Chór parafialny

Po zakończeniu II wojny światowej gdy społeczeństwo polskie mogło prowadzić działalność kulturalną, pan mgr  Marian Seweryn  – długoletni nauczyciel muzyki i śpiewu w Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Tarnowskiej założył chór „Lutnia”, który pięknym śpiewem uświetniał uroczystości liturgiczne i patriotyczne  występując gościnnie także poza Dąbrową Tarnowską na przeglądach chórów. Chór ten zaprzestał swoją działalność w 1980 roku. W tym  samym roku w grudniu został założony chór parafialny. Dyrygentem chóru został ks. mgr Kazimierz Kapcia katecheta młodzieży licealnej. Chór ten prowadził przez 14 lat. Po jego odejściu z parafii, jego następcą został ks. Adam Wojciechowski, który prowadził chór przez 4 lata. Po jego przeniesieniu obowiązki dyrygenta przejął pan dr Eugeniusz Doktor. W roku 2000 pracę z chórem rozpoczął Ks. Prałat Józef Poremba a pomagał nowy organista pan Czesław Baran. Od 2013 roku w prowadzenie chóru zaangażował się wybitny Organista – Pan Mariusz Guzy.

chór

Chór parafialny – 4 głosowy mieszany tworzą osoby starsze, pracujące zawodowo, które mimo rozlicznych obowiązków znajdują czas na próby i występy. Próby odbywają się w Domu Katechetycznym we wtorki i czwartki po wieczorowej Mszy św. Chór uświetnia uroczystości religijne oraz patriotyczne. Ma bogaty repertuar pieśni, który jest systematycznie powiększany. Szczególnie bogaty jest repertuar kolęd. Z kolędami chór występował gościnnie w wielu parafiach a szczególnie w Żabnie, Niecieczy czy też w Bochni w par. św. Jana Nepomucena, gdzie proboszczem jest Ks. Kazimierz Kapcia. Serdecznie zapraszamy osoby mające odpowiednie warunki głosowe aby włączyły się do wspólnoty chóru parafialnego. Zachętą niech będą słowa św. Augustyna: „Kto śpiewa ten się dwa razy modli”