Powrót do KANCELARIA

Pogrzeb katolicki

1. Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny

2. Formalności związane z pogrzebem rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:

  • Akt zgonu z USC
  • Karta zgonu wydana przez lekarza
  • Informację o przyjęciu sakramentów świętych
  • Pozostałe informacje są przekazywane w kancelarii

3. Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy świętej pogrzebowej – przyjęcie Komunii świętej – jest najcenniejszym darem dla zmarłego.

4. Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:

  • Msze święte od bezimiennych uczestników pogrzebu (z ofiar zebranych na tacę w czasie pogrzebu)
  • Msza święta w rocznicę śmierci
  • Msza święta w innych terminach (np. w dzień imienin)
  • „Wypominki” w miesiącu listopadzie lub roczne

5. Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

Informacja o Mszach św. pogrzebowych. Od lat systematycznie wrasta ilość Mszy św. zamawianych przez uczestników pogrzebów. Jest to bardzo pięknym i budującym dowodem Waszej wiary w moc Eucharystii ofiarowanej za zmarłych. Wzrastająca ilość zamawianych Mszy sprawia jednak, że nie jesteśmy w stanie odprawić wszystkich Mszy w parafii. Gdybyśmy odprawiali jedynie Msze z pogrzebu, wówczas parafianie nie mieliby możliwości zamówić Mszę z innych okazji, bo nie byłoby na nie miejsca. Dlatego od wielu lat przekazujemy znaczną część Mszy św. zamawianych na pogrzebach do odprawienia poza parafią biorąc pełną odpowiedzialność, że będą one odprawione w możliwie najkrótszym terminie, na czym z pewnością zależy duszom oczekującym pomocy. Wszyscy musimy być świadomi, że prawo kościelne pozwala na przyjmowanie tylko tylu Mszy św., by mogły być odprawione nie później niż w ciągu roku. A ponieważ Mszy św. ciągle przybywa, jesteśmy więc zmuszeni przyjąć jako zasadę, że z Mszy zamawianych na pogrzebach możemy odprawić jedynie ok. 10 Mszy św. od najbliższej Rodziny. Resztę Mszy św. po odczytaniu nazwisk ofiarodawców na pogrzebie i po poinformowaniu najbliższej rodziny przekażemy do odprawienia poza parafię. Wszystkich, którzy w przyszłości będą chcieć zamówić Msze św. w czasie pogrzebu prosimy o wzięcie pod uwagę tych uwarunkowań.

Kaplica cmentarna w Dąbrowie Tarnowskiej