Serdeczne życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim serdeczne życzenia. Niech obecność Boga między nami zbliży nas do siebie, niech umocni dobre więzi w małżeństwach, rodzinach, parafii i w naszej umiłowanej Ojczyźnie, niech uciszy spory, niech uspokoi nasze serca, niech umocni słabych, pocieszy smutnych, niech będzie dla nas wszystkich umocnieniem. Niech Jezus Nowonarodzony przyniesie każdemu swoje dary: pokoju w sercu, przyjaźni w każdej samotności, nadziei w każdej przegranej, odwagi w każdym wysiłku, miłosierdzia dla każdej obrazy, przebaczenia dla każdego grzechu, światła dla każdego mroku, miłości dla każdego brata, podzielenia się chlebem z każdym ubogim, radości świętej nocy betlejemskiej oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Ks. Proboszcz wraz z kapłanami i współpracownikami