Rekolekcje „Młodzi na Progu”

W Starym Sączu przy Ołtarzu Papieskim  młodzież z klas trzecich gimnazjalnych uczestniczy w rekolekcjach przygotowujących ich do Sakramentu Bierzmowania (13 – 15 kwietnia 2018r.). Rekolekcje te są integralną częścią programu „Młodzi na Progu”. Jego celem jest stworzenie środowiska wiary dla młodych oraz podprowadzenie ich do świadomej decyzji wiary. Spotkania są skierowane na budowanie szczerych więzi uczestników z prowadzącymi oraz między sobą, a przez to otwarcie się na przekaz Ewangelii.