RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ, założone przez św.  Maksymiliana Kolbego 16 października 1917 r. w Rzymie pod łacińską nazwą Militia Immaculatae (MI), jest publicznym, powszechnym i międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych: świeckich i duchownych. „Rycerstwo Niepokalanej to – według jego Założyciela – całość życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z Niepokalaną , Wszechpośredniczką naszą u Jezusa”. Cel i program Rycerstwa św. Maksymilian streścił w haśle: „Zdobyć cały świat dla Niepokalanej Dziewicy, by Ona, a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi”. Członkowie Rycerstwa jako główne zadanie stawiają sobie szerzenie Królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej, pobudzając wszystkich chrześcijan, świeckich i duchownych, do oddania się Jej na służbę w misji, którą pełni jako Matka Kościoła .Rycerstwo Niepokalanej istnieje na 5 kontynentach, w 47 krajach, ma liczne siedziby kanonicznie erygowane, 27 central narodowych oraz różne dzieła formacji chrześcijańskiej i głoszenia Ewangelii, a liczba jego członków sięga 4 mln (w tym ok. 2 mln w Polsce). Większość Rycerstwa w Polsce działa na zasadach ruchu, czyli w sposób niezorganizowany. Natomiast w sposób zorganizowany działa obecnie ponad 220 grup (kół MI), które mają animatora i opiekuna duchowego, oraz 135 wspólnot Stowarzyszenia, które posiadają swój zarząd i asystenta kościelnego, co zapewnia im stałą opiekę duchową i swobodną działalność w parafii. Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce jest katolicką organizacją, posiadającą od 17 października 1997 r., zatwierdzone przez Papieską Radę ds. Świeckich, Statuty Generalne. Zostało erygowane jako stowarzyszenie publiczne , międzynarodowe według norm Kodeksu Prawa Kanonicznego. Posiada również , od 20 stycznia 2000r., osobowość prawną w rozumieniu przepisów prawa kościelnego i państwowego.

Stowarzyszenie posiada własny organ prasowy i wydaje wiele tytułów książkowych, jak Również miesięczniki; ,,Rycerz Niepokalanej’’ od 1922r., który  w okresie międzywojennym osiągał milionowy nakład , ,,Informator Rycerstwa Niepokalanej’’ od 1935 r. jako pismo wspólnot MI. Jest wydawany ,,Mały Rycerzyk Niepokalanej ‘’ dla dzieci , oraz dwumiesięcznik dla młodzieży,, Rycerz Młodych ‘’.

Rycerze Niepokalanej mogą zyskać odpusty zupełne pod zwykłymi warunkami w następujących dniach ;

1 . W dniu oddania się Niepokalanej i włączena się do MI .

2 . W uroczystość Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia.

3 . W uroczystość Zwiastowania Pańskiego , 25 marca .

4 . W uroczystość Wniebowzięcia NMP,15 sierpnia .

5 . W rocznicę objawienia się Niepokalanej w Lourdes , 11 luty .

6 . W rocznicę objawienia się Niepokalanej w Fatimie , 13 maj .

7 . W uroczystość św. Franciszka z Asyżu , 4 październik.

8 . W rocznicę założenia Rycerstwa , 16 październik.

9 . W rocznicę objawienia Cudownego Medalika , 27 listopad .

Środki MI

1 . Odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej:

 ,,O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta , módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy , i za wszystkimi , którzy się do Ciebie nie uciekają , a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie”.

2 . Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie środki godziwe , na jakie pozwala stan, , warunki i okoliczności , a najskuteczniejsze środki – to modlitwa ,pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia.

3 . Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika.

PARAFIALNY ODDZIAŁ ,,RYCERSTWO NIEPOKALANEJ”

Przy Parafii Matki Bożej Szkaplerznej W Dąbrowie Tarnowskiej jako koło istnieje już od 20 lat , lecz jegodziałalność nie była dostrzegalna. W rokujubileuszu 150 lecia Dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (2004) istniejące koło zostało przekształcone w Stowarzyszenie . Został wybrany nowy Zarząd , który na początek założył sobie zadanie , aby Niepokalana była bardziej kochana. Przez 9 kolejnych pierwszych sobót od kwietnia do grudnia 2004 odprawiano nabożeństwa pierwszo sobotnie, które z bardzo wielkim oddaniem celebrował , ówczesny wikary Jan Burdek .Na zakończenie jubileuszu została odprawiona w parafii  uroczysta Msza Święta z udziałem Ks.. Prałata Józefa Poremby , oraz Ks. Kanonika Władysława Szerszenia z Borusowej .        

Główne diecezjalne uroczystości zakończenia jubileuszu odbyły się w jedynym diecezjalnym  Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu z udziałem Rycerstwa z całej diecezji, A Mszy świętej przewodniczył opiekun duchowy Rycerstwa Ks. Biskup Władysław Bobowski . Współcelebransami byli opiekunowie parafialnych oddziałów MI, którzy przybyli ze swoimi podopiecznymi, aby uczcić Niepokalaną .

ROK 2005  był czasem bardzo wytężonej pracy na niwie służby dla chwały Niepokalanej, oraz pracy dla dobra dusz ludzi chorych na duszy i na ciele , a także tych , którzy się zagubili  na wirażach codziennego życia.

To w roku 2005 zostały wprowadzone nabożeństwa wielkopostne ,,Godziny Miłosierdzia Bożego ‘’ ,oraz ,,Drogi Krzyżowej ” o godz.. 15.00 przez cały okres Wielkiego Postu do niedzieli Miłosierdzia Bożego w intencjach jak wyżej  .Również w tym roku 2 kwietnia odpowiadamy miłością na testament Ojca Świętego i po Jego odejściu do Pana jako pierwsi ofiarujemy Mszę Świętą w  Jego intencji 3 kwietnia o godz .18.00 i w dalszym ciągu jest to praktykowane przez następne lata .            

16 lipiec 2005 r. to dzień odpustu parafialnego , ale także wielki dzień dla dąbrowskiej wspólnoty MI-2 , gdyż w tym to dniu poświęcamy SZTANDAR Rycerstwa Niepokalanej . Jest to już 13 sztandar w tarnowskiej diecezji .

ryc2

Poświęcenie sztandaru Rycerstwa Niepokalanej  16 lipca 2005 r.

przez J.E.Ks. Bpa Władysława Bobowskiego

Najważniejszymi osiągnięciami MI-2  , które udało się wprowadzić i kontynuować są;

1 .Nabożeństwa Pierwszych sobót miesiąca , kościół par. godz 7.00.

2 .Nabożeństwa Pierwszych sobót miesiąca dla ludzi chorych  w kaplicy szpitalnej o godz. 19.00

3 .Dziewięciodniowa nowenna w szpitalu  przed dniem chorego (11 II ) z modlitwami za chorych w  dniach 2 do 10 lutego , godz.19.00

4 .Nabożeństwo wielkopostne w intencji parafian od środy popielcowej do niedzieli Miłosierdzia Bożego o godz 15.00 , a otrzymane odpusty ofiarujemy za dusze , które są najbliższe oglądania Oblicza Bożego .

  1. 5. Nabożeństwa fatimskie i procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej od 13 maja do 13  pażdziernika .

6 . Udział ze sztandarem  w uroczystościach parafialnych kościelnych i patriotycznych .

  1. Udział w nabożeństwach drogi krzyżowej błogosławionej Karoliny Kózka ,w Wał Rudzie , a także w sanktuariach Maryjnych (Tuchów , Odporyszów )

8 . Duchowa adopcja dziecka poczętego (25 marzec ).

9 . Dziewięciodniowa nowenna przed świętem Niepokalanego Poczęcia ( 8 XII ), w dniach  29 XII  do  7 XII. W samo święto Niepokalanej Msza Święta po czym godzina łaski .

10 . Coroczne rekolekcje dla młodzieży i dorosłych  ( ostatnia dekada czerwca ) w Ciężkowicach  .

11 . Wyjazd delegacji na uroczystości maksymilianowskie do KL Auschwitz 14 sierpnia  .

12 . Doroczny zjazd Rycerstwa w Niepokalanowie ( ostatnia sobota i niedziela lipca  ) . 

13 . Comiesięczne spotkania formacyjne ( pierwsza lub druga niedziela miesiąca).

  1. Udział w drodze krzyżowej błogosławionej Karoliny w Wał Rudzie  .18 czerwiec i 18 listopad – rocznica męczeńskiej śmierci bł. Karoliny .

WAŻNIEJSZE CHWILE Z  ŻYCIA M I – 2

POŚWIĘCENIE  SZTANDARU 16  LIPCA  2 0 0 5

ryc4

Poświęcenie sztandaru dla wspólnoty ,,Rycerstwo Niepokalanej’’ miało miejsce dnia 16 lipca 2005.Centralnym punktem uroczystości była Najświętsza Eucharystia godz.. 16.00 a poświęcenia  dokonał J.E Ks Biskup Władysław Bobowski. Z Niepokalanowa przybył O. Stanisław Maria Piętka – prezes narodowy MI w Polsce, a zarazem gwardian Niepokalanowa . Oprócz gospodarza parafii ks. Prałata Józefa Poremby, który w tym roku świętuje 25 lecie objęcia sterów nad parafią   byli także księża goście . Animator MI diecezji tarnowskiej ks. Stanisław Śliwa ,ks. Władysław Jaróg z Nieczajny , oraz ks. Jasiński rodem z Dąbrowy Tarnowskiej .

ryc10

Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe z całej diecezji

ryc7

We Mszy Świętej brali czynny udział członkowie parafialnej wspólnoty MI-2 czytając Słowo Bożę , oraz śpiewając psalm.

ryc8

ryc9

Podczas Najświętszej Eucharystii zostały złożone dary ofiarne

Do Rycerstwa zostało przyjętych 8 nowych członków, a są to młode dziewczyny parafii Olesno .

Po Mszy św. zostały rozdane wszystkim wiernym Cudowne Medaliki , które wcześniej zostały poświęcone przez Ks. Biskupa

ryc11

Na zakończenie uroczystości Ks. Biskup pobłogosławił wszystkich uczestników Mszy Świętej

a przybyli goście przeszli do Domu Katechetycznego.

Dalsza część uroczystości odbyła się w domu katechetycznym. 

ryc13

ryc14ryc12

Z tej to okazji  wspólnota MI-2 otrzymała list z życzeniami  od Starosty dąbrowskiego

pana magistra Krzysztofa Kaczmarskiego.

ryc15

Od tej chwili jesteśmy zobowiązani,

aby godnie reprezentować ideały św. Maksymiliana Marii Kolbego.