Ogłoszenia

 XXX Niedziela  Zwykła 26 października  2014 r.

 1. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i godne przeżycie nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego. Dziękujemy przede wszystkim Wam, Drodzy Parafianie, za świadectwo waszej wiary i miłości do Jezusa Miłosiernego przez tak liczne uczestnictwo w Misjach i przez całą dobę nawiedzenia. Dziękujemy policji za zabezpieczenie trasy drogi krzyżowej i eskortę samochodu kaplicy. Jesteśmy wdzięczni za wystawienie pocztów sztandarowych. Właścicielom powierzchni reklamowych dziękujemy za ich bezpłatne udostępnienie na umieszczenie informacji o Misjach i Peregrynacji, agencji reklamowej „Andrzejek” za wykonanie zaproszeń, obrazków z modlitwą zawierzenia parafii, specjalnych nadruków na obrazy i banerów. Dziękujemy panom niosącym obraz i delegacjom do niesienia relikwii. Podziękowania składamy liturgicznej służbie ołtarza, chórowi parafialnemu i scholii młodzieżowej, panu kościelnemu, panu organiście i siostrze zakrystiance za udekorowanie świątyni, młodzieży i paniom ze sklepiku za rozprowadzanie obrazów, nadzwyczajnym szafarzom eucharystii. Dziękujemy za ofiary składane na sanktuarium w Łagiewnikach, na fundację pamiątkowej tablicy z aktem ofiarowania świata miłosierdziu Bożemu oraz na pokrycie kosztów peregrynacji. Ks. proboszcz składa również serdeczne podziękowania księżom współpracownikom za ofiarny wysiłek duchowego, liturgicznego i organizacyjnego przygotowania tych ważnych dni nawiedzenia.
 2. Pozostaje niezwykle ważne pytanie, co mamy  zrobić, by  owoce Nawiedzenia były trwałe a duch i przeżycia tych dni znalazły swoją kontynuację? Proponujemy podjęcie następujących dzieł: ● Po pierwsze, podjąć adorację wieczystą przez nowe osoby. Tak jak tłumnie trwaliśmy w modlitwie przed obrazem, tak powinniśmy to kontynuować w kaplicy adoracji, gdzie jest ten sam obraz „Jezu, ufam Tobie”, takie same relikwie Apostołów Miłosierdzia i papieski akt zawierzenia świata. ● po drugie, będziemy kontynuować godzinę miłosierdzia w każdy piątek i zapraszamy do udziału w niej. ● po trzecie, zapraszamy nowych członków do Stowarzyszenia Faustinum, by dalej zgłębiać duchowość św. Siostry Faustyny i stawać się apostołem miłosierdzia. Stąd zapraszamy aktualnych członków i nowych chętnych na spotkanie w środę po Mszy św. wieczornej w Domu Parafialnym. ● po czwarte, proponujemy, by raz do roku w rocznicę dnia nawiedzenia pielgrzymować całą parafią do Łagiewnik z „rewizytą” do Jezusa Miłosiernego, na czuwanie podobne jak przed nawiedzeniem. ● po piąte, może najważniejsze, bądźmy bardziej miłosierni wobec drugich – przez słowo, przez czyn i przez modlitwę!
 3. Dziś obchodzimy rocznicę poświęcenia kościołów parafialnych. Równocześnie przeżywamy odpust parafialny ku czci Wszystkich Świętych. Suma odpustowa o godz. 11.3o w starym kościele. Przypominamy, że z racji odpustu nie będzie Mszy św. o godz. 11.oo w nowym kościele oraz Mszy o godz. 12.oo w starym kościele. Nabożeństwo różańcowe o godz. 16.oo w starym kościele, a o 17.3o. w nowym kościele. W piątek zakończenie nabożeństw różańcowych.
 4. W sobotę wypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Do południa porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę. Po południu o godz. 14.oo w kościele cmentarnym Zmartwychwstania Pańskiego zostanie odprawiona Msza św. za zmarłych Parafian po której wyruszy procesja na cmentarz z modlitwami za zmarłych. O godz. 17.3o w kościele cmentarnym będą modlitwy za zmarłych wypominanych, a o godz. 18.oo Msza św. wieczorowa. W nowym kościele w sobotę nie będzie Mszy św. popołudniowych. Msza św. w Hospicjum będzie o godz. 11.oo. Wznowienie adoracji wieczystej o godz. 19.oo.
 5. W Uroczystość Wszystkich Świętych alumni tarnowskiego Seminarium Duchownego oraz lektorzy będą zbierać ofiary na rzecz Seminarium przy bramach cmentarza parafialnego. Prosimy o wsparcie tej zbiórki.
 6. W tym roku wyjątkowo nie będziemy urządzać dodatkowej spowiedzi przed uroczystością Wszystkich Świętych, gdyż jesteśmy po spowiedzi misyjnej. W razie potrzeby można skorzystać z sakramentu pokuty w czasie Mszy św. w dni powszednie.  
 7. W przyszłą niedzielę wypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę.
 8. W tym miesiącu wyjątkowo nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi i zmiana tajemnic różańcowych będzie w drugą sobotę listopada.
 9. Z okazji dzisiejszego Święta Rocznicy Poświecenia Kościoła Parafialnego wyrażamy szczere podziękowanie tym, którzy z miłości do Jezusa budowali nasze kościoły, łożyli na ich utrzymanie, dbali o piękno Domu Bożego. Dzisiejsze święto jest też okazją do powiedzenia szczerego „Bóg zapłać” tym, którzy dzisiaj troszczą się o Dom Boży i materialne funkcjonowanie parafii, składając ofiary na niedzielną tacę i na składki inwestycyjne. To dzięki Waszej ofiarności parafia może funkcjonować. To dzięki Wam możemy prowadzić nie tylko prace inwestycyjne w parafii, ale również możemy wspierać misje, dzieła charytatywne, pomagać ubogim. Niech Bóg wynagradza Waszą ofiarność swoim błogosławieństwem. Wszystkich parafian zapraszamy do solidarnej współodpowiedzialności za wspólnotę parafialną również w wymiarze materialnym. Ze względu na misje i przygotowanie do Peregrynacji składka inwestycyjna z października zostaje przeniesiona na drugą niedzielę listopada.
 10. Zachęcamy do nabycia  „Gościa Niedzielnego”. Dziś również do nabycia obrazy z wizerunkiem Matki Bożej ze starego kościoła. 
 11. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczności: śp. Bronisława Tomaszek z oś. Kościuszki, śp. Jan Stachura z ul. Szarwarskiej, śp. Kazimierz Dorosz z ul. Piłsudskiego: Polecajmy ich miłosiernemu Bogu. „Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie”.