Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców

 

W wychowaniu chodzi właśnie o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby był, a nie tylko więcej miał, aby więc przez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,  to znaczy, ażeby również umiał bardziej być, nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.” – Jan Paweł II

  

Nauczycielu, Rodzicu, Wychowawco!

Jeśli chcesz dzielić się swoją mądrością i doświadczeniem jesteś nam bardzo potrzebny! Jeśli potrzebujesz wsparcia w swoich działaniach – może znajdziesz je w Środowisku KSW, które działa w naszej parafii Dąbrowa Tarnowska.

 

 

 Historia Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców

 Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców zostało zarejestrowane dnia 20 września 1989r. przez Sąd Wojewódzki w Warszawie jako stowarzyszenie ogólnopolskie z siedzibą w Warszawie. Jest wspólnotą osób uznających problemy wychowania i kształcenia młodego pokolenia za przedmiot szczególnego zainteresowania i troski. Skupia w swoim gronie nauczycieli, wychowawców, rodziców, katechetów i duszpasterzy. Po wielu latach wszelakich ograniczeń, można się zrzeszać, można publicznie zabierać głos we wszystkich kwestiach, można działać na rzecz wspólnego dobra. Trzeba tylko czuć się prawdziwym nauczycielem i wychowawcą, trzeba chcieć…

Oddział w Dąbrowie tarnowskiej powstał na bazie Duszpasterstwa Nauczycieli, działającego już kilkanaście lat.

Działalność Oddziału KSW w dąbrowie tarnowskiej obejmuje dwa główne nurty: formację duchową oraz działalność środowiskową na rzecz nauczycieli, wychowawców i młodzieży.

Zarząd stara się być w środowisku grupą inicjatywną, proponującą różne formy działania, bliskie nauczycielom. Dąży do tego, aby Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Dąbrowie tarnowskiej podejmowało sprawy nauczycieli /np. 3 spotkania dotyczące awansu zawodowego nauczycieli w świetle Karty Nauczyciela. Chodzi także o to aby integrowało nauczycieli i wzmacniało więzi. Zmieniająca się rzeczywistość, wprowadzana reforma oświaty, zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne środowiska pedagogów i młodzieży /relatywizm poglądów, modne trendy, sekty, narkomania, różnorodne uzależnienia, restrukturyzacja oświaty, bezrobocie/ sprawiają, że przed Zarządem Oddziału stają coraz to nowe wyzwania, którym w miarę możliwości stara się sprostać poprzez różne formy pracy.

Mamy na względzie, że to nauczyciele i wychowawcy przygotowują do pracy przyszłych lekarzy, nauczycieli, prawników, księży i polityków – a zatem, od tego, jaki będzie polski nauczyciel, jakie będzie jego powołanie i praca, takie będą przyszłe pokolenia.

Pedagodzy zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu Wychowawców każdy rok szkolny kończą wspólnym wyjazdem na Ogólnopolską Pielgrzymkę Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę. Wraz z rzeszą nauczycieli z całej Polski jadą do Najlepszej Matki, by złożyć w Jej dłonie swoje troski, radości, nadzieje, podziękowania za miniony rok i prośby o błogosławieństwo na nadchodzące dni następnego roku szkolnego.