Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia FAUSTINUM

Jednym ze sposobów propagowania Miłosierdzia Bożego i duchowości Św. S. Faustyny jest zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia Faustinum. Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia erygował metropolita krakowski Franciszek kard. Macharski 6 marca 1996 r. Siedzibą główną Stowarzyszenia, które działa przy Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, jest  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach w Światowym Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia.IMG_0597(2)

Do Stowarzyszenia Faustinum mogą należeć kapłani, osoby konsekrowane i świeckie, które chcą włączyć się w dzieło miłosierdzia św. Siostry Faustyny, czyli głosić światu orędzie Miłosierdzia (czynem, słowem i modlitwą) oraz dążyć do chrześcijańskiej doskonałości drogą, którą wytyczyła św. Siostra Faustyna: ufność wobec Pana Boga i miłosierdzie względem bliźnich.

Stowarzyszenie zrzesza wolontariuszy i członków. Osoba wpisująca się do Stowarzyszenia Faustinum jest wolontariuszem, zdolnym do wypełniania zobowiązań jakie na siebie przyjmuje, a są nimi:

  • Poznawanie Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia i odpowiadanie na Jego uprzedzającą miłość postawą ufności, czyli pełnienie Jego woli zawartej w przykazaniach, obowiązkach stanu, czy rozpoznanych natchnieniach Ducha Świętego.
  • Odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia
  • Spełnianie w ciągu dnia chociaż jednego aktu miłosierdzia wobec bliźnich z miłości do Jezusa przez czyn, słowo lub modlitwę.

Wolontariusze i członkowie Faustinum błagają o miłosierdzie dla siebie i całego świata w codziennie odmawianej koronce do Miłosierdzia Bożego. Proszą o łaskę poznania i doświadczenia Miłosierdzia Bożego dla grzeszników, kapłanów i osób konsekrowanych, a także za apostołów Bożego Miłosierdzia  zrzeszonych w Faustinum.

IMG_0599(1)Ponadto praktykują formy kultu Miłosierdzia Bożego przekazana przez Siostrę Faustynę. Oprócz codziennie odmawianej koronki , starają się praktykować modlitwę w godzinie Miłosierdzia, gdziekolwiek są o 15. Wielką czcią otaczają obraz Jezusa Miłosiernego i uroczyście obchodzą Święto Miłosierdzia w swojej parafii lub przyjeżdżają w pielgrzymce do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Przy Parafii N.M.P. Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej z woli Proboszcza ks. Stanisława Cyrana powstała Wspólnota Apostołów Bożego Miłosierdzia. W dniu 07.04.2013 r. W niedzielę Miłosierdzia Bożego zebrali się wolontariusze by wspólnie modlić się przed relikwiami Św. S. Faustyny i rozpocząć swoją działalność w parafii.

Relikwie Św. S. Faustyny są w naszej parafii od 05.11.2012 r. kiedy to uroczyście zostały wprowadzone do naszego kościoła. Św. S. Faustyna jest naszą opiekunką i orędowniczką w wypraszaniu Bożego Miłosierdzia dla nas i całego świata.

IMG_0603(2)