Betania

W Parafii funkcjonuje Betania – Kuchnia Caritas, w której codziennie wydawana są posiłki dla najuboższych. Istnieje tez możliwość zakupienia, bardzo tanio, posiłku. Kuchnia Caritas – Betania, cieszy się uznaniem społeczności Dąbrowy Tarnowskiej i spełnia ważną rolę charytatywną. Ubodzy, którzy chcą skorzystać z tej formy pomocy, muszą najpierw udać się po specjalne „bloczki” do kancelarii parafialnej.