TKC – Konkurs na najlepsze wykonanie pieśni patriotycznej

KONKURS  NA NAJLEPSZE WYKONANIE
PIEŚNI/PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

W RAMACH TYGODNIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
„ŚWIĘTOŚĆ DROGĄ DO NIEPODLEGŁOŚCI”

ORGANIZATORZY:

Parafia Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej

ADRESACI  KONKURSU:

–        soliści z klas 6-8 szkół  podstawowych,

–        soliści z 3 klas gimnazjów

–        soliści ze szkół średnich

CELE  KONKURSU:

–        stworzenie możliwości zaprezentowania twórczości muzycznej uczniów

–        rozbudzanie aktywności muzycznej i talentów wokalnych

–        pobudzanie zainteresowania pieśnią patriotyczną

–        zachęcenie do zapoznania się z historią Polski i włączenie się do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości

REGULAMIN:

–        utwór ma zostać wykonywany przez SOLISTĘ

–        każdy podmiot wykonawczy może zaprezentować tylko jeden utwór,
o charakterze patriotycznym

–           czas występu nie może przekroczyć 5 minut

–        melodię i tekst Soliści są zobowiązani opanować na pamięć

–        Wykonawcy zostaną podzieleni według kategorii wiekowych, to jest:

* KATEGORIA I – uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum

*KATEGORIA II- uczniowie klas ze szkół średnich

–        powołane przez Organizatorów Jury oceniać będzie:

* dobór repertuaru,

* intonację, emisję głosu, dykcję,

* ogólny wyraz artystyczny, oddanie klimatu pieśni, ekspresję

–                  akompaniament do utworów muzycznych może być odtwarzany
z nośnika, lub grany na żywo (organizatorzy zapewniają dostęp do pianina cyfrowego)

–        w celu lepszego i sprawniejszego przeprowadzenia konkursu, Wykonawcy zobowiązani są do dostarczenia podkładów muzycznych na płytach CD, lub pendrive, do dnia 13.11.2018, do kancelarii parafialnej (mieszczącej się w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Zamkowej 3)

–        Organizator odpowiedzialny jest za stronę techniczną konkursu, to jest udostępnienie nagłośnienia

–        dla zwycięzców przewidziane są nagrody

–        Jury może przyznać:

* miejsca I, II, III w poszczególnych kategoriach

* wyróżnienia w poszczególnych kategoriach

–         Jury może w oparciu o ostateczną punktację zmienić układ nagród i wyróżnień

–          wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa, a opiekunowie podziękowanie

 

         Uczestnicy konkursu:

– wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich występów
w celu promocji talentu uczestników oraz idei konkursu
– wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu (w tym na publiczne wyczytanie ich imienia i nazwiska
w czasie przeprowadzanego konkursu (RODO)).

 

Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

 

sposób  ZGŁOSZENIA:

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie składają
uzupełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA  w kancelarii parafialnej
(mieszczącej się w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Zamkowej 3)

 

TERMIN  ZGŁOSZENIA:

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do dnia

 8.11.2018 (środa)

 

przesłuchania konkursowe:

będą miały miejsce dnia

16.11.2018 (piątek),
w Aulii Domu parafialnego w Dąbrowie Tarnowskiej,
od godziny 9.00.

–        ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się tego samego dnia

–        Organizatorzy zapewniają skromny