Powrót do KANCELARIA

Chrzest

1. Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w czasie Mszy Świętej w I sobotę miesiąca o godz. 18.oo oraz w III niedzielę miesiąca o godz. 11.oo.  

2. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na początku tygodnia przed niedzielą chrzcielną. Należy przy tym okazać akt urodzenia z USC i odpis Aktu Małżeństwa. W przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.

3. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

4. Konferencja dla rodziców i chrzestnych odbywa się w środę poprzedzającą chrzest po Mszy Św. wieczornej w Domu Parafialnym.

5. Rodzicami chrzestnymi mogą być – praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Chrzestni z poza parafii dąbrowskiej powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii.

6. Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:

  • Niepraktykujące
  • Pozostające w cywilnych związkach małżeńskich

7. Prosimy o punktualne przybycie na Mszę Świętą oraz zabranie ze sobą:

  • Białej szaty
  • Świecy chrzcielnej

8. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej wspólnoty rodzinnej. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez najbliższych podczas sakramentu chrztu świętego.

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może być odłożony.