Duchowa Adopcja – podejmiesz wyzwanie?

Przez całą niedzielę 8 kwietnia będzie można z kościoła zabrać deklarację Duchowej Adopcji. Osoby, które zechcą włączyć się w tę piękną inicjatywę zapraszamy, z wypełnionym formularzem, na Mszę Świętą w poniedziałek 9 kwietnia o godzinie 18.oo. Podczas tej Eucharystii zostaną podjęte publicznie zobowiązania Duchowej Adopcji.

Czym jest Duchowa Adopcja?
Pełna poprawna nazwa brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

Więcej czytaj na: www.duchowa-adopcja.pl