Z Przemyśla na Jasną Górę przez Dąbrowę Tarnowską

Piesza Pielgrzymka z Przemyśla na Jasną Górę w szóstym dniu na szlaku spotyka kościół w Dąbrowie Tarnowskiej. Jak co roku w naszej świątyni [arafialnej spotykają się wszystkie grupy, by odprawić nabożeństwo w intencji Ojczyzny. W tym roku, w poniedziałek 9 lipca 2018 r. miało to nzaczenie symboliczne, bo przeicież 100-tna rocznica odzyskania niepodległości.

Abp Józef Michalik przewodniczył nabożeństwu i wezwał do modlitwy za wszystkich Polaków oraz  o to, by nam samym dawał siłę Pan do bycia godnymi imienia chrześcijanina, imienia Polaka, imienia mieszkańca tej naszej polskiej ziemi.

Jedna z grup pielgrzymkowych w tym roku przygotowała program w konwencji audycji radiowej, podczas której przypomniała postacie polskich bohaterów narodowych – ludzi, których znamy dzięki ich dokonaniom w walkach o wolność, tych, którzy wyróżnili się swoim niezwykłym talentem muzycznym, sportowym oraz świętych. Przy stole, nakrytym białym obrusem, kilkoro pielgrzymów odpowiadało na pytanie o to, czy są dumni z bycia Polakami i który z Wielkich Rodaków naszej Ojczyzny przyczynił się do tego. W rozmowie wymieniono m.in. Fryderyka Szopena, św. Maksymiliana Marię Kolbego, Inkę, Rodzinę Ulmów i innych. (http://pielgrzymka.przemyska.pl/2018/2018/07/09/dabrowa-tarnowska-dumni-z-bycia-polakami/)

Tradycyjnie podejmowaliśmy Pielgrzymów obiadem. Składamy serdeczne podziękowania za ofiary złożone na obiad dla pielgrzymów. Przede wszystkim wyrażamy wdzięczność dyrekcjom i pracownikom szkół i przedszkoli, oraz wszystkim którzy zaangażowali się w przygotowanie obiadu.