Czasopismo – „Żyjmy Ewangelią”

„Żyjmy Ewangelią” – to nazwa wydawanego przez Parafię Czasopisma Duszpasterskiego. Jest to dwumiesięcznik, w którym można przeczytać aktualne artykuły z życia Kościoła i wspólnoty parafialnej. Artykuły do gazety parafialnej piszą zarówno duchowni, jak i osoby świeckie. Każdy z numerów jest bogato ilustrowany, większość zdjęć dotyczy aktualnych wydarzeń związanych z życiem naszej wspólnoty.

Adres redakcji:

ul. Zamkowa 3, 33-200

Dąbrowa Tarnowska; tel. 14 64225226

 

Przygotowanie do druku: 

„SKAN-GRAF”,

tel. 14 6424202, 604 514 294,

email: skangraf@post.pl