Skład Parafialnego Zespołu Synodalnego

PARAFIALNY ZESPÓŁ SYNODALNY

Parafia Dąbrowa Tarnowska

 1. Stanisław Cyran – przewodniczący
 2. Zbigniew Szewczyk – zastępca
 3. Jolanta Janusiewicz – sekretarz
 4. Rafał Ciecieręga
 5. Marek Zembura
 6. Maria Szajewska
 7. Jadwiga Tokarczyk
 8. Bugajska Anna
 9. Guzy Mariusz
 10. Klimowski Paweł
 11. Minor Maria
 12. Osak Maksymilian
 13. Partyńska Paulina
 14. Prażuch Beata
 15. Prorok Józef
 16. Pyrcz Radosław
 17. Rzepecka Zofia
 18. Sajdak Mirosław
 19. Sarzyńska Maria
 20. Streb Krystyna
 21. Turcza Elżbieta
 22. Wajsbard Emilia
 23. Wątroba Janusz
 24. Wybraniec Alfred
 25. Zych Antonina

Rozpoczął się V Synod Diecezji Tarnowskiej

„Chociaż nasza diecezja ma piękne i bogate oblicze duchowe ukształtowane wiarą i świadectwem życia pokoleń naszych przodków, osób duchownych i wiernych świeckich, to jednak mamy także świadomość konieczności ustawicznej odnowy” – powiedział Bp Andrzej Jeż.

Synod diecezjalny pod hasłem „Kościół na wzór Chrystusa” ma trwać trzy lata.

Będzie on okresem dyskusji, podejmowania nowych propozycji. Pierwszy rok będzie poświęcony rodzinie w całościowym jej ujęciu, później będą to tematy związane z życiem i funkcjonowaniem wspólnoty parafialnej, a następnie szeroko rozumiana ewangelizacja.

Przygotowania do synodu trwały ponad rok. Zagadnienia do dyskusji i postulaty przesyłali m.in. diecezjanie. Dotyczyły one m.in. sytuacji i duszpasterstwa rodzin, młodzieży, a także funkcjonowania parafii i sprawowania liturgii oraz katechizacji w szkołach. Diecezjanie cały czas mogą przesyłać swoje postulaty, kontaktując się z sekretariatem synodu, który znajduje się w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Harmonogram prac poszczególnych dwunastu Komisji Synodalnych będzie ustalony w przyszłym miesiącu. Cyklicznie będą się też spotykać Parafialne Zespoły Synodalne, aby wspólnie szukać najlepszych rozwiązań dla Kościoła, wspólnot parafialnych i rodzin. Będą także wspólnie modlić się i zgłaszać swoje propozycje Biskupowi Diecezjalnemu.

Rekolekcje „Młodzi na Progu”

W Starym Sączu przy Ołtarzu Papieskim  młodzież z klas trzecich gimnazjalnych uczestniczy w rekolekcjach przygotowujących ich do Sakramentu Bierzmowania (13 – 15 kwietnia 2018r.). Rekolekcje te są integralną częścią programu „Młodzi na Progu”. Jego celem jest stworzenie środowiska wiary dla młodych oraz podprowadzenie ich do świadomej decyzji wiary. Spotkania są skierowane na budowanie szczerych więzi uczestników z prowadzącymi oraz między sobą, a przez to otwarcie się na przekaz Ewangelii.

Spotkanie z parafialnymi zespołami synodalnymi z dekanatu Dąbrowa Tarnowska

W sobotę 7 kwietnia przed południem odbyło się spotkanie parafialnych zespołów synodalnych z naszego dekanatu. Spotkanie przeprowadził ks. dr hab. Andrzej Michalik, który pełni funkcję Rektora WSD w Tarnowie.

Delegat Biskupa zachęcał w swej konferencji do czynnego zaangażowania, następnie poprowadził modlitwę o potrzebne łaski i siły do pracy w winnicy kościoła tarnowskiego.

Oto co m. in. mówił ks. Rektor:

 

Duchowa Adopcja – podejmiesz wyzwanie?

Przez całą niedzielę 8 kwietnia będzie można z kościoła zabrać deklarację Duchowej Adopcji. Osoby, które zechcą włączyć się w tę piękną inicjatywę zapraszamy, z wypełnionym formularzem, na Mszę Świętą w poniedziałek 9 kwietnia o godzinie 18.oo. Podczas tej Eucharystii zostaną podjęte publicznie zobowiązania Duchowej Adopcji.

Czym jest Duchowa Adopcja?
Pełna poprawna nazwa brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

Więcej czytaj na: www.duchowa-adopcja.pl

Wigilia Paschalna [ZDJĘCIA]