Życzenia

Drodzy Parafianie!

  „Nie bójcie się! Nasz Ojciec jest cierpliwy, kocha nas, daje nam Jezusa, by nas prowadził w drodze do ziemi obiecanej. On jest światłem, które rozjaśnia mroki. On jest miłosierdziem: nasz Ojciec zawsze przebacza. On jest naszym pokojem”. (Ojciec Święty Franciszek, Homilia z Pasterki 2013)

Życzymy, by odwieczne Słowo, które w ciszy Betlejemskiej nocy stało się Ciałem i objawiło się płaczem bezbronnego Dziecka napełniło wasze rodziny, całą wspólnotę parafialną, miłością i pokojem.

Plan wizyty duszpasterskiej

 

Kolęda 2018/2019

 

 

Czwartek 27.12.2018 od godz. 830

1. Oleśnica g. 830: od p. Stanisława Batora do p. Romana Partyńskiego
2. Ul. Warszawska numery nieparzyste od końca wraz z ul. Ogrodową do spotkania
3. Ul. Warszawska numery nieparzyste od początku do spotkania
4. Ul. Warszawska numery parzyste od końca do spotkania
5. Ul. Warszawska numery parzyste od państwa Curyłów do spotkania
6. Ul. Baczyńskiego od końca do ul. Warszawskiej, a następnie ul. Warszawska do Rynku
7. ul. Gruszowska numery nieparzyste od końca do ul. Jagiellońskiej wraz z ul Emilii Plater
8. Ul. Gruszowska numery parzyste od końca do ul. Jagiellońskiej

 

Piątek 28.12.2018 od godz. 830

1. Oleśnica g. 830: od. P. Wiesława Wowczaka do p. Kazimierza Mroza
2. Ul. Grunwaldzka– nr nieparzyste od końca do spotkania
3. Ul. Grunwaldzka– nr nieparzyste od Rynku do spotkania
4. Ul. Grunwaldzka nr parzyste od końca do spotkania
5. Ul. Grunwaldzka – nr parzyste od początku do spotkania, bez bloku „Narożnik”
6. Ul. Legionistów od końca do ul. Piłsudskiego /bez ul. Hallera/
7. Ul. Żabieńska od Morzychny do spotkania
8. Ul. Żabieńska od ul. Piłsudskiego, wraz z ul. Lotników Halifaxa do spotkania

 

Sobota 29.12.2018 od godz. 830

1. Oleśnica g. 830: od p. Rafała Lewandowskiego do p. Piotra Bochenek
2. Ul Piłsudskiego numery parzyste od P. Batora do spotkania
3. Ul Piłsudskiego od Rynku /p. Hnatyk/ w stronę Tarnowa obie strony do mostu, a następnie numery parzyste do spotkania wraz z ul. Niecałą bez Domu Dziecka
4. Ul Piłsudskiego numery nieparzyste od mostu do spotkania
5. Ul Piłsudskiego numery nieparzyste od p. Gromskich do spotkania
6. Ul Piłsudskiego od p. Bania Jarosław /nr 137a/ do p. Kowala Stanisława  /nr 111a/
7. Ul. Nadbrzeżna od Oleśnicy

 

Niedziela 30.12.2018 od godz. 1400

1. Ul. Wyszyńskiego bl. nr 3
2. Ul. Słoneczna, Konopnickiej i Krótka
3. Ulice: Zamkowa, Matejki, Zaręby, Polna, a następnie Blok nad Delikatesami nr 8
4. Ul. Hallera od państwa Węc nr 30
5. Brnik-Pola

 

Poniedziałek 31.12.2018 od godz. 900

1. Ul. Oleśnicka od miasta numery parzyste i nieparzyste do p. Osaków
2. Ul. Oleśnicka od końca numery parzyste i nieparzyste do spotkania
3. Ul. Oleśnicka od p. Kazków numery parzyste i nieparzyste do spotkania
4. Ul. Ulinów od końca
5. Ul Spadowa cały blok
6. Ul. Kościuszki 14a cały blok

 

Wtorek 01.01.2019 od godz. 1400

1. Ul. Ks. Jerzego Popiełuszki od końca do numeru 38
2. Ul. Ks. Jerzego Popiełuszki od początku nr 1 wraz z ul. Kwiatową do p. Skrzyniarzów nr 35
3. Ul. Broniewskiego a następnie ul. Batalionów Chłopskich od ul. Warszawskiej do spotkania
4. Ul. Batalionów Chłopskich od ul. Gruszowskiej do spotkania
5. Ul. Sikorskiego bl. nr 2,

 

Środa 02.01.2019 od godz. 1600

1. Os. Westerplatte bl.1,  kl. 1, 2,
2. Os. Westerplatte bl.1,  kl. 3, 4
3. Os. Westerplatte bl.1,  kl. 5, 6
4. Ul. Poprzeczna, Graniczna i Garbarska
5. Ul. Zielona a następnie ul. Graniczna bl. nr. 6
6. Ul. Różana od Starego Kościoła w dół, a następnie ul. Sportowa od ul. Piłsudskiego

Czwartek 03.01.2019 od godz. 1600

1. Ul. Warzywna od ul. Jagiellońskiej
2. Ul. Kukiela od p. Bobro
3. Ul. Jagiellońska bl. nr 2, kl. 1 i 2
4. Ul. Jagiellońska bl. nr 2, kl. 3 i 4
5. Ul Chopina od p. Pyrczów a następnie Ul. Paderewskiego od ul. Zagumnie do p. Sojki nr 3
6. Ul. Kościelna od Starego Kościoła do Rynku

Sobota 05.01.2019 od godz. 900

1. Gruszów Mały-Zagrody od Państwa Węglów do spotkania
2. Gruszów Mały-Zagrody od Państwa Forgiel do spotkania
3. Gruszów Mały-Kmiecie od Gruszowa Wielkiego /p. Gołębiowskiego nr 93/ do spotkania
4. Gruszów Mały-Kmiecie od Państwa Sas do spotkania
5. Ul. Witosa a następnie ul. Czernia w stronę Hospicjum
6. Oleśnica g. 830: od p. Ryszarda Łos do p. Wojciecha Zielińskiego

Niedziela 06.01.2019 od godz. 1400

1. ul. Szarwarska numery nieparzyste od Leśniczówki do spotkania
2. Ul. Szarwarska numery nieparzyste od Starego Kościoła do spotkania
3. Ul. Szarwarska numery parzyste od końca do spotkania 
4. Ul. Szarwarska numery parzyste od Starego Kościoła do spotkania /bez ul. Chopina/
5. Ul. Ofiar Katynia od ul. Szarwarskiej i sąsiednia boczna od końca w stronę ul. Szarwarskiej

Poniedziałek 7.01.2019 od godz. 1600

1. Os. Westerplatte bl.2, kl. 1 i 2
2. Os. Westerplatte bl.2, kl. 3 i 4
3. Os. Westerplatte bl.2, kl. 5 i 6
4. Os. Westerplatte bl.2, kl. 7 i 8
5. Ul. Ignacego Krasickiego od ul. Batalionów Chłopskich
6. Ul. Joselewicza i Rynek do p. Kazków

Wtorek 08.01.2019 od godz. 1600

1. Os. Westerplatte bl.3,  kl. 1 i 2
2. Os. Westerplatte bl.3,  kl. 3 i 4
3. Os. Westerplatte bl.4
4. Os. Westerplatte bl.5, kl. 1 i 2
5 Os. Westerplatte bl.5, kl. 3 i 4
6. Os. Westerplatte bl. 6

Środa 09.01.2019 od godz. 1600

1. Os. Westerplatte bl.7,  kl. 1 i 2
2. Os. Westerplatte bl.7,  kl. 3 i 4
3. Os. Westerplatte bl.7,  kl. 5 i 6
4. Os. Westerplatte bl.7,  kl. 7 i 8
5. Ul. Sikorskiego bl. nr 1
6. Ul. Wyszyńskiego bl. nr 2

Czwartek 10.01.2019 od godz. 1600

1. Os. Westerplatte bl.8,  kl. 1 i 2
2. Os. Westerplatte bl.8,  kl. 3 i 4
3. Os. Westerplatte bl.8,  kl. 5 i 6
4. Os. Westerplatte bl.8,  kl. 7 i 8
5. Ul. Daszyńskiego, domy prywatne i bl. 3, kl. 1 i 2
6. Ul. Daszyńskiego bl. 3, kl. 3 i 4

Piątek 11.01.2019 od godz. 1600

1. Os. Westerplatte bl.9,  kl. 1 i 2 
2. Os. Westerplatte bl.9,  kl. 3 i 4
3. Os. Westerplatte bl.9,  kl. 5 i 6
4. Os. Westerplatte bl.9,  kl. 7 i 8
5. Os. Westerplatte bl.10, kl. 1 i 2
6. Os. Westerplatte bl.10, kl. 3 i 4

 

Sobota 12.01.2019 od godz. 830

1. Oleśnica: od Wacława Sowy do Bożeny Furgał
2. Ul. Zazamcze od numeru 1 po obu stronach do p. Sztiglic nr 39
3. Ul. Zazamcze od końca po obu stronach do p. Król
4. Ul. Ligęzów – od ul. Nowej do końca
5. Ul. Zagumnie od Brnika do spotkania
6. Ul. Zagumnie od ul. Szarwarskiej do spotkania /bez ulic: Paderewskiego, Szymanowskiego, Wieniawskiego/
7. Ul. Kościuszki od dworca /bez bl nr 14a/ wraz z Aleją Wolności i ul. 1 Maja /bez bloku Narożnik/

Niedziela 13.01.2019 od godz. 1400

1. Os. Kościuszki bl. nr 1

Poniedziałek 14.01.2019 od godz. 1600

1. Os. Kościuszki bl. nr 2
2. Ul. Wieniawskiego i Szymanowskiego
3. Ul. Wyszyńskiego bl. nr 1

Wtorek 15.01.2019 od godz. 1600

1. Ul. Wyszyńskiego bl. nr 5
2. Ul. Leśna od Państwa Myców do spotkania
3. Ul. Leśna od p. Anieli Pasternak nr 1 do spotkania

Środa 16.01.2019 od godz. 1600

1. Os. Kościuszki bl. nr 3, kl 1
2. Os. Kościuszki bl. nr 3, kl. 2 /od godziny 1630/! /
3. Os. Kościuszki bl. nr 3, kl. 3

Czwartek 17.01.2019 od godz. 1600

1. Cały blok „Narożnik“ najpierw od ul. Grunwaldzkiej, a następnie od ul Kościuszki
2. Ul. Szarwarska blok przy nadleśnictwie

Piątek 18.01.2019 od godz. 1600

1. Os. Kościuszki bl. nr 4
2. Os. Kościuszki bl. nr 5

Sobota 19.01.2019 od godz. 830

1. Ul. Jagiellońska od p. Knutelskich do lasu wraz z ul. Spokojną i dalej nr. parzyste do p. Ogorzelca
2. Ul. Jagiellońska od p. Minora nr. Nieparzyste do poczty + blok bankowy
3. Ul. Nowa od torów do końca

Niedziela 20.01.2019 od godz. 1400

1. Ul św. Jana domy prywatne i blok nr 2
2. Os. Kościuszki  bl. nr 7

Poniedziałek 21.01.2019 od godz. 1600

1. Os. Kościuszki bl. nr 8
2. Ul. Zazamcze – bl nr 2,4,6,8
3. Ul. Zazamcze – blok nr 1,10,14

Wtorek 22.01.2019 od godz. 1600

1. Ul. Szkolna nr. nieparzyste od lasu do spotkania
2. Ul. Szkolna nr. nieparzyste od Kościoła do spotkania
3. Ul. Jagiellońska 4

Środa 23.01.2019 od godz. 1600

1. Ul. Szkolna nr. parzyste od lasu do spotkania
2. Ul. Szkolna nr. parzyste od Kościoła do spotkania
3. Os. Kościuszki bl. nr 6

Czwartek 24.01.2019 od godz. 1600

1. Ul. Kopernika od ul. Warszawskiej do spotkania
2. Ul. Kopernika od p. Gąsiorów do spotkania

Piątek 25.01.2019 od godz. 1600

1. Ul. Kopernika od ul. Krasickiego do spotkania
2. Ul. Kopernika od p. Biesiów do spotkania

Sobota 26.01.2019 od godz. 830

1. Ul. Św. Brata Alberta od końca wraz z ul. Ludwika Zakrzewskiego do spotkania
2. Ul. Św. Brata Alberta od ul Szarwarskiej do spotkania

 

Zapraszamy na czuwanie przed Pasterką

Młodzieżowy Chór Parafialny zaprasza w poniedziałek 24 XII na czuwanie, które rozpocznie się 23.3o. Jest to tradycyjne czuwanie przed Pasterką, które ma na celu wprowadzenie nas w klimat Świąt Bożego Narodzenia. Serdecznie zapraszamy.

Promocja książki pt. „Wierność Bogu i tradycji wsi wyrażana przed figurą NSPJ w Bieniaszowicach”

W sobotnie popołudnie, 15 grudnia br. w auli Domu Parafialnego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się prezentacja książki pt. „Wierność Bogu i tradycji wsi wyrażana przed figurą Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieniaszowicach”, która opracowana została pod redakcją Kazimierza Kosiniaka-Kamysza i ks. Jana Bartoszka. Wspomniane wydawnictwo powstało z okazji 120-lecia fundacji figury Najświętszego Serca Pana Jezusa, jako daru za otrzymane łaski. Fundatorami tego wspomnianego dzieła byli Franciszek i Maria Kosiniak, którzy w 1898 roku wybudowali na swojej posesji kapliczkę.

Promocję poprzedziła Msza św. w kościele parafialnym pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej w intencji fundatorów i zmarłych z rodziny

Więcej: http://gck.greboszow.pl/news/promocja-ksiazki-pt-wiernosc-bogu-i-tradycji-wsi-wyrazana-przed-figura-nspj-w-bieniaszowicach/

Porządek spowiedzi adwentowej

Piątek 21 XII:

14.oo – 16.oo

16.3o – 18.oo

Sobota 22 XII:

8.3o – 10.oo

10.3o – 12.oo

14.oo – 16.oo

16.3o – 18.oo

18.3o – 19.oo

 

Dzień wolontariusza

Na całym świecie 5 grudnia obchodzony jest Dzień Wolontariusza. Na terenie naszej Parafii bardzo wielu młodych ludzi angażuje się w bezinteresowną pomoc ludziom samotnym, opuszczonym, chorym, a także dzieciom. W szkołach na terenie Parafii bardzo mocne są te grupy które włączają się w wolontariat. Z tej okazji 7 grudnia o 12.oo w nowym kościele modliliśmy się na Mszy Świętej w intencji wolontariuszy.