Powrót do Duszpasterze

Pracują w Parafii

 

Proboszcz: Ks. mgr Stanisław Cyran
Wikariusze: Ks. mgr Zbigniew Szewczyk
Ks. mgr lic. Marek Zembura
Ks. mgr lic. Dariusz Grochola
Ks. mgr Krzysztof Franczak
Ks. mgr  Rafał Ciecieręga
Ks. mgr Paweł Brzyk
Ks. mgr Jacek Janiczek
Rezydent: Ks. Józef Poremba
Pomaga: Ks. dr Jan Bartoszek