Peregrynacja obrazu i relikwii św. Jana Pawła II – Słowo Biskupa Tarnowskiego

Słowo Biskupa Tarnowskiego

Drodzy Diecezjanie!

W naszej pamięci szczególne miejsce winno zajmować przesłanie, które pozostawił nam św. Jan Paweł II przybywając do naszej diecezji. Na starosądeckiej ziemi, w dniu 16 czerwca 1999 roku, Święty Papież skierował naszą uwagę na kwestie zasadnicze, odnoszące się do małżeństwa i rodziny. „Poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka, dzieje zbawienia ludzkości – mówił Jan Paweł II. Rodzina znajduje się pośrodku tego wielkiego zmagania pomiędzy dobrem a złem, między życiem a śmiercią, między miłością a wszystkim, co jest jej przeciwieństwem. Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, ażeby wyzwolić siły dobra, których źródło znajduje się w Chrystusie Odkupicielu człowieka…”.

Od tamtego wydarzenia na starosądeckich błoniach, rozchodzi się po naszej tarnowskiej diecezji echo szczególnego papieskiego apelu: „Niech polska rodzina dochowa wiary Chrystusowi! Trwajcie mocno przy Chrystusie, aby On trwał w was! Nie pozwólcie, aby w waszych sercach, w sercach ojców i matek, synów i córek zagasło światło Jego świętości. Niech blask tego światła kształtuje przyszłe pokolenia świętych, na chwałę imienia Bożego”.

Wyrazem podejmowania tego apelu jest też szlachetna inicjatywa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich działających przy parafii Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, by podjąć peregrynację obrazu i relikwii św. Jana Pawła II po rodzinach parafii.

Drodzy Diecezjanie! Kiedy będzie patrzeć na obraz św. Jana Pawła II nawiedzający wasze domy, niech wtedy wzbudzi się w Was świadomość, iż Święty Papież Rodziny wchodzi w wasze rodziny stając się ich duchowym członkiem i orędownikiem przed Bogiem wszelkich waszych spraw. Relikwie Świętego obecne wraz z obrazem pozwalają natomiast niejako przekroczyć próg świata widzialnego i dotknąć tego wiecznego. Cześć wobec relikwii, ich dotykanie czy oglądanie, ich bezpośrednia fizyczna bliskość, stają się swoistym „pasem transmisyjnym” ułatwiającym przekazanie Świętemu osobistych próśb i trosk. Ostatecznie zaś, relikwie mają prowadzić nas do praźródła świętości, do wzorca świętości, czyli do samego Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem i zarazem doskonałym Człowiekiem.

Drodzy Diecezjanie! Niech bliskość św. Jana Pawła II oraz modlitwa wznoszona do Boga za Jego przyczyną staną się dla Was źródłem umocnienia jedności w waszych rodzinach, a także źródłem jeszcze głębszego zaufania w moc promieniowania Bożego ojcostwa.

Mamy świadomość, że rodzina i małżeństwo są fundamentem ludzkości, fundamentem społeczeństw i narodów. Jeśli zniszczy się fundament, wtedy cały budynek się zapadnie. Dlatego trwajmy na modlitwie w intencji rodzin, by jak apelował w Starym Sączu św. Jan Paweł II – „polska rodzina dochowa wiary Chrystusowi”. Otaczajmy stałą modlitwą – zwłaszcza różańcową – rodziny i małżeństwa, które sami tworzymy.  Pamiętajmy, iż piękno życia małżeńskiego i rodzinnego jest wymownym kazaniem skierowanym do wszystkich pozostałych – jest kazaniem wszystkich dni.

Wszystkim Duszpasterzom, Rodzinom i osobom zaangażowanym w dzieło peregrynacji obrazu i relikwii św. Jana Pawła II w parafii Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej udzielam pasterskiego błogosławieństwa i otaczam Was serdeczną modlitwą.

 

 

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI