Msze Święte na rozpoczęcie Roku Szkolnego

Msze św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego:

■ dla młodzieży szkół ponad gimnazjalnych o godz. 7.oo

■ dla szkoły podstawowej nr 1 o godz. 8.oo w starym kościele

■ dla szkoły podstawowej nr 3 o godz. 8.oo w nowym kościele

■ dla szkoły podstawowej nr 2 o godz. 9.oo w nowym kościele.