mikołaja;
  4. Mielec – aula przy Bazylice, parafia św. Mateusza;
  5. Krużlowa – aula przy parafii.

 

Jeśli jesteś zainteresowany to pobierz kartę zgłoszeniową: KARTA ZGŁOSZENIOWA SŁUCHACZA