Powrót do Duszpasterze

Pracują w Parafii

 

Proboszcz: Ks. mgr Stanisław Cyran (tel. w. 105)
Wikariusze: Ks. mgr Zbigniew Szewczyk (tel. w. 113)
Ks. mgr lic. Marek Zembura (tel. w. 110)
Ks. mgr Jakub Matura (tel. w. 108)
Ks. mgr Krzysztof Franczak (tel. w. 107)
Ks. mgr  Michał Franczak (tel. w. 111)
Ks. mgr Paweł Brzyk (tel. w. 112)
Ks. mgr Marek Kęska (tel. w. 108)
Rezydent: Ks. Józef Poremba
Pomaga: Ks. dr hab. Jan Bartoszek (tel. w. 114)