Grupa Biblijna

Wsłuchując się w słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który prosił o większe zaangażowanie katolików świeckich, aby sprostać zadaniom jakie stoją przed wierzącymi w niezwykle ważnej sytuacji społecznej naszej ojczyny, Akcja Katolicka w Dąbrowie Tarnowskiej pod przewodnictwem proboszcza ks. Prałata Józefa Poremby, w trosce o życie duchowe w parafii, podjęła dzieło wewnętrznej formacji duchowej.3517372902_16d41e4950_b

W tym celu w roku 1999 zaczęto organizować Spotkania Biblijne , raz w tygodniu w każdą środę. Na tych spotkaniach pod przewodnictwem kapłana czytano fragmenty Pisma Świętego a następnie kapłan objaśniał czytane teksty.

W spotkaniach biorą udział nie tylko członkowie Akcji Katolickiej, ale także ci parafianie którzy chcą pogłębiać swoją więź z Bogiem poprzez lepsze poznanie Jego słowa.

 Pierwszym opiekunem Grupy Biblijnej był ks.mgr Adam Samborski. Kształtowanie chrześcijańskiego sumienia rozpoczęto od czytania i poznawania Ksiąg Starego Testamentu. Następnym kapłanem, który przejął opiekę nad naszą grupą był ks.mgr Jan Burdek. W czasie spotkań skupił się głównie nad postaciami czterech Ewangelistów oraz zagadnieniami związanymi z egzegezą ich dzieł. Po przeniesieniu Go na inną parafię pracę z Grupą Biblijną rozpoczął ks.mgr Marcin Gadek. Zajął się głównie Ewangelią św. Jana, a na prośbę słuchaczy podjął analizę Apokalipsy. Ponadto na spotkaniach były omawiane zagadnienia z Katechizmu Kościoła Katolickiego (np. Dekalog). Grupę Biblijną prowadził ks. mgr Rafał Igielski. Ksiądz Rafał zaproponował, abyśmy nasze spotkania poświęcili na kontemplację Słowa Bożego i zestawianie naszego życia z rozważanymi treściami. Ponieważ obecny rok duszpasterski jest obchodzony jako Rok Świętego Pawła, dlatego też na kolejnych spotkaniach rozważamy fragmenty Listu Świętego Pawła do Filipian. Każde spotkanie to wsłuchiwanie się w głos świadka – św. Pawła – miłującego Boga, wymiana własnych doświadczeń i wspólna modlitwa.

Grupa Biblijna przez całe 9 lat swojego istnienia spotyka się systematycznie (oprócz wakacji) w środę po mszy świętej wieczornej w Bibliotece Parafialnej. Na początku na spotkania uczęszczało 30 osób . Obecnie jest nas 15 osób.

Grupa Biblija  zaprasza wszystkich chętnych parafian na te cotygodniowe spotkania. Można na nich nie tylko pogłębić znajomość Biblii, ale również uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące, czy to tekstów Pisma Świętego, czy też innych zagadnień związanych z życiem wiary i Kościoła, albo formacją duchową.