Tydzień Kultury Chrześcijańskiej – ZAPRASZAMY

Zapraszamy do włączenia się w Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, który w tym roku będziemy przeżywać pod hasłem: „Świętość drogą do niepodległości”. TKC rozpocznie się w niedzielę 11 XI na Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, podczas której nastąpi poświęcenie pamiątkowej tablicy z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

W każdym kolejnym dniu będziemy odkrywać sylwetki Świętych i Błogosławionych, którzy swoim życiem przyczyniali się do budowania tożsamości narodowej Polaków. Plan TKC: