I Komunia Śwęta

W pierwsza niedzielę maja (6 V 2018r.) przeżywaliśmy uroczysty dzień w naszej wspólnocie. 90 dzieci w pełni uczestniczyło w Eucharystii. Dzień wcześniej te same dzieci przystąpiły po raz pierwszy do sakramentu spowiedzi. Te wydarzenia poprzedzało całoroczne przygotowanie na katechezie przez ks. Rafała Ciecieręgę – wikariusz naszej Parafii.