Sympozjum – Stefania Łącka

W roku 100. rocznicy urodzin Stefanii Łąckiej chcemy pochylić się na nowo nad bogactwem jej myśli i postawy jaką zostawiła po sobie i zaproponować jej osobę nauczycielom, jako wzorzec wychowawczy dla młodzieży.

To wydarzenie będzie również okazją do zaprezentowania działalności Komisji Kanonizacyjnej, która została powołana w diecezji do gromadzenia informacji o osobach, które w danej społeczności za życia odznaczały się szczególną postawą wiary w Boga, heroicznością cnót i służby drugiemu człowiekowi.

W związku z powyższym w dniu 24 listopada br. w auli Domu Katechetycznego
w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Zamkowa 3 odbyło się sympozjum pt.: „Stefania Łącka – wzorzec wychowawczy młodzieży”.

Odzyskanie Niepodległości – 96 rocznica

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania.” (z książki Jana Pawła II, Pamięć i tożsamość, 23 II 2005).

Uroczysty charakter dnia 11 listopada coraz częściej można dostrzec choćby po flagach, które w tym dniu zdobią domostwa naszej Parafii. Wielu z nas gromadzi się również w kościele by za dar odzyskanej wolności Bogu podziękować i ciągle o mądrość w gospodarowaniu tym skarbem prosić. Uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Proboszcz Stanisław Cyran została odprawiona o godzinie 11.00.

Wspólnie modlić się o błogosławieństwo dla Polski przybyło wiele pocztów sztandarowych. Po raz pierwszy też uroczystość uświetniła nowo powstała formacja „Strzelców”, której sztandar został poświęcony w czasie Mszy św. Po jej zakończeniu przy pomniku bohaterów naszej Ojczyzny zostały złożone kwiaty. Młodzież ponadgimnazjalna z drugiego Zespołu Szkół zaprezentowała okolicznościowy program artystyczny.

Galeria

 

11.11.2014 Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodległości [button size=”small” color=”blue” style=”download” new_window=”false” link=”http://www.dt.diecezja.tarnow.pl/audio/kazanie_swieto_niepodleglosci_2014_ks_Stanislaw_Cyran.mp3″]pobierz plik[/button]

INFORMACJE W SPRAWIE CMENTARZA

Informacje ks. Proboszcza w sprawie cmentarza parafialnego.

W tych dniach częściej odwiedzamy cmentarz parafialny. Coraz bardziej naglące jest wprowadzenie istotnych zmian, by zapewnić lepsze zarządzanie i opiekę nad cmentarzem parafialnym.

Zauważamy, że z roku na rok rosną nasze słuszne oczekiwania, by cmentarz był zadbany, czysty, z wyłożonymi kostką alejkami, wykoszony w lecie a odśnieżony w zimie, otwierany i zamykany w odpowiedniej porze, by drzewa były pielęgnowane, by kaplica była odnawiana i odpowiednio doposażana a niektórzy oczekują nawet, by parafia dbała o porządek na grobach zaniedbanych i się nimi opiekowała. Oczekiwania więc rosną.

Z drugiej strony rosną koszty utrzymania cmentarza. Możemy udawać, że tego nie widzimy, ale to nie zmieni stanu faktycznego. W tym roku szacujemy, że sam koszt składowania śmieci wyniesie prawie 25 tys. zł. Nie wiele pomogły prośby o segregację śmieci, koszty nie zmniejszyły się znacząco, a od grudnia znacznie wzrosną, gdyż po ostatniej inspekcji Sanepidu musimy usunąć dotychczasowe boksy na śmieci i zastąpić je zamykanymi kontenerami. To istotnie podroży koszty wywozu śmieci. Do tego czasu koszty wywozu od lat pokrywali właściciele samochodów, którzy bezpłatnie świadczyli tę pomoc, za co raz jeszcze dziękujemy. Teraz musimy wynająć specjalistyczną firmę do wywozu śmieci. Wymagany jest też remont i modernizacja niektórych pomieszczeń w kaplicy wg zaleceń Sanepidu. Warto wiedzieć, że w tym roku koszt usunięcia kilku drzew wyniósł 5 tys. zł. Wymieniliśmy też nagłośnienie kaplicy cmentarnej oraz zakupili nowe organy – w sumie to wydatek 17 tys. zł. Do tego dochodzą koszty bieżącej obsługi cmentarza.

Dotychczas koszty te były pokrywane z ofiar za tak zwane miejsce placowe składane w kwocie średnio 100 zł za miejsce od osoby. W żaden sposób nie można z tego pokryć wszystkich kosztów jakich wymaga cmentarz. Dlatego przez ostatnie lata parafia z ofiar niedzielnych systematycznie dokładała znaczne środki do jego utrzymania.

Po konsultacjach z Parafialną Radą Duszpasterską i przy jej poparciu zamierzamy wprowadzić opłatę cmentarną w wysokości od 30 do 50 zł rocznie. Wysokość opłaty będzie uzależniona od wielkości grobu lub grobowca. Jest to opłata średnio dwa razy mniejsza niż na cmentarzach komunalnych. To nam pozwoli zatrudnić na stałe osobę odpowiedzialną za porządek na cmentarzu i rozwiązać problemy z jego utrzymaniem.

Pierwszym jednak warunkiem wprowadzenia tych zmian jest sporządzenie dokładnej inwentaryzacji cmentarza, by każda mogiła, czy grób miał swojego przypisanego właściciela lub osobę opiekującą się grobowcem. O ile w wypadku nowej części cmentarza inwentaryzacja jest stosunkowo prosta, bo mamy dane właścicieli większości grobowców o tyle w starej części jest to znacznie utrudnione. Dlatego w najbliższym czasie zaproponujemy sposób przeprowadzenia tej inwentaryzacji. Liczymy na zrozumienie i dobrą wolę w przyjęciu tych zmian. Dalsze informacje przekażemy za tydzień.

Uroczystość Wszystkich Świętych

  1. Dziś czcimy Wszystkich Świętych, którzy po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki cieszą się chwałą w Królestwie Niebieskim. Msze św. przed południem odprawiane są wg. porządku niedzielnego. O godz. 14.oo w kościele cmentarnym Zmartwychwstania Pańskiego zostanie odprawiona Msza św. za zmarłych parafian, po niej wyruszy procesja żałobna na cmentarz. O godz. 17.3o w kościele cmentarnym będą wypominki a o godz. 18.oo będzie odprawiona Msza św. wieczorowa. W dniu dzisiejszym po południu w kościele parafialnym nie będzie Mszy św. Wznowienie adoracji wieczystej dziś o godz. 19.oo.
  2. W dniu dzisiejszym alumni Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz inne upoważnione osoby przy bramach cmentarza zbierają ofiary na rzecz Seminarium Duchownego. Polecamy Waszej ofiarności tę zbiórkę.
  3. Dziś od południa i jutro przez cały dzień będzie można zyskać odpust zupełny po wypełnieniu następujących warunków: ■ stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. ■ wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego ■ nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” ■ modlitwa w intencjach Ojca św.
  4. Odpust zupełny można również zyskać w dniach od 1 – 8 listopada. Warunkiem jest stan łaski uświęcającej, nabożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych, oraz dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
  5. Jutro obchodzić będziemy Dzień Zaduszny czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. wg porządku niedzielnego.
  6. Dziś i jutro bramy cmentarne będą zamykane o godz. 22.oo. Prosimy przed tą godziną opuścić cmentarz. Apelujemy o pobożne zachowanie na miejscu świętym jakim jest cmentarz parafialny.
  7. Dziękujemy za wywóz kilkudziesięciu ton śmieci z cmentarza w ostatnią środę panom Mariuszowi Biedrońskiemu, Grzegorzowi Wałaszkowi, Adamowi Minorowi, Piotrowi Kowalowi, Dariuszowi Knutelskiemu, oraz za usługę ładowarką panom Rafałowi Pankowi i Robertowi Kowalowi. Bóg zapłać.
  8. Od najbliższej niedzieli przed pierwszą Mszą św. poranną o godz. 5.4o będą śpiewane Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP a w I piątki miesiąca Godzinki o Sercu Pana Jezusa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy śpiewem. Niech to będzie jeden z prostych wyrazów wdzięczności za Nawiedzenie Parafii przez Jezusa Miłosiernego.
  9. W najbliższą niedzielę będziemy mogli zakupić albumy ze zdjęciami z Dnia Peregrynacji. Album zawiera aż 36 zdjęć a kosztuje jedynie 15 zł.

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego 24-25 X

„Miej miłosierdzie dla nas…” te słowa prowadziły nas przez czas peregrynacji. Miłosierdzie w słowie czynie i modlitwie, o których mówi św. Faustynie Chrystus to duchowe zadania aby czas łaski, działania Jezusa w naszych sercach pozostał jako trwały owoc. Jezus powiedział do Siostry Faustyny: Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu (Dz. 742)

W niedzielę po Peregrynacji do nas wszystkich parafian zwrócił się z zaproszeniem do kontynuacji dzieła miłosierdzia ks. Proboszcz Stanisław Cyran: Pozostaje niezwykle ważne pytanie, co mamy  zrobić, by  owoce Nawiedzenia były trwałe a duch i przeżycia tych dni znalazły swoją kontynuację? Proponujemy podjęcie następujących dzieł: ● Po pierwsze, podjąć adorację wieczystą przez nowe osoby. Tak jak tłumnie trwaliśmy w modlitwie przed obrazem, tak powinniśmy to kontynuować w kaplicy adoracji, gdzie jest ten sam obraz „Jezu, ufam Tobie”, takie same relikwie Apostołów Miłosierdzia i papieski akt zawierzenia świata. ● po drugie, będziemy kontynuować godzinę miłosierdzia w każdy piątek i zapraszamy do udziału w niej. ● po trzecie, zapraszamy nowych członków do Stowarzyszenia Faustinum, by dalej zgłębiać duchowość św. Siostry Faustyny i stawać się apostołem miłosierdzia. Stąd zapraszamy aktualnych członków i nowych chętnych na spotkanie w środę po Mszy św. wieczornej w Domu Parafialnym. ● po czwarte, proponujemy, by raz do roku w rocznicę dnia nawiedzenia pielgrzymować całą parafią do Łagiewnik z „rewizytą” do Jezusa Miłosiernego, na czuwanie podobne jak przed nawiedzeniem. ● po piąte, może najważniejsze, bądźmy bardziej miłosierni wobec drugich – przez słowo, przez czyn i przez modlitwę!

zapraszamy do galerii…

Uprowadzenie misjonarza ks. Mateusza Dziedzica

W nocy, w dniu 13 października, z miejsca swojego zamieszkania w Baboua uprowadzony został ks. Mateusz Dziedzic, misjonarz tarnowski, od pięciu lat głoszący Ewangelię w Republice Środkowoafrykańskiej. Ksiądz Mateusz w zamiarze grupy rebelianckiej ma być okupem za ich uwięzionego szefa, osadzonego w więzieniu w Kamerunie. Owa grupa od władz kraju, w którym ks. Mateusz jest misjonarzem, oczekuje kroków mających na celu wypuszczenie swego przywódcy z aresztu. Z pewnych otrzymanych wiadomości wynika, że tarnowski misjonarz jest dobrze traktowany i wobec niego nie stosuje się żadnych represji.

W tym kontekście zwracam się do wszystkich wiernych, zwłaszcza diecezji tarnowskiej, o nieustanną modlitwę za uprowadzonego ks. Mateusza i o przemianę serc tych, którzy wobec niego dokonali tak niesprawiedliwego aktu. W podobnej sytuacji uprowadzenia znajduje się około 20 osób porwanych już wcześniej przez wspomnianych rebeliantów.

                Prośmy Boga, Ojca pokoju, aby nasz kapłan oraz dzielący z nim los Afrykańczycy mogli odzyskać wolność.

Ks. Biskup Tarnowski Andrzej Jeż