Akcja Katolicka

Akcja katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.

Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie ogólnopolskie posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej. Akcja Katolicka rządzi się statutem zatwierdzonym przez Konferencje Episkopatu Polski.

Są dwa zasadnicze cele Akcji Katolickiej:
1) pogłębianie formacji chrześcijańskiej;
2) organizowanie współpracy z hierarchią w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Struktury stowarzyszenia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Dąbrowie Tarnowskiej z inicjatywy proboszcza ks. Prałata Józefa Poremby zostały stworzone w 1997r., a oficjalne powstanie przypada na dzień 23 kwiecień 1998r. w uroczystość Św. Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej w Polsce. Początkowo Parafialny Oddział liczył 51 członków a pierwszym prezesem został wybrany i mianowany przez ks. Biskupa p. mgr Krzysztof Orwat. Praca jest realizowana według planu pracy, który jest opracowywany na każdy rok. Spotkania organizowane są jeden raz w miesiącu.

Formacja duchowa polega na spotkaniach biblijnych jeden raz w tygodniu pod przewodnictwem kapłana. Ponadto uczestnictwo w rekolekcjach zamkniętych w Ciężkowicach, dniach skupienia, pielgrzymkach do miejsc świętych, jeden raz w roku na Jasną Górę do Częstochowy, Tuchowa, Zabawy, prowadzenia modlitwy różańcowej w radiu RDN, pielgrzymka do Katedry Tarnowskiej w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Organizowanie współpracy z hierarchią kościelną polega na współpracy z księdzem proboszczem i pomocy w realizacji różnych przedsięwzięć na terenie parafii, takich jak -prowadzenie biblioteki parafialnej, rozprowadzanie gazet i czasopism religijnych, udział w organizowanych zbiórkach na rzecz najbardziej potrzebujących, pomoc w organizowaniu wystaw o tematyce religijnej i w czasie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. W zależności od potrzeb i możliwości wspólnie z Dąbrowskim Domem Kultury organizuje Spartakiady Sportowe dla dzieci i młodzieży na Parafialnym Ośrodku Sportu i Rekreacji im. 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II połączone z konkursem piosenki religijnej i patriotycznej dla Zespołów i Chórków młodzieżowych dekanatu Dąbrowa Tarnowska. Akcja Katolicka organizuje na terenie parafii, organizowane przez Diecezjalny Instytut AK różne konkursy plastyczne o tematyce religijnej.

Do zadań członków Akcji Katolickiej należy dbałość o zachowanie tradycji i kultury narodowej, zaangażowanie się w lokalnej społeczności i w miejscu pracy w zachowaniu wiary, stałej ewangelizacji i wcielaniu chrześcijańskich wartości.