Jak uzyskać odpust za dusze zmarłych?

Jakie są warunki uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych w dniach 1-8 listopada?

1. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub półpubliczną 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.
2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.

Warunki uzyskania odpustu są następujące:
1. Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem.
2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy)
3. Spełnienie trzech warunków: – spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej – przyjęcie Komunii Świętej – odmówienie Ojcze nasz…. Wierzę… i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
WAŻNE: Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.

Uczciliśmy Wszystkich Świętych w Starym Kościele

W niedzielę 27 X 2019r. uczciliśmy Wszystkich Świętych w Starym Kościele. Kazanie w tym dniu głosił ks. dr Andrzej Turek, aktualnie Rzecznik V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Kaznodzieja przypominał, że wszyscy jesteśmy wezwani do świętości.

Akcja Katolicka uczciła swego Patrona

W dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II (22 X 2019r.) w naszej świątyni parafialnej odbyło się spotkanie dekanalne Akcji Katolickiej.  Wszystko rozpoczęło się od Różańca o godzinie 17.3o, prowadzonego przez członków AK. Następnie miała miejsce Uroczysta celebra Mszy Świętej pod przewodnictwem Diecezjalnego Dyrektora AK – Ks. Dr Hab. Jana Bartoszka, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Nie zabrakło także Dekanalnego Asystenta AK – Ks. Proboszcza Bogdana Więcka ze Smęgorzowa oraz Kapłanów z Dekanatu.

Po Mszy Świętej uczczono relikwie św. Papieża Polaka, kolejno wszyscy zgromadzeni udali się pod pomnik Jana Pawła, gdzie dokonano zawierzenia Akcji Katolickiej, ponadto została odśpiewana piosenka „Barka”.

Po wszystkim Członkowie Akcji Katolickiej wraz z Kapłanami Asystentami udali się na posiłek do auli Domu Parafialnego. 

Podziękowanie za udział w nabożeństwach fatimskich ’19

Ksiądz Proboszcz składa serdeczne podziękowania wszystkim Uczestnikom nabożeństw fatimskich:
Dziękuje serdecznie księżom wikariuszom za prowadzenie w tym roku nabożeństw, dziękuje członkom Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w D.T. za uroczystą wartę przy Figurze Maryi Fatimskiej i udział w procesji, Rycerstwu Niepokalanej oraz innym wspólnotom parafialnym za włączenie się w nabożeństwo, osobom przygotowującym liturgię, w tym modlitwę powszechną, chórowi młodzieżowemu z p. Organistą, liturgicznej służbie ołtarza oraz wszystkim Czcicielom Matki Bożej Fatimskiej. Dziękuje za ofiary składane w czasie nabożeństw, które zostały przeznaczone na odnowienie kaplic różańcowych. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać.

Nowy numer czasopisma „Żyjmy Ewangelią”

Od 13 października w sprzedaży pojawił się najnowszego numeru „Żyjmy Ewangelią”, a w nim ciekawe artykuły: o duchowej mocy różańca, ponadto o skarbie, którym jest krzyż Jezusa, oraz relacja z Pielgrzymki do Medjugorie opatrzona bogatą foto kroniką. Także wiele innych ciekawych artykułów. Również możemy zapoznać się z metrykami parafialnymi z ostatnich 3 miesięcy.

Dzień Papieski

Wzmocnienie wiary i płynącej z niej nadziei będzie celem XIX Dnia Papieskiego, który będziemy przeżywali pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”

Biskupi przypominają w tym dniu w specjalnym Liście, iż to właśnie św. Jan Paweł II tchnął w Polaków ducha nadziei na zmianę życia osobistego i społecznego. Zwracają uwagę, że słowa Papieża Polaka zaowocowały przemianami w świadomości Polaków, których pokłosiem było m.in. powstanie społecznego ruchu „Solidarność”, a w konsekwencji upadek komunizmu.

W tym dniu przypominamy sobie o niezwykle ważnej działalności Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Włącza się ona „w trud kształtowania wiary i odkrywania powołania młodego pokolenia Polaków”.

W Dniu Papieskim przed kościołami odbędzie się zbiórka na stypendia dla młodych – zdolnych.