Kazanie Ks. Proboszcza podsumowujące Rok Pański 2018

Kazanie wygłoszone przez Ks. Proboszcza Stanisława Cyrana 31 XII 2018 r., z okazji zakończenia roku: