Witamy nowy rok dziękując za miniony. PODZIĘKOWANIA

PODZIĘKOWANIA ZA ROK 2017

„Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu w imię Jezusa.” (Ef 5, 20). Idąc za słowem Bożym, które wychowuje nas do wdzięczności za wszystko co otrzymujemy, składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w mijającym roku dołożyli szlachetną cząstkę dobra dla ubogacenia bliźnich i wspólnoty parafialnej. 

Księdzu Prałatowi Józefowi – za niesłabnącą gorliwość i zaangażowanie duszpasterskie mimo słabnących sił fizycznych.

Ks. seniorowi Zbigniewowi – za świadectwo kapłańskiej, gorliwości, ofiarności, pokory i bezinteresowności.

Księżom współpracownikom – za każdą posługę wypływającą z gorliwości, bezinteresowności i pasterskiej miłości do Kościoła.

Ks. Janowi Bartoszkowi – za posługę miłosierdzia przez słowo i konfesjonał oraz za dobre inspiracje i przykład pracowitości. 

Diakonom – za włączanie się w życie parafii i wydatną pomoc duszpasterską.

Pracowniom parafii, panu kościelnemu Ryszardowi Ciochowi, p. Księgowej Annie Latocha, p. Janinie Śliwa przepisującej księgi parafialne, p. Organiście Mariuszowi Guzemu, paniom Kucharkom p. Edycie Dynak i p. Zuzannie Dymon, pani Alinie Rekowskiej, pani Edycie Szmyrko – za to, że zawsze i wszędzie można na nich liczyć.

Dotychczasowej Radzie Duszpasterskiej  – za dobre inspiracje, dorady i harmonijną we wszystkim współpracę, nowej za gotowość podjęcia współpracy.

Siostrom Szarytkom – za dzieło miłosierdzia, w tym za pracę w szpitalu i hospicjum i opiekę nad chorymi, za troskę o ubogich, za podejmowaną z wielkim sercem pracę z dziećmi i młodzieżą wincentyńską.

Siostrom Służebniczkom – za katechizację i inicjatywy z tym związane, za prowadzenie Ochronki, która jest placówka parafialną, s. Marii Szajewskiej za dbałość o szaty liturgiczne i dekorowanie świątyń.

Katechetom świeckim – za katechezę.

Świeckim Szafarzom Eucharystii – za zanoszenie Najświętszej Eucharystii chorym z wiarą, poświęceniem i bezinteresownością.

Animatorom, którzy prowadzą w grupach spotkania formacyjne dla młodzieży z gimnazjum – za wytrwałe apostolstwo i troskę o formację młodzieży do świadomego życia chrześcijańskiego.

Liturgicznej służbie ołtarza, panom organistom, ministrantom, lektorom, kantorom, chórowi parafialnemu, chórowi młodzieżowemu, zespołowi muzycznemu, scholii dziecięcej – za nieoceniony wkład w piękno sprawowanej liturgii i pomoc uczestnikom liturgii w jej godnym przeżywaniu.

Pracownikom Poradni Rodzinnej – za ofiarną pracę dla dobra naszych małżeństw i rodzin a w szczególności za przygotowanie młodych do sakramentu małżeństwa.

Rycerstwu Niepokalanej – za niesłabnącą gorliwość w modlitwie i szerzeniu kultu Maryi Niepokalanej oraz za podejmowane inicjatywy w obronie życia poczętego.

Grupie Modlitewnej Św. Ojca Pio – za wierne trwanie w modlitwie i wprowadzanie w życie duchowości Ojca Pio.

Stowarzyszeniu Pomocy św. Brata Alberta – za zaangażowanie charytatywne i świadectwo chrześcijańskiego miłosierdzia.

Grupie Modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym – za rekolekcje Odnowy, za formowanie ludzi do wiary świadomej i pogłębionej, za życie słowem Bożym, za adoracje I czwartkowe, adoracje w szpitalu.

Katolickiemu Stowarzyszeniu Wychowawców, Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, Akcji Katolickiej – za konsekwentne realizowanie założeń statutowych i rocznego programu działania.

Stowarzyszeniu Faustinum – za szerzenie kultu miłosierdzia, szczególnie za Godzinę Miłosierdzia, która jest wielkim wołaniem o zmiłowanie dla nas i świata całego.

Adorującym w wieczystej adoracji – za wierność, hojność i gorliwość w trwaniu przy Jezusie. Niech Jezus żyjący w Hostii Świętej będzie dla Was Wszystkim!!!

Zelatorkom i Zelatorom Żywego Różańca wraz ze wszystkimi członkami Róż parafialnych – za umiłowanie modlitwy różańcowej.

Pracownikom świetlicy parafialnej – za wielkie serce jakie wkładają w opiekę nad dziećmi.

Pracownikom Betanii, paniom pracującym w okienku – za gościnność i życzliwość w obsługiwaniu klientów.

Stanisławowi Barabaszowi – za niedościgłą gorliwość w rozprowadzaniu prasy katolickiej.

Rafałowi Pankowi, p. Gołębiowskiemu – za pomoc w skutecznym administrowaniu cmentarzem parafialnym.

Ofiarodawcom na składkę inwestycyjną w 3 niedzielę miesiąca parzystego – za ofiarność, dzięki której możemy upiększać nasze świątynie i prowadzić inwestycję parafialne. Szczególnie za ufundowanie złotych koron dla Matki Bożej Szkaplerznej, złotego różańca i róży, za fundację kaplic bocznych w kościele parafialnym, za wystrój kaplicy szpitalnej, za wykonanie nowych drzwi wahadłowych oraz nowych żyrandoli i kinkietów, za malowania kościoła i wymianę nagłośnienia.

Ofiarodawcom składającym ofiary na kurię diecezjalną, hospicja, Dzieło Nowego Tysiąclecia, misje i Kościół na Wschodzie, Seminarium Duchowne, uczelnie katolickie i z innych okazji.

Samorządowi Gminnemu i Powiatowemu – za dobrą współpracę a szczególnie za dbałość o zabytkowe walory świątyni pw. Wszystkich Świętych i jej otoczenia.

Samorządowi Gminnemu – za wydatną pomoc w rozwiązaniu problemu wywozu śmieci z cmentarza.

Szczególne podziękowania dla Gospodarzy Małych Parafialnych Grup Domowych za zaufanie, odwagę, otwartość serca, gościnność i pomoc w zorganizowaniu spotkań w małych grupach domowych oraz wszystkim uczestnikom spotkań za przyjęcie zaproszenia i włączenie się w ich przeżycie.

To jest największe dzieło tego roku!!!

Wszystkim Parafianom – za świadectwo wiary, pobożności, modlitwy, przywiązania do Kościoła, za dbałość o piękno parafialnej świątyni, za wielką ofiarność. 

Wszystkim, również tym niewymienionym, serdecznie dziękuję za każdą pomoc i wyświadczone dobro. Bóg zapłać!

proboszcz Stanisław Cyran