Niepokalana naszym ratunkiem

8 grudnia 1854 r. w Rzymie Papież Pius IX ogłosił Dogmat Niepokalanego Poczęcia Matki Najświętsze: „Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”.

Wspólnota Rycerstwo Niepokalanej, przy parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej  dnia 8 grudnia2013 r.  na Mszy Świętej o godzinie 11.00 , którą celebrował opiekun duchowy MI dziękowała Bogu ,że dane nam jest być Jej Rycerzami.

W szeregi tej wspólnoty zostało przyjętych czworo nowych członków  , którzy przed tą doniosłą chwilą  przeszli swoiste rekolekcje uczestnicząc w nowennie poprzedzającej. Do tej chwili grupa parafian z Dąbrowy Tarnowskiej i nie tylko przygotowywała się przez dziewięciodniową nowennę ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny .

Po Mszy Świętej uczestniczyliśmy w Godzinie Łaski wprowadzonej przed 5 laty również przez wspólnotę MI-2 i tu nie zabrakło ludzi ,którzy mocno wierzą ,że ;  Jest taka jedna godzina w roku, gdy niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki. Matka Najświętsza powiedziała;  „Jest moim życzeniem, aby ta Godzina Łaski była praktykowana na całym świecie”.  Odpowiadając na życzenie Niepokalanej podjęliśmy i w naszej parafii tę praktykę.

Jan Hajduga – prezes Zarządu Diecezjalnego , diecezji tarnowskiej – Stowarzyszenia ,,Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce.

Wizyta Duszpasterska – Kolęda 2013/2014

Piątek 27.12.2013 od godz. 830

1. Ul. Legionistów i Hallera od końca do ul. Piłsudskiego Ks. Zbigniew
2. Ul. Kościuszki od dworca /bez bl nr 14a/, Aleja Wolności i ul. 1 Maja i „Narożnik” od ul. Kościuszki Ks. Dariusz
3. Gruszów Mały-Zagrody od Państwa Węglów do Państwa Owsianych Ks. Marek
4. Gruszów Mały-Kmiecie od Gruszowa Wielkiego /p. Wąż nr 99a/ do Państwa Sas Ks. RafałC.
5. Ul. Warszawska od końca-nr. nieparzyste wraz z ul. Ogrodową Ks. RafałI.
6. Ul. Warszawska od końca-nr. parzyste do Państwa Curyłów Ks. Jan
7. Ul. Baczyńskiego od końca do ul. Warszawskiej, a następnie ul. Warszawska do Rynku oraz domy prywatne i blok na ul. Św. Jana  Ks. KrzysztofT.
8. Ul. Św. Brata Alberta od końca do kościoła wraz z ul. Ludwika Zakrzewskiego Ks. Proboszcz

Sobota 28.12.2013 od godz. 830

Ul. Piłsudskiego – cała
  I. Od P. Batora do P.Wybrańców Ks. Proboszcz
  II. Od Rynku w stronę Tarnowa obie strony do mostu, a następnie nr. parzyste do P. Wybrańców wraz z ul. Niecałą bez Domu Dziecka Ks. Rafał C.
  III. Od mostu nr. nieparzyste do P. Skrzyniarzów i Pasternaków  Ks. Rafał I.
 IV. Od P.Gromskich do P. Skrzyniarzów Ks. Marek
  6. Ul. Szkolna nr. nieparzyste od lasu do Kościoła Ks. Jan
7. Ul. Szkolna nr. parzyste od lasu do Kościoła Ks. Dariusz
8. Ul. Nadbrzeżna od Oleśnicy Ks. Krzysztof T.
9. Ul. Nowa od torów Ks. Zbigniew

Niedziela 29.12.2013 od godz.1400

1. Brnik-Pola Ks. Marek
2. Ul. Spadowa 6 Ks. Rafał I.
3. ul. Kościuszki nr 14a Ks. Darek
4. Ul. Leśna od Państwa Myców  Ks. Rafał C.

 

KOLĘDA – OLEŚNICA; Ks. Krzysztof B.

I odcinek piątek 27 grudzień 2013 r. – od p. Batora Stanisława do p. Zapióra Antoniego
II odcinek poniedziałek 30 grudzień 2013 r. – od p. Wowczaka Wiesława do p. Wątroby Romana
III odcinek sobota 4 styczeń 2014 r. – od p. Miś Heleny do p. Wątroby Leszka
IV odcinek sobota 11 styczeń 2014 r. – od p. Miś Emilii do p. Nowaka Marka

 

Poniedziałek 30.12.2013 od godz. 830

1. ul. Gruszowska numery nieparzyste od końca do ul. Jagielońskiej
2. Ul. Gruszowska numery parzyste od końca do ul. Jagielońskiej
3. Ul.Ulinów od końca + ul.Szarwarska nr nieparzyste od Leśniczówki do P. Biedaków
4. Ul. Szarwarska nr nieparzyste od Kościoła do P. Kułagów wraz z ul. Ofiar Katynia, na końcu blok nadleśnictwa
5. Ul. Szarwarska nr parzyste od końca do Kościoła wraz z ul. Chopina
6. Ul. Witosa a następnie ul. Czernia w stronę Hospicjum
7. Ul. Zagumnie od Brnika
8. Ul. Paderewskiego, a następnie ul. Zagumnie od ul. Szarwarskiej wraz z ulicami: Szymanowskiego i Wieniawskiego

 

Czwartek 02.01.2014 od godz.1600

1. Ul. Matejki, Zaręby, Polna, a następnie Blok nad Delikatesami nr 8
2. Ul. Joselewicza i Rynek do P. Kazków
3. Ul. Słoneczna, Konopnickiej i Krótka
4. Ul. Daszyńskiego, domy prywatne i bl. 3, kl. 1 i 2
5. Ul. Daszyńskiego bl. 3, kl. 3 i 4
6. Ul. Jagiellońska bl. nr 2, kl. 1 i 2
7 Ul. Jagiellońska bl. nr 2, kl. 3 i 4

 

Sobota 04.01.2014 od godz.830

1. Ul. Jagiellońska od P.Knutelskich do lasu  i dalej nr. parzyste do P.Ogorzelca
2. Ul. Jagielońska od P.Minora nr. Nieparzyste do poczty + blok bankowy
3.. Ul. Zazamcze od numeru 1 po obu stronach do p. Sztiglic nr 39
4. Ul. Zazamcze od końca po obu stronach do p. Król
5 Ul. Kopernika od ul. Warszawskiej do p. Gąsiorów
6. Ul. Kopernika od ul. Krasickiego do p. Biesiów

 

Niedziela 05.01.2014 od godz. 1400

1. Os. Westerplatte bl.1,  kl. 1, 2, 3
2. Os. Westerplatte bl.1,  kl. 4, 5, 6
3.  Ul. Ignacego Krasickiego od ul. Batalionów Chłopskich a następnie Emilii Plater

Poniedziałek 06.01.2014 od godz.1400

1. Ul. Ks. Jerzego Popiełuszki od ul. Krasickiego do numeru 38
2. Ul. Ks. Jerzego Popiełuszki /od początku/ ul. Broniewskiego wraz z ul. Kwiatową do p. Skrzyniarzów nr 35
3. Ul. Broniewskiego a następnie ul. Batalionów Chłopskich od ul. Warszawskiej
4. Ul. Batalionów Chłopskich od ul. Gruszowskiej

Wtorek 07.01.14 od godz.1600

1. Ul. Różana od Kościoła w dół, a następnie ul. Sportowa od ul. Piłsudskiego
2. Ul. Kościelna od Kościoła do Rynku
3. Ul. Zielona a następnie ul. Graniczna bl. nr. 6
4. Ul. Poprzeczna, Graniczna i Garbarska
5. Ul. Warzywna od ul. Jagiellońskiej
6. Ul. Kuliela od p. Kędzierskich
7. Os. Kościuszki bl. nr 8

Środa 08.01.14 od godz.1600

1. Ul. Jagiellońska bl. nr 4
2. Os. Westerplatte bl.2, kl. 1 i 2
3. Os. Westerplatte bl.2, kl. 3 i 4
4. Os. Westerplatte bl.2,  kl. 5 i 6
5. Os. Westerplatte bl.2,  kl. 7 i 8
6. Ul. Sikorskiego bl. nr 1
7. Ul. Wyszyńskiego bl. nr 1

Czwartek 9.01.14 od godz.1600

1. Os. Westerplatte bl.3,  kl. 1 i 2
2. Os. Westerplatte bl.3,  kl. 3 i 4
3. Os. Westerplatte bl.5, kl. 1 i 2
4. Os. Westerplatte bl.5,  kl. 3 i 4
5. Os. Westerplatte bl. 6
6. Os. Westerplatte bl.10, kl. 1 i 2
7. Os. Westerplatte bl.10, kl. 3 i 4

Piątek 10.01.14 od godz.1600

1. Os. Westerplatte bl.7,  kl. 1 i 2
2. Os. Westerplatte bl.7,  kl. 3 i 4
3. Os. Westerplatte bl.7,  kl. 5 i 6
4. Os. Westerplatte bl.7,  kl. 7 i 8
5. Os. Kościuszki bl. nr 3 kl. 1,
6. Os. Kościuszki  bl. nr 3, kl 2
7. Os. Kościuszki  bl. nr 3, kl 3

Sobota 11.01.14 od godz.830

1. Ul. Grunwaldzka od końca – nr parzyste do spotkania
2. Ul. Grunwaldzka – nr parzyste od początku do spotkania
3. Ul. Grunwaldzka– nr nieparzyste od końca do Państwa Czternastek
4. Ul. Grunwaldzka– nr nieparzyste od Pana Zdzisława Talara do Rynku
5. Ul. Ligęzów – od ul. Nowej
6.  Oleśnica: od p.Rafała Lewandowskiego, następnie Emilia Miś w kierunku kaplicy do p. Marka Nowaka
7. Ul. Oleśnicka od początku numery parzyste i nieparzyste do p.Osaków

Niedziela 12.01.14 od godz.1400

1. Os. Kościuszki  bl. nr 1
2. Os. Kościuszki  bl. nr 2
3. Os. Kościuszki  bl. nr 4

 

Poniedziałek 13.01.14 od godz.16.00

1. Os. Westerplatte bl.4
2. Os. Kościuszki  bl. nr 5
3. Os. Kościuszki  bl. nr 6
4. Os. Kościuszki  bl. nr 7

Wtorek 14.01.14 od godz.16.00

1. Ul. Sikorskiego bl. nr 2
2. „Narożnik“ od ul. Grunwaldzkiej
3. Ul. Wyszyńskiego bl. nr 2
4. Ul. Wyszyńskiego bl. nr 3

Środa 15.01.14 od godz.16.00

1. Os. Westerplatte bl.8,  kl. 1 i 2
2. Os. Westerplatte bl.8,  kl. 3 i 4
3. Os. Westerplatte bl.8,  kl. 5 i 6
4. Os. Westerplatte bl.8,  kl. 7 i 8
5. Ul. Wyszyńskiego bl. nr 5

Czwartek 16.01.14 od godz.16.00

1. Os. Westerplatte bl.9,  kl. 1 i 2
2. Os. Westerplatte bl.9,  kl. 3 i 4
3. Os. Westerplatte bl.9,  kl. 5 i 6
4. Os. Westerplatte bl.9,  kl. 7 i 8
5. Ul. Zazamcze – bl nr 2,4,6,8,

Piątek 17.01.14 od godz.16.00

Ul. Zazamcze – blok nr 10,14

Sobota 18.01.14 od godz.8.30

1. Ul. Oleśnicka od końca numery parzyste i nieparzyste do p.Kazków
2. Ul. Żabieńska od Morzychny do p. Pyzika
3. Ul. Żabieńska od ul. Piłsudskiego do p. Pintatara

Adwentowe czuwanie młodzieży

W piątek 13 grudnia zapraszamy młodzież do Kościoła Wszystkich Świętych na godzinę 1900 . W adwencie nie może zabraknąć czasu do refleksji, zatrzymania nad sobą, życiem, miejscem, w którym aktualnie się znajdujemy. Czy jest ono pustynią na której nie ma nic? Na tej pustyni słyszymy głos wołającego Jana prostujcie ścieżki dla Pana. Młodzież z KSM parafii Dąbrowa Tarnowska zaprasza do wspólnej modlitwy adwentowej. O godzinie 19. rozpoczniemy Akathistosem – śpiewem hymnu ku czci Matki Bożej, w medytacji pomoże przygotowany na tą okazję teatr cieni. Po Eucharystia i uwielbienie, które poprowadzi zespół GPS. Zapraszamy.

Parafialna Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Drodzy Parafianie po pielgrzymce do Rzymu i jej tak życzliwym przyjęciu proponujemy kolejną. Tym razem do Ziemi Świętej na 8 dni. Spotkanie osób zainteresowanych pielgrzymką będzie w najbliższy czwartek o godz. 19.oo w Domu Parafialnym. Poniżej zamieszczamy ogólny szkic tej pielgrzymki. Oczywiście pewne szczegóły dotyczące np.: kolejności dni i miejsc w nich odwiedzonych mogą jeszcze ulegać modyfikacji:

DZIEŃ 1 – JEROZOLIMA (Bazylika Grobu Pańskiego)

W godzinach rannych odprawa na lotnisku i odlot do Ziemi Świętej. Po przylocie transfer z lotniska Ben Gourion w Tel-Avivie do Świętego Miasta Jerusalem. Po krótkim odpoczynku, uliczkami Starej Jerozolimy pójdziemy do Bazyliki Grobu Pańskiego. Nawiedzimy Bazylikę, pomodlimy się na Kalwarii i przy Grobie Pańskim. Msza Święta w Jerozolimie. (O,N)

DZIEŃ 2 – JEROZOLIMA (Kościół Św. Anny, Droga Krzyżowa, Wzgórze Świątynne)

Dzień rozpoczniemy od nawiedzenia kościoła Św. Anny. Następnie Droga Krzyżowa – pójdziemy tą samą drogą, którą szedł nasz Zbawiciel. Będziemy ponownie w Bazylice Grobu Pańskiego – kolejna okazja na modlitwę przy Grobie Bożym lub na Kalwarii. Następnie pójdziemy do Ściany Płaczu, zobaczymy Wzgórze Świątynne. Msza Święta w Bazylice Grobu Pańskiego lub w kościele Św. Anny. (Ś,O,N)

DZIEŃ 3 – JEROZOLIMA (Góra Oliwna – Syjon Chrześcijański)

Po śniadaniu pojedziemy na Górę Oliwną, skąd zobaczymy przepiękną panoramę Jerozolimy. Staniemy przy świątyni Wniebowstąpienia, odmówimy Modlitwę Pańską w kościele Pater Noster, odwiedzimy piękną kaplicę Dominus Flevit. Pójdziemy do Ogrodu Oliwnego, pomodlimy się w Bazylice Getsemani. Będziemy też w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po południu pojedziemy na Syjon, zwiedzimy kościół Św. Piotra in Gallicantu, nawiedzimy Wieczernik, zobaczymy grób Dawida. Następnie odwiedzimy kościół Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Msza Święta w Getsemani lub w Wieczerniku Franciszkańskim. (Ś,O,N)

DZIEŃ 4 – BETLEJEM – AIN KAREM

Nawiedzimy Bazylikę i Grotę Narodzenia Pańskiego. Odwiedzimy także kościół Św. Katarzyny i Grotę Mleczną. Będziemy też na Polu Pasterzy. Po południu pojedziemy do Ain Karem, gdzie odwiedzimy kościół Narodzenia Św. Jana Chrzciciela i zwiedzimy kościół Nawiedzenia Św. Elżbiety. Msza Święta w Betlejem. (Ś,O,N)

DZIEŃ 5 – PUSTYNIA JUDZKA – MORZE MARTWE – JERYCHO

Dzień rozpoczniemy od przejazdu do Betanii, gdzie odwiedzimy kościół Św. Łazarza. Następnie przez Pustynię Judzką udamy się nad rzekę Jordan, by zobaczyć miejsce Chrztu Pana Jezusa. Potem zatrzymamy się w Jerycho – najstarszym mieście świata, skąd pojedziemy nad Morze Martwe. W drodze powrotnej do hotelu krótki postój przy Qumran. Msza Święta w Betanii lub na pustyni. (Ś,O,N)

DZIEŃ 6 – GALILEA (G.Tabor, J.Galilejskie, Kafarnaum, Tabgha, Góra Błogosławieństw)

W godzinach rannych dotrzemy do majestatycznej Góry Tabor. Na jej szczyt wjedziemy taksówkami. Nawiedzimy Bazylikę Przemienienia Pańskiego, będziemy też podziwiać piękną panoramę okolicy. Następnie pojedziemy nad Jezioro Galilejskie, aby udać się w rejs statkiem. Później w Kafarnaum, zobaczymy dom Św. Piotra i ruiny synagogi. Będziemy też w Tabgha – gdzie odwiedzimy kościół Prymatu Św. Piotra i kościół Rozmnożenia Chleba. Przyjedziemy na Górę Błogosławieństw – pomodlimy się w urokliwym kościele i zobaczymy wspaniałą panoramę okolicy i Jeziora Galilejskiego. Msza Święta na Górze Tabor lub na Górze Ośmiu Błogosławieństw.  (Ś,O,N)

DZIEŃ 7 – GALILEA (Nazaret, Kana Galilejska, Hajfa)

Po porannym posiłku pojedziemy do Nazaretu. Będziemy modlić się w pięknej Bazylice Zwiastowania, zobaczymy Grotę Zwiastowania, będziemy też w kościele Św. Józefa. Z Nazaretu udamy się do Kany Galilejskiej – miejsca pierwszego cudu Pana Jezusa.Następnie pojedziemy do Hajfy, gdzie zwiedzimy Sanktuarium oo. Karmelitów – Stella Maris i zobaczymy piękną panoramę okolicy. Msza Święta w Nazarecie. (Ś,O,N)

DZIEŃ 8 – POWRÓT DO POLSKI

Po śniadaniu Msza Święta. Następnie przez Cezareę Nadmorską (krótki odpoczynek nad Morzem Śródziemnym przy akwedukcie z czasów rzymskich) pojedziemy na lotnisko Ben Guriona, skąd odlecimy do Polski.(Ś)

ŚWIADCZENIA:

przelot samolotem, przejazdy autokarem klimatyzowanym, 7 noclegów w hotelach **/*** w pokojach dwuosobowych z łazienkami (pokój trzyosobowy – dla osób dołączających indywidualnie do grupy, nie mających pary), 7 śniadań i 7 obiadokolacji, zwiedzanie zgodnie z programem (kolejność może ulec zmianie), rejs statkiem przez Jezioro Galilejskie, taksówka na górę Tabor, opieka przewodnika. Ubezpieczenie NW i KL.
Nie wliczono w cenę: napojów do obiadokolacji.

Ś = śniadanie, O = obiadokolacja, N = nocleg

Uwaga! Osoby posiadające w paszporcie stemple Syrii, Libanu, Iranu, Iraku, Libii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich powinny zmienić paszport.

Pozostałe informacje: http://www.twojepielgrzymki.com.pl/home.php

Rekolekcje Wielkopostne 2013r – Ks dr Jerzy Smoleń

25.03.2013 Tylko Człowiek, który wierzy naprawdę troszczy się o swoje życie sakramentalne (homilia) [button size=”small” color=”blue” style=”download” new_window=”false” link=”http://www.dt.diecezja.tarnow.pl/wp-content/uploads/2013/10/25_03_2013_ks.Jerzy_Smolen_msza_swieta.mp3″]pobierz plik[/button]
25.03.2013 Tylko Człowiek, który wierzy naprawdę troszczy się o swoje życie sakramentalne (nauka stanowa)[button size=”small” color=”blue” style=”download” new_window=”false” link=”http://www.dt.diecezja.tarnow.pl/wp-content/uploads/2013/10/25_03_2013_ks.Jerzy_Smolen_nauka_stanowa.mp3″]pobierz plik[/button]
26.03.2013 Tylko Człowiek, który wierzy naprawdę kocha swój Kościół (homilia)[button size=”small” color=”blue” style=”download” new_window=”false” link=”http://www.dt.diecezja.tarnow.pl/wp-content/uploads/2013/10/26_03_2013_ks.Jerzy_Smolen_msza_swieta.mp3″]pobierz plik[/button]
26.03.2013 Tylko Człowiek, który wierzy naprawdę kocha swój Kościół (nauka stanowa)[button size=”small” color=”blue” style=”download” new_window=”false” link=”http://www.dt.diecezja.tarnow.pl/wp-content/uploads/2013/10/26_03_2013_ks.Jerzy_Smolen_nauka_stanowa.mp3″]pobierz plik[/button]
27.03.2013 Kim będę ja człowiek , chodzący do świątyni, po tych rekolekcjach?[button size=”small” color=”blue” style=”download” new_window=”false” link=”http://www.dt.diecezja.tarnow.pl/wp-content/uploads/2013/10/27_03_2013_ks.Jerzy_Smolen_msza_swieta.mp3″]pobierz plik[/button]

Uroczyste Poświęcenie Nowego Ołtarza w Kaplicy Adoracji

Dnia 14 lipca w dzień odpustu parafialnego ku czci NMP Szkaplerznej, na sumie odpustowej o godz. 11.00 ks. bp Wiesław Lechowicz poświęcił nowy ołtarz w kaplicy wieczystej adoracji. Wystrój kaplicy jest autorstwa p. Bogdany Drwal oraz Agnieszki i Pawła Dziurawiec z Tarnowa. Fundatorami zaś Teresa i Janusz Pasternakowie