Powrót do KANCELARIA

Sakrament Małżeństwa

1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

2. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. „Licencja”), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

3. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą, następujące dokumenty:

 • Dowód osobisty
 • Aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy)
 • Świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
 • Zaświadczenie z udziału w konferencjach przedmałżeńskich
 • W przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka
 • Świadectwo religii z ostatniej klasy

4. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:

 • Trzykrotną spowiedź – po zgłoszeniu zamiaru małżeństwa, w połowie czasu przygotowania oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem
 • Spotkania w Poradni Rodzinnej (poradnia znajduje się w Domu Katechetycznym)
 • Udział w dniu skupienia w Sanktuarium odporyszowskim (III niedziela miesiąca, godz. 14.00)

5. Podczas drugiego spotkania w kancelarii parafialnej narzeczeni przedstawiają następujące dokumenty:

 • Licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią
 • Zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis wcześniej zawartego ślubu cywilnego.

 

KURSY PRZEDMAŁŻEŃSKIE W DOMU REKOLEKCYJNYM „ARKA” W GRÓDKU N. DUNAJCEM