Powrót do Siostry Zakonne

Służebniczki

Z historią naszej parafii od lat związane jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. To pełna i oficjalna nazwa Zgromadzenia. Zwykle mówi się po prostu: „Siostry Służebniczki”.

Zgromadzenie istnieje od 3 maja 1850r. Wtedy świecki człowiek, dziś już BŁOGOSŁAWIONY Edmund Bojanowski (1814-1871), zatroskany o los małych dzieci, które straciły rodziców w wyniku epidemii cholery postanowił zająć się ich losem. O pomoc poprosił wiejskie dziewczęta, które rozumiały potrzebę chwili i chętnie podjęły posługę w swoich wioskach. Bóg błogosławił dziełu Bojanowskiego, co pokazywały szybko przybywające nowe ochronki, już nie tylko na terenie Wielkopolski. Zgromadzenie rozwijało się we wszystkich dzielnicach podzielonej rozbiorami Polski.

Główny cel Zgromadzenia to służba bliźnim najbardziej potrzebującym pomocy duchowej czy materialnej, zwłaszcza dzieciom, ubogim i chorym. Siostry pracują wśród dzieci i młodzieży poprzez katechizacje, opiekują się chorymi, niepełnosprawnymi w szpitalach, domach opieki i in., są też otwarte na nowe rodzaje pracy związane z potrzebami i problemami dzisiejszego świata.

Obecnie w naszej parafii pracuje 5 sióstr. Zajmują się katechizacją,  prowadzą chórek dziecięcy. Siostry troszczą się o zakrystie w starym kościele, a także o szaty i paramenty liturgiczne.  Prowadzą także ochronkę dla najmłodszych dzieci z Parafii.

www.sluzebniczkinmp.pl