Duszpasterze

Usłyszał kiedyś głos niebios Pana: Masz przywdziać skromny ubiór kapłana, Na moje słowa czeka wielu. Dam ci moc grzechów odpuszczenia I chleb przemieniać w moje ciało, Lud mój wiódł będziesz do zbawienia, Łask moich zyskasz niemało. Pójdziesz przykazań prostą drogą W ubóstwie, pokorze, czystości. Żadne złe moce cię nie zmogą, gdy wytrwasz w mojej miłości. Zrozumiałem, Boże, powołanie – odrzekł cicho w pokorze – Niechaj się Twoja wola stanie, Kapłańskie śluby chętnie złożę.

Ks. Janusz Pasierb

Strona Internetowa Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie:

www.wsd.tarnow.pl