Powrót do Duszpasterze

Pracują w Parafii

 

Proboszcz: Ks. mgr Stanisław Cyran (tel. w. 105)
Wikariusze: Ks. mgr Zbigniew Szewczyk (tel. w. 113)
Ks. mgr lic. Marek Zembura (tel. w. 110)
Ks. mgr Jakub Matura (tel. w. 108)
Ks. mgr Krzysztof Franczak (tel. w. 107)
Ks. mgr  Rafał Ciecieręga (tel. w. 111)
Ks. mgr Paweł Brzyk (tel. w. 112)
Ks. mgr Jacek Janiczek (tel. w. 108)
Rezydent: Ks. Józef Poremba
Pomaga: Ks. dr Jan Bartoszek (tel. w. 114)