Koncert „Habemus Papam! Pamięć i tożsamość”

Koncert „Habemus Papam! Pamięć i tożsamość” dedykowany św. Janowi Pawłowi II w niedzielny wieczór 6 października odbył się w naszym kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Szkaplerznej. Zainaugurował on obchody 41 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Wystąpili w nim artyści: Paweł Łukasik (altówka), Katarzyna Guran (sopran), Joanna Błażej-Łukasik (fortepian/słowo wiążące, menager zespołu), Marta Rychlik-Stanula (skrzypce), Artur Łukasik (kontrabas). Koncert odbył się dzięki Proboszczowi Stanisławowi Cyranowi i Dyrektorowi Dąbrowskiemu Domu Kultury Pawłowi Chojnowskiemu.

Nabożeństwo fatimskie ’19

Zapraszamy na nabożeństwo fatimskie. Tegoroczne rozważania są oparte na objawieniach, które w poszczególnych miesiącach Maryja kierowała do dzieci.

13 X – GODZINA: 18.OO.

I czwartki miesiąca – specjalne nabożeństwo dla Adorujących

W I czwartek na Mszę św. o godz. 18.oo zapraszamy szczególnie adorujących w wieczystej adoracji. W czasie tych I czwartkowych spotkań przez najbliższe miesiące będziemy rozważać treść Modlitwy Pańskiej.

,,Na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje’’ – Pielgrzymka do Medjugorie

,,Na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje’’ – Pielgrzymka do Medjugorie

HISTORIA OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ

                      Objawienia Matki Bożej rozpoczęły się 24 czerwca 1981 roku około godziny 18 w Medjugorie. Nazwa miejscowości oznacza teren pomiędzy górami- międzygórze. Pierwsze wzmianki o tej wsi pojawiły się w 1599 roku, natomiast parafia Medjugorie powstała w 1892 roku i została poświęcona Świętemu Jakubowi, apostołowi, patronowi pielgrzymów- co w związku z późniejszymi objawieniami nie okazało się przypadkowe. Królowa Pokoju ukazała się sześciorgu dzieci: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Iwanković, Ivan Dragićević, Ivan Ivanković, Milka Pavlović na wzgórzu Crnica, kilkaset metrów ponad miejscem zwanym Podbrdo. Według późniejszych świadectw wizjonerów Matka Boska przybrała postać młodej kobiety z dzieckiem na ręku, która ręką dawała im znak, aby się do niej zbliżyli. Zaskoczeni i przestraszeni nie podeszli do Niej.

                       Kolejne objawienie miało miejsce już następnego dnia tj.25 czerwca 1981 roku. Czworo z nich Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković i Ivan Dragićević odczuło, że coś mocno ich przyciąga w kierunku miejsca, gdzie dzień wcześniej widzieli Tę, którą rozpoznali jako Matkę Bożą. Przyłączyli się do Nich: Mirija Pavlović i Jakov Colo.

                        Od tej pory według medjugorskich wizjonerów, Matka Boża objawiała się im regularnie (codziennie). Młodzi ludzie podczas widzeń wraz z Maryją modlili się i rozmawiali, nie zależnie od miejsca w jakim się znajdowali. Dwoje pozostałych dzieci: Milka Pavlović i Ivan Ivanković nigdy więcej już nie widzieli Matki Bożej.

                          Podczas objawień Gospa (po polsku: Matka Boża) przekazuje orędzia, dotyczyły one: Pokoju, Wiary i Nawrócenia, Modlitwy i Postu. Pierwsze orędzie zostało przekazane trzeciego dnia objawień tj.26 czerwca 1981 roku. Matka Boża wezwała do pokoju słowami: ,,Pokój, pokój, pokój- i tylko pokój! Pokój musi zapanować pomiędzy Bogiem i człowiekiem, ale i pomiędzy ludźmi.’’ Słowa te nawiązywały do wojny bratobójczej, która wybuchła 10 lat później w Jugosławii. Podczas objawień Gospa wielokrotnie podkreślała niezwykłość tego miejsca i to, że Medjugorie jest pod jej szczególną opieką. Objawienia te trwają po dzień dzisiejszy, z różna częstotliwością. Obecnie wśród „widzących” troje Vicka Ivanković- Mijatrović, Ivan Dragićević, Mirija Pavlović- Lunetti objawienia ma codziennie. Jakov Colo ma objawienia raz w roku- 25 grudnia, podobnie Ivanka Ivanković- Elez, której Maryja ukazuje się 25 czerwca, w rocznicę objawień. Natomiast Mirjana Dragićević- Soldo obecnie objawienia ma 18 marca oraz każdego drugiego dnia miesiąca. Objawienia Matki Bożej spowodowały że, Medjugorie ze zwykłej wiejskiej parafii przemieniło się w miejsce, gdzie gromadzą się tłumy pielgrzymów z całego świata. Pątnicy doświadczają tu wielu łask, a także odnajdują w tym miejscu wiarę i pokój.

 

NA PIELGRZYMIM SZLAKU

Wspólne pielgrzymowanie rozpoczęliśmy w niedzielę 15 września pod Kościołem parafialnym Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbowie Tarnowskiej pod opieką ks. Krzysztofa Franczaka, skąd udaliśmy się do Krynicy Zdrój, aby wraz z pozostałymi pątnikami (Krynica Zdrój, Zakopane, Nowy Sącz) pielgrzymować śladami objawień Matki Bożej- Królowej Pokoju. Czas podróży poświęciliśmy na duchowe przygotowanie się na spotkanie z naszą Królową przez modlitwę i pieśń, a także na bliższe poznawanie się i integrację. Po długiej podróży do celu dotarliśmy w poniedziałek w godzinach południowych. Tego dnia braliśmy udział w wieczornym nabożeństwie, które odbywało się na Głównym Placu przy ołtarzu polowym. Nabożeństwo to miało swoją specjalną kolejność: trzy części różańca, Eucharystia, czwarta część różańca, modlitwa o uzdrowienie oraz koronki Królowej Pokoju.

Następnego dnia udaliśmy się na Krizevac. Jest to wzgórze wznoszące się ponad Medjugorie, na którego szczycie znajduje się betonowy krzyż wybudowany przez parafian na pamiątkę 1900 rocznicy męki Pana Jezusa. Widnieje na nim napis: „Jezusowi Chrystusowi, Odkupicielowi rodzaju ludzkiego na znak Wiary, Miłości i Nadziei, na pamiątkę 1900 rocznicy męki Jezusowej”. Wzdłuż szlaku prowadzącego na szczyt umieszczone są stacje drogi krzyżowej. Pomiędzy XIII a XIV stacją umieszczony jest kamień upamiętniający ojciec Slavko Barbaricia- zakonnika, który zapisał się w historii parafii jako wielki człowiek i dobroczyńca. Ojciec Slavka był niestrudzonym głosicielem Maryjnego Orędzia Pokoju.

Celem trzeciego dnia pielgrzymowania była Góra Objawień, miejsce pierwszych spotkań Maryi z wizjonerami. Do miejsca objawień prowadzi stroma ścieżka, przy której umieszczono trzy tajemnie różańca. W dwudziestą rocznicę objawień w miejscu spotkania Maryi z dziećmi postawiono figurę Królowej Pokoju wykonaną zgodnie ze wzorcem, który znajduje się przed Kościołem Parafialnym.

W czwartek spotkaliśmy się z panem Wiesławem, który przedstawił nam swoje świadectwo nawrócenia i zmianę drogi życiowej dzięki przybyciu do Medjugorie i spotkaniu Ojca Slavka Barbaricia. Po południu udaliśmy się do Mostanu. Miasta położonego nad rzeka Neretwą w której największym zabytkiem jest położony w centrum XVI- wieczny kamienny most. Mostar jest również jedynym miastem w którym dwie religie: Islam i Katolicyzm żyją w zgodzie.

Na piątek został zaplanowany wyjazd do Dubrownika (Chorwacja). Miasto to słynie z zabytkowego Starego Miasta i pięknej architektury. Patronem Dubrownika jest Św. Błażej z Sebasty. W kościele pod jego wezwaniem uczestniczyliśmy we Mszy Świętej.

Podczas pielgrzymki każdego dnia o godz. 13.00 w kościele Św. Jakuba uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej w języku polskim, w której brali udział wszyscy polscy pielgrzymi znajdujący się w Medjugorie. Kościół Św. Jakuba stanowi centrum życia sakralnego wszystkich pątników. Wnętrze Kościoła jest bardzo skromne, a główną uwagę zwraca figura Matki Bożej znajdująca się w bocznej nawie. Natomiast wieczorem braliśmy udział w nabożeństwach, w środę i czwartek w adoracji Najświętszego Sakramentu, a w piątek w adoracji Krzyża. Obok ołtarza polowego znajduje się kaplica, w której była możliwość adoracji w ciszy Najświętszego Sakramentu. Mieliśmy okazję pomodlić się na cmentarzu parafialnym za dusze śp. Ojca Slavka Barbaricia oraz Ojca Krizan Gracic- byłego proboszcza Medjugorie, który został zamordowany przez komunistów. W drodze na cmentarz mijaliśmy krzyż przedstawiający Zmartwychwstałego Zbawiciela wokół którego ustawione zostały stacje drogi krzyżowej. Obok kościoła znajduje się również drewniany krzyż który wyznacza miejsce do modlitwy w ciszy. Przed kościołem znajduje się kamienna figura Królowej Pokoju, która jest symbolem sanktuarium.

W sobotę 21 września wyruszyliśmy w drogę powrotną by w niedzielę w godzinach popołudniowych zakończyć trud pielgrzymowania Mszą Świętą sprawowaną w kaplicy na plebani w Dąbrowie Tarnowskiej.

Karolina Rygielska

Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny już 6 października

6 października w Nowym Sączu odbędzie się kolejny Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny.

Rozpocznie się on o godz. 14.00, Mszą Świętą w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża.

„Po Eucharystii wyruszymy ulicami miasta w kierunku Sanktuarium św. Rity, aby z radością głosić Ewangelię rodziny. W obliczu podważania fundamentów wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej niezwykle ważna jest odważna i jednoznaczna afirmacja tych wartości” – podkreśla ks. Piotr Cebula, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

W tym roku Marsz dla Życia i Rodziny jest połączony z tradycyjnym Różańcem ulicami Miasta, który w Nowym Sączu odbywa się zawsze w pierwszą niedzielę października.

Będzie to jedno wspólne wydarzenie, ponieważ podczas Marszu będzie odmawiana modlitwa różańcowa.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu

Lekarstwo na nasze czasy – Różaniec

Widzimy wiele smutku, trudności w świecie i ludzką bezradność.. Maryja właśnie w naszych czasach zaprasza do odmawiania Różańca, jako najlepszego lekarstwa na rożne choroby duchowe.

Nabożeństwo różańcowe w październiku:
w dni powszednie:
  • godz. 16.oo (Kościół Wszystkich Świętych)
  • godz. 17.3o (Kościół NMP Szkaplerznej)
w niedzielę:
  • godz. 14.oo (Kościół Wszystkich Świętych)
  • godz. 17.3o (Kościół NMP Szkaplerznej)

 

Ilekroć Maryja chciała przekazać światu swoje orędzie, zjawiała się wybranym ludziom (najczęściej dzieciom) z różańcem w ręku i usilnie zachęcała do jego odmawiania. Tak było w Lourdes w roku 1858, tak też było w Fatimie w roku 1917. Z tego wynika, że modlitwa różańcowa jest dla Maryi szczególnie miła, a dla człowieka bardzo skuteczna. Wyrosła ona z Ewangelii i jest jej streszczeniem.

O wartości modlitwy różańcowej niech świadczy fakt, że więźniowie obozów koncentracyjnych robili sobie różańce z ugniecionego chleba, którego paciorki nanizane na nitce przechowywali przed oprawcami i na nich się modlili.

Gdy na dwa dni przed swoją śmierci, zapytano o. Pio, co miałby ważnego do przekazania ludziom, odpowiedział: “Chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników z całego świata, aby kochali Matkę Bożą. Odmawiajcie zawsze różaniec. I odmawiajcie go tak często, jak tylko możecie. Szatan stara się zawsze zniszczyć tę modlitwę, ale mu to się nigdy nie uda. To jest modlitwa Tej, która króluje nad wszystkim i wszystkimi. To ona nauczyła nas modlić się na różańcu, tak ja Jezus nauczył nas mówić Ojcze nasz.”