INFORMACJE W SPRAWIE CMENTARZA

Informacje ks. Proboszcza w sprawie cmentarza parafialnego.

W tych dniach częściej odwiedzamy cmentarz parafialny. Coraz bardziej naglące jest wprowadzenie istotnych zmian, by zapewnić lepsze zarządzanie i opiekę nad cmentarzem parafialnym.

Zauważamy, że z roku na rok rosną nasze słuszne oczekiwania, by cmentarz był zadbany, czysty, z wyłożonymi kostką alejkami, wykoszony w lecie a odśnieżony w zimie, otwierany i zamykany w odpowiedniej porze, by drzewa były pielęgnowane, by kaplica była odnawiana i odpowiednio doposażana a niektórzy oczekują nawet, by parafia dbała o porządek na grobach zaniedbanych i się nimi opiekowała. Oczekiwania więc rosną.

Z drugiej strony rosną koszty utrzymania cmentarza. Możemy udawać, że tego nie widzimy, ale to nie zmieni stanu faktycznego. W tym roku szacujemy, że sam koszt składowania śmieci wyniesie prawie 25 tys. zł. Nie wiele pomogły prośby o segregację śmieci, koszty nie zmniejszyły się znacząco, a od grudnia znacznie wzrosną, gdyż po ostatniej inspekcji Sanepidu musimy usunąć dotychczasowe boksy na śmieci i zastąpić je zamykanymi kontenerami. To istotnie podroży koszty wywozu śmieci. Do tego czasu koszty wywozu od lat pokrywali właściciele samochodów, którzy bezpłatnie świadczyli tę pomoc, za co raz jeszcze dziękujemy. Teraz musimy wynająć specjalistyczną firmę do wywozu śmieci. Wymagany jest też remont i modernizacja niektórych pomieszczeń w kaplicy wg zaleceń Sanepidu. Warto wiedzieć, że w tym roku koszt usunięcia kilku drzew wyniósł 5 tys. zł. Wymieniliśmy też nagłośnienie kaplicy cmentarnej oraz zakupili nowe organy – w sumie to wydatek 17 tys. zł. Do tego dochodzą koszty bieżącej obsługi cmentarza.

Dotychczas koszty te były pokrywane z ofiar za tak zwane miejsce placowe składane w kwocie średnio 100 zł za miejsce od osoby. W żaden sposób nie można z tego pokryć wszystkich kosztów jakich wymaga cmentarz. Dlatego przez ostatnie lata parafia z ofiar niedzielnych systematycznie dokładała znaczne środki do jego utrzymania.

Po konsultacjach z Parafialną Radą Duszpasterską i przy jej poparciu zamierzamy wprowadzić opłatę cmentarną w wysokości od 30 do 50 zł rocznie. Wysokość opłaty będzie uzależniona od wielkości grobu lub grobowca. Jest to opłata średnio dwa razy mniejsza niż na cmentarzach komunalnych. To nam pozwoli zatrudnić na stałe osobę odpowiedzialną za porządek na cmentarzu i rozwiązać problemy z jego utrzymaniem.

Pierwszym jednak warunkiem wprowadzenia tych zmian jest sporządzenie dokładnej inwentaryzacji cmentarza, by każda mogiła, czy grób miał swojego przypisanego właściciela lub osobę opiekującą się grobowcem. O ile w wypadku nowej części cmentarza inwentaryzacja jest stosunkowo prosta, bo mamy dane właścicieli większości grobowców o tyle w starej części jest to znacznie utrudnione. Dlatego w najbliższym czasie zaproponujemy sposób przeprowadzenia tej inwentaryzacji. Liczymy na zrozumienie i dobrą wolę w przyjęciu tych zmian. Dalsze informacje przekażemy za tydzień.

Uroczystość Wszystkich Świętych

  1. Dziś czcimy Wszystkich Świętych, którzy po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki cieszą się chwałą w Królestwie Niebieskim. Msze św. przed południem odprawiane są wg. porządku niedzielnego. O godz. 14.oo w kościele cmentarnym Zmartwychwstania Pańskiego zostanie odprawiona Msza św. za zmarłych parafian, po niej wyruszy procesja żałobna na cmentarz. O godz. 17.3o w kościele cmentarnym będą wypominki a o godz. 18.oo będzie odprawiona Msza św. wieczorowa. W dniu dzisiejszym po południu w kościele parafialnym nie będzie Mszy św. Wznowienie adoracji wieczystej dziś o godz. 19.oo.
  2. W dniu dzisiejszym alumni Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz inne upoważnione osoby przy bramach cmentarza zbierają ofiary na rzecz Seminarium Duchownego. Polecamy Waszej ofiarności tę zbiórkę.
  3. Dziś od południa i jutro przez cały dzień będzie można zyskać odpust zupełny po wypełnieniu następujących warunków: ■ stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. ■ wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego ■ nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” ■ modlitwa w intencjach Ojca św.
  4. Odpust zupełny można również zyskać w dniach od 1 – 8 listopada. Warunkiem jest stan łaski uświęcającej, nabożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych, oraz dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
  5. Jutro obchodzić będziemy Dzień Zaduszny czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. wg porządku niedzielnego.
  6. Dziś i jutro bramy cmentarne będą zamykane o godz. 22.oo. Prosimy przed tą godziną opuścić cmentarz. Apelujemy o pobożne zachowanie na miejscu świętym jakim jest cmentarz parafialny.
  7. Dziękujemy za wywóz kilkudziesięciu ton śmieci z cmentarza w ostatnią środę panom Mariuszowi Biedrońskiemu, Grzegorzowi Wałaszkowi, Adamowi Minorowi, Piotrowi Kowalowi, Dariuszowi Knutelskiemu, oraz za usługę ładowarką panom Rafałowi Pankowi i Robertowi Kowalowi. Bóg zapłać.
  8. Od najbliższej niedzieli przed pierwszą Mszą św. poranną o godz. 5.4o będą śpiewane Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP a w I piątki miesiąca Godzinki o Sercu Pana Jezusa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy śpiewem. Niech to będzie jeden z prostych wyrazów wdzięczności za Nawiedzenie Parafii przez Jezusa Miłosiernego.
  9. W najbliższą niedzielę będziemy mogli zakupić albumy ze zdjęciami z Dnia Peregrynacji. Album zawiera aż 36 zdjęć a kosztuje jedynie 15 zł.

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego 24-25 X

„Miej miłosierdzie dla nas…” te słowa prowadziły nas przez czas peregrynacji. Miłosierdzie w słowie czynie i modlitwie, o których mówi św. Faustynie Chrystus to duchowe zadania aby czas łaski, działania Jezusa w naszych sercach pozostał jako trwały owoc. Jezus powiedział do Siostry Faustyny: Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu (Dz. 742)

W niedzielę po Peregrynacji do nas wszystkich parafian zwrócił się z zaproszeniem do kontynuacji dzieła miłosierdzia ks. Proboszcz Stanisław Cyran: Pozostaje niezwykle ważne pytanie, co mamy  zrobić, by  owoce Nawiedzenia były trwałe a duch i przeżycia tych dni znalazły swoją kontynuację? Proponujemy podjęcie następujących dzieł: ● Po pierwsze, podjąć adorację wieczystą przez nowe osoby. Tak jak tłumnie trwaliśmy w modlitwie przed obrazem, tak powinniśmy to kontynuować w kaplicy adoracji, gdzie jest ten sam obraz „Jezu, ufam Tobie”, takie same relikwie Apostołów Miłosierdzia i papieski akt zawierzenia świata. ● po drugie, będziemy kontynuować godzinę miłosierdzia w każdy piątek i zapraszamy do udziału w niej. ● po trzecie, zapraszamy nowych członków do Stowarzyszenia Faustinum, by dalej zgłębiać duchowość św. Siostry Faustyny i stawać się apostołem miłosierdzia. Stąd zapraszamy aktualnych członków i nowych chętnych na spotkanie w środę po Mszy św. wieczornej w Domu Parafialnym. ● po czwarte, proponujemy, by raz do roku w rocznicę dnia nawiedzenia pielgrzymować całą parafią do Łagiewnik z „rewizytą” do Jezusa Miłosiernego, na czuwanie podobne jak przed nawiedzeniem. ● po piąte, może najważniejsze, bądźmy bardziej miłosierni wobec drugich – przez słowo, przez czyn i przez modlitwę!

zapraszamy do galerii…

Uprowadzenie misjonarza ks. Mateusza Dziedzica

W nocy, w dniu 13 października, z miejsca swojego zamieszkania w Baboua uprowadzony został ks. Mateusz Dziedzic, misjonarz tarnowski, od pięciu lat głoszący Ewangelię w Republice Środkowoafrykańskiej. Ksiądz Mateusz w zamiarze grupy rebelianckiej ma być okupem za ich uwięzionego szefa, osadzonego w więzieniu w Kamerunie. Owa grupa od władz kraju, w którym ks. Mateusz jest misjonarzem, oczekuje kroków mających na celu wypuszczenie swego przywódcy z aresztu. Z pewnych otrzymanych wiadomości wynika, że tarnowski misjonarz jest dobrze traktowany i wobec niego nie stosuje się żadnych represji.

W tym kontekście zwracam się do wszystkich wiernych, zwłaszcza diecezji tarnowskiej, o nieustanną modlitwę za uprowadzonego ks. Mateusza i o przemianę serc tych, którzy wobec niego dokonali tak niesprawiedliwego aktu. W podobnej sytuacji uprowadzenia znajduje się około 20 osób porwanych już wcześniej przez wspomnianych rebeliantów.

                Prośmy Boga, Ojca pokoju, aby nasz kapłan oraz dzielący z nim los Afrykańczycy mogli odzyskać wolność.

Ks. Biskup Tarnowski Andrzej Jeż

Dzień Papieski

Tegoroczny Dzień Papieski 12 października obchodziliśmy pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie!”. Temat świętości, jest fundamentalnym w nauczaniu Kościoła i tym samym w myśli błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II, w tym roku zostaje nam przypomniany jako treść Dnia Papieskiego. Świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle pożądanym. Niektórzy zdają się nie interesować świętością w ogóle, czasem odrzucają ją jako niemożliwą do osiągnięcia lub nawet nikomu niepotrzebną. Tolerują świętość o tyle, o ile dotyczy ona pragnień innych. Jednak wcale niemała rzesza ludzi poszukuje świętości, łaknie jej i za nią tęskni. Wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II jest znakomitym motywem do ponownego postawienia pytania o świętość, zarówno w życiu jednostek, jak i całych społeczności, aż po wielką rodzinę ludzką… (por. ks. Dariusz Kowalczyk interpretacja hasła Dnia Papieskiego).

W naszej Parafii w tym dniu o godzinie 11. oo została odprawiona Msza święta przewodniczył jej Ks. Proboszcz. Lliturgię przygotowała młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, modlitwa młodych i całej parafii będąca duchowym darem towarzyszyła datkom zbieranym w tym dniu na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia wspierającą stypendiami zdolną młodzież.

Na zakończenie Mszy św. jej uczestnicy przeszli w procesji pod pomnik św. Jana Pawła II pod którym modląc się dziękowaliśmy za dar kanonizacji naszego Wielkiego Rodaka. W uroczystości brały udział liczne poczty sztandarowe, delegacje szkół, Cechu Rzemiosł Różnych, ruchów i stowarzyszeń parafialnych.

Misje święte – program!

Peregrynację obrazu Jezusa miłosiernego (24-25 października) oraz relikwii św. Faustyny i św. Jana Pawła II poprzedzą Misje święte w dniach: 17 – 23 października 2014 r pod hasłem MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS. Misje poprowadzi o. Zygmunt Tokarz MS.

PROGRAM:

Piątek 17 października – W sowim Miłosierdziu Bóg mnie stworzył do miłości

godz. 17.30 – Nabożeństwo różańcowe

godz. 18.00 – Msza św. na rozpoczęcie misji świętych

Sobota 18 października – Otwórzcie drzwi Chrystusowi – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych ( przynosimy świece)

godz. 6.30 – Msza św. z ogólną nauką misyjną (stary kościół)

godz. 7.45  – Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 8.00 – Msza św. z ogólną nauką misyjną

– Nauka misyjna dla kobiet

godz. 16.00 – Nauka misyjna dla dzieci

godz. 17.3o – Nabożeństwo różańcowe

godz. 18.00 – Msza św. z ogólną nauką misyjną

godz. 19.00 – Nauka misyjna dla Kobiet

godz. 20.00 – Nauka misyjna dla młodzieży

godz. 21.00 – Apel Maryjny

Niedziela 19 października – Boże Miłosierdzie  wzywa mnie do nawrócenia

Porządek nabożeństw niedzielny

godz. 19.00 – nauka misyjna dla młodzieży

godz. 20.00 Apel Maryjny

Poniedziałek 2o października – Moje grzechy ranią Jego święte serce

godz. 6.30 – Msza św. z nabożeństwem przebłagalnym (stary kościół)

godz. 7.45  – Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 8.00 – Msza św. z nabożeństwem przebłagalnym

– Nauka misyjna dla mężczyzn

godz. 16.00 – Nauka misyjna dla dzieci i nabożeństwo pokutne

godz. 17.3o – Nabożeństwo różańcowe

godz. 18.00 – Msza św. z nabożeństwem przebłagalnym

– Nauka misyjna dla mężczyzn

godz. 20.00 – Droga Krzyżowa ulicami parafii

Wtorek 21 października – W imię Chrystusa pojednajcie się z Bogiem

godz. 6.30 – Msza św. z ogólną nauką misyjną (stary kościół)

godz. 7.45  – Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 8.00 – Msza św. z ogólną nauką misyjną

SPOWIEDŹ godz. 8.30 – 10.00; 10.30 – 12.00; 14.00 – 16.00, 16.30 – 18.00.

godz. 17.3o – Nabożeństwo różańcowe

godz. 18.00 – Msza św. za zmarłych

godz. 19.00 – Modlitwa za tych, którzy nie przystąpili do spowiedzi misyjnej

Środa 22 październik a- Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską

godz. 6.30 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich (stary kościół)

godz. 7.45  – Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 8.00 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

– Odwiedziny chorych w domach

godz. 17.3o – Nabożeństwo różańcowe

godz. 18.00 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

– Apel Maryjny

Czwartek 23 października – Miłosierdzie Boże w Wieczerniku i na Krzyżu

godz. 6.30 – Msza św. z ogólną nauką misyjną (stary kościół)

godz. 7.45  – Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 8.00 – Msza św. dziękczynna za Sakrament Eucharystii

godz. 17.3o – Nabożeństwo różańcowe

godz. 18.00 – Msza św. na zakończenie misji św.

– Procesja do Krzyża Misyjnego

– Poświęcenie krzyży rodzinnych i nałożenie na nich odpustu zupełnego na chwilę naszej śmierci

– Błogosławieństwo no zakończenie Misji świętych z możliwością uzyskania odpustu zupełnego

DOBA NAWIEDZENIA – MIŁOSIERDZIE JEGO Z POKOLENIA NA POKOLENIE

Piątek 24 października

godz. 16.00 – Nabożeństwo oczekiwania

godz. 16.30 – Procesja po obraz

– Liturgia powitania w kościele

– Msza św. pod przewodnictwem JE. KS. BP Jana Piotrowskiego

– Ucałowanie relikwii Apostołów Miłosierdzia

– Prywatna modlitwa

godz. 21.00 – Apel Jasnogórski

godz. 21.30 – Msza św. o powołania (księża rodacy i posługujący wcześniej w naszej Wspólnocie)

godz. 23.00 – Czuwanie młodzieży

godz. 24.00 – Nocne czuwanie grup i rejonów parafii

Sobota 25 października 

godz. 5.30 – Godzinki do Serca Pana Jezusa

godz. 6.00 – Msza św. z kazaniem

godz. 8.00 Msza św. z kazaniem

godz. 9.30 – Msza św. dla chorych i sakrament namaszczenia chorych

godz. 11.00 – Msza św. dla dzieci ze szkół podstawowych

godz. 12.00 – Godzina Miłosierdzia

godz. 14.30 – Godzina Miłosierdzia

godz. 15.00 – Msza św. na zakończenie peregrynacji ( przynosimy obrazy „Bożego Miłosierdzia”)