Kurs przedmałżeński

Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem. (KPK, Kan. 1055).

Dalszym przygotowaniem do zawarcia tego sakramentu jest katechizacja, szczególnie w gimnazjum i w szkole średniej, życie religijne przejawiające się podejmowaniem praktyk takich jak np.: codzienna modlitwa, udział we Mszach Świętych niedzielnych i święta, spowiedź kilka razy w roku, nabożeństwo do Serca Pana Jezusa – I piątki miesiąca.

Jednym z ważniejszych kroków przygotowania bezpośredniego jest katechizacja przedmałżeńska – kurs przedmałżeński.

W naszej parafii kurs przedmałżeński rozpocznie się 21 i potrwa do 23 lutego 2014 r.

Pary narzeczeńskie, które pragną wziąć udział w tym kursie prosimy aby zapisywać się w kancelarii parafialnej.

Rozpoczęcie w piątek 21 lutego o godzinie 1700 w auli Domu Katechetycznego. Zapraszamy!

Kolędnicy misyjni – zakończenie

Dnia 6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego, który jest równocześnie Dniem Diecezjalnego Dzieła Misyjnego Kolędnicy Misyjni zgromadzeni na Eucharystii o godzinie 11.00 przynieśli Bogu w darze swój trud kolędowania. Dziękowali Bogu za wszystkich misjonarzy i misjonarki diecezji tarnowskiej, którzy głoszą Dobrą Nowinę na krańcach świata, za dzieci, które włączyły się w dzieło Kolędników Misyjnych oraz za wszystkich, którzy przyjęli Kolędników. Po Mszy świętej nastąpiło rozstrzygnięcie VIII Parafialnego Przeglądu Grup Kolędników Misyjnych. Ofiary zebrane podczas tegorocznej kolędy będą przeznaczone m.in. dla głuchoniemych dzieci w Kamerunie czy chorych w szpitalu w Bagandou w Republice Środkowoafrykańskiej.

„Pueri Cantores Tarnovienses” – Chłopięcy Chór Katedralny z kolędą

W niedzielę 5 stycznia 2014 roku na sumie o godzinie 1100 gościliśmy w naszej Parafii Chłopięcy Chór Katedralny. Piękny śpiew Pueri Cantores Tarnovienses towarzyszył przeżywaniu piękna liturgii niedzielnej Eucharystii. Zaraz po jej zakończeniu zaproszeni goście śpiewem kolęd i czytanym Słowem Bożym poprowadzili adorację przy żłóbku.

Chłopięcy Chór Katedralny „PUERI CANTORES TARNOVIENSES” został założony przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie przez ks. Andrzeja Zająca w marcu 1981. Inicjatorem powstania chóru był ówczesny biskup tarnowski Jerzy Ablewicz. Tworząc przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie chór chłopięcy, nawiązano w ten sposób do dawnej tradycji kościelnej śpiewu chórów chłopięcych w kościołach katedralnych. Podstawowym zadaniem chóru jest wykonywanie śpiewów podczas uroczystej liturgii w Tarnowskiej Katedrze, zwłaszcza tych, którym przewodniczy Biskup Ordynariusz. Tak określone główne zadanie chóru wpływa jego repertuar, który tworzą zarówno utwory przydatne w liturgii jak i wykonywane podczas koncertów; śpiewy gregoriańskie i wielogłosowe śpiewy religijne wszystkich epok stylistycznych, od renesansu do współczesności…

więcej informacji:

http://www.pct.diecezja.tarnow.pl/

Niepokalana naszym ratunkiem

8 grudnia 1854 r. w Rzymie Papież Pius IX ogłosił Dogmat Niepokalanego Poczęcia Matki Najświętsze: „Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”.

Wspólnota Rycerstwo Niepokalanej, przy parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej  dnia 8 grudnia2013 r.  na Mszy Świętej o godzinie 11.00 , którą celebrował opiekun duchowy MI dziękowała Bogu ,że dane nam jest być Jej Rycerzami.

W szeregi tej wspólnoty zostało przyjętych czworo nowych członków  , którzy przed tą doniosłą chwilą  przeszli swoiste rekolekcje uczestnicząc w nowennie poprzedzającej. Do tej chwili grupa parafian z Dąbrowy Tarnowskiej i nie tylko przygotowywała się przez dziewięciodniową nowennę ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny .

Po Mszy Świętej uczestniczyliśmy w Godzinie Łaski wprowadzonej przed 5 laty również przez wspólnotę MI-2 i tu nie zabrakło ludzi ,którzy mocno wierzą ,że ;  Jest taka jedna godzina w roku, gdy niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki. Matka Najświętsza powiedziała;  „Jest moim życzeniem, aby ta Godzina Łaski była praktykowana na całym świecie”.  Odpowiadając na życzenie Niepokalanej podjęliśmy i w naszej parafii tę praktykę.

Jan Hajduga – prezes Zarządu Diecezjalnego , diecezji tarnowskiej – Stowarzyszenia ,,Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce.

Wizyta Duszpasterska – Kolęda 2013/2014

Piątek 27.12.2013 od godz. 830

1. Ul. Legionistów i Hallera od końca do ul. Piłsudskiego Ks. Zbigniew
2. Ul. Kościuszki od dworca /bez bl nr 14a/, Aleja Wolności i ul. 1 Maja i „Narożnik” od ul. Kościuszki Ks. Dariusz
3. Gruszów Mały-Zagrody od Państwa Węglów do Państwa Owsianych Ks. Marek
4. Gruszów Mały-Kmiecie od Gruszowa Wielkiego /p. Wąż nr 99a/ do Państwa Sas Ks. RafałC.
5. Ul. Warszawska od końca-nr. nieparzyste wraz z ul. Ogrodową Ks. RafałI.
6. Ul. Warszawska od końca-nr. parzyste do Państwa Curyłów Ks. Jan
7. Ul. Baczyńskiego od końca do ul. Warszawskiej, a następnie ul. Warszawska do Rynku oraz domy prywatne i blok na ul. Św. Jana  Ks. KrzysztofT.
8. Ul. Św. Brata Alberta od końca do kościoła wraz z ul. Ludwika Zakrzewskiego Ks. Proboszcz

Sobota 28.12.2013 od godz. 830

Ul. Piłsudskiego – cała
  I. Od P. Batora do P.Wybrańców Ks. Proboszcz
  II. Od Rynku w stronę Tarnowa obie strony do mostu, a następnie nr. parzyste do P. Wybrańców wraz z ul. Niecałą bez Domu Dziecka Ks. Rafał C.
  III. Od mostu nr. nieparzyste do P. Skrzyniarzów i Pasternaków  Ks. Rafał I.
 IV. Od P.Gromskich do P. Skrzyniarzów Ks. Marek
  6. Ul. Szkolna nr. nieparzyste od lasu do Kościoła Ks. Jan
7. Ul. Szkolna nr. parzyste od lasu do Kościoła Ks. Dariusz
8. Ul. Nadbrzeżna od Oleśnicy Ks. Krzysztof T.
9. Ul. Nowa od torów Ks. Zbigniew

Niedziela 29.12.2013 od godz.1400

1. Brnik-Pola Ks. Marek
2. Ul. Spadowa 6 Ks. Rafał I.
3. ul. Kościuszki nr 14a Ks. Darek
4. Ul. Leśna od Państwa Myców  Ks. Rafał C.

 

KOLĘDA – OLEŚNICA; Ks. Krzysztof B.

I odcinek piątek 27 grudzień 2013 r. – od p. Batora Stanisława do p. Zapióra Antoniego
II odcinek poniedziałek 30 grudzień 2013 r. – od p. Wowczaka Wiesława do p. Wątroby Romana
III odcinek sobota 4 styczeń 2014 r. – od p. Miś Heleny do p. Wątroby Leszka
IV odcinek sobota 11 styczeń 2014 r. – od p. Miś Emilii do p. Nowaka Marka

 

Poniedziałek 30.12.2013 od godz. 830

1. ul. Gruszowska numery nieparzyste od końca do ul. Jagielońskiej
2. Ul. Gruszowska numery parzyste od końca do ul. Jagielońskiej
3. Ul.Ulinów od końca + ul.Szarwarska nr nieparzyste od Leśniczówki do P. Biedaków
4. Ul. Szarwarska nr nieparzyste od Kościoła do P. Kułagów wraz z ul. Ofiar Katynia, na końcu blok nadleśnictwa
5. Ul. Szarwarska nr parzyste od końca do Kościoła wraz z ul. Chopina
6. Ul. Witosa a następnie ul. Czernia w stronę Hospicjum
7. Ul. Zagumnie od Brnika
8. Ul. Paderewskiego, a następnie ul. Zagumnie od ul. Szarwarskiej wraz z ulicami: Szymanowskiego i Wieniawskiego

 

Czwartek 02.01.2014 od godz.1600

1. Ul. Matejki, Zaręby, Polna, a następnie Blok nad Delikatesami nr 8
2. Ul. Joselewicza i Rynek do P. Kazków
3. Ul. Słoneczna, Konopnickiej i Krótka
4. Ul. Daszyńskiego, domy prywatne i bl. 3, kl. 1 i 2
5. Ul. Daszyńskiego bl. 3, kl. 3 i 4
6. Ul. Jagiellońska bl. nr 2, kl. 1 i 2
7 Ul. Jagiellońska bl. nr 2, kl. 3 i 4

 

Sobota 04.01.2014 od godz.830

1. Ul. Jagiellońska od P.Knutelskich do lasu  i dalej nr. parzyste do P.Ogorzelca
2. Ul. Jagielońska od P.Minora nr. Nieparzyste do poczty + blok bankowy
3.. Ul. Zazamcze od numeru 1 po obu stronach do p. Sztiglic nr 39
4. Ul. Zazamcze od końca po obu stronach do p. Król
5 Ul. Kopernika od ul. Warszawskiej do p. Gąsiorów
6. Ul. Kopernika od ul. Krasickiego do p. Biesiów

 

Niedziela 05.01.2014 od godz. 1400

1. Os. Westerplatte bl.1,  kl. 1, 2, 3
2. Os. Westerplatte bl.1,  kl. 4, 5, 6
3.  Ul. Ignacego Krasickiego od ul. Batalionów Chłopskich a następnie Emilii Plater

Poniedziałek 06.01.2014 od godz.1400

1. Ul. Ks. Jerzego Popiełuszki od ul. Krasickiego do numeru 38
2. Ul. Ks. Jerzego Popiełuszki /od początku/ ul. Broniewskiego wraz z ul. Kwiatową do p. Skrzyniarzów nr 35
3. Ul. Broniewskiego a następnie ul. Batalionów Chłopskich od ul. Warszawskiej
4. Ul. Batalionów Chłopskich od ul. Gruszowskiej

Wtorek 07.01.14 od godz.1600

1. Ul. Różana od Kościoła w dół, a następnie ul. Sportowa od ul. Piłsudskiego
2. Ul. Kościelna od Kościoła do Rynku
3. Ul. Zielona a następnie ul. Graniczna bl. nr. 6
4. Ul. Poprzeczna, Graniczna i Garbarska
5. Ul. Warzywna od ul. Jagiellońskiej
6. Ul. Kuliela od p. Kędzierskich
7. Os. Kościuszki bl. nr 8

Środa 08.01.14 od godz.1600

1. Ul. Jagiellońska bl. nr 4
2. Os. Westerplatte bl.2, kl. 1 i 2
3. Os. Westerplatte bl.2, kl. 3 i 4
4. Os. Westerplatte bl.2,  kl. 5 i 6
5. Os. Westerplatte bl.2,  kl. 7 i 8
6. Ul. Sikorskiego bl. nr 1
7. Ul. Wyszyńskiego bl. nr 1

Czwartek 9.01.14 od godz.1600

1. Os. Westerplatte bl.3,  kl. 1 i 2
2. Os. Westerplatte bl.3,  kl. 3 i 4
3. Os. Westerplatte bl.5, kl. 1 i 2
4. Os. Westerplatte bl.5,  kl. 3 i 4
5. Os. Westerplatte bl. 6
6. Os. Westerplatte bl.10, kl. 1 i 2
7. Os. Westerplatte bl.10, kl. 3 i 4

Piątek 10.01.14 od godz.1600

1. Os. Westerplatte bl.7,  kl. 1 i 2
2. Os. Westerplatte bl.7,  kl. 3 i 4
3. Os. Westerplatte bl.7,  kl. 5 i 6
4. Os. Westerplatte bl.7,  kl. 7 i 8
5. Os. Kościuszki bl. nr 3 kl. 1,
6. Os. Kościuszki  bl. nr 3, kl 2
7. Os. Kościuszki  bl. nr 3, kl 3

Sobota 11.01.14 od godz.830

1. Ul. Grunwaldzka od końca – nr parzyste do spotkania
2. Ul. Grunwaldzka – nr parzyste od początku do spotkania
3. Ul. Grunwaldzka– nr nieparzyste od końca do Państwa Czternastek
4. Ul. Grunwaldzka– nr nieparzyste od Pana Zdzisława Talara do Rynku
5. Ul. Ligęzów – od ul. Nowej
6.  Oleśnica: od p.Rafała Lewandowskiego, następnie Emilia Miś w kierunku kaplicy do p. Marka Nowaka
7. Ul. Oleśnicka od początku numery parzyste i nieparzyste do p.Osaków

Niedziela 12.01.14 od godz.1400

1. Os. Kościuszki  bl. nr 1
2. Os. Kościuszki  bl. nr 2
3. Os. Kościuszki  bl. nr 4

 

Poniedziałek 13.01.14 od godz.16.00

1. Os. Westerplatte bl.4
2. Os. Kościuszki  bl. nr 5
3. Os. Kościuszki  bl. nr 6
4. Os. Kościuszki  bl. nr 7

Wtorek 14.01.14 od godz.16.00

1. Ul. Sikorskiego bl. nr 2
2. „Narożnik“ od ul. Grunwaldzkiej
3. Ul. Wyszyńskiego bl. nr 2
4. Ul. Wyszyńskiego bl. nr 3

Środa 15.01.14 od godz.16.00

1. Os. Westerplatte bl.8,  kl. 1 i 2
2. Os. Westerplatte bl.8,  kl. 3 i 4
3. Os. Westerplatte bl.8,  kl. 5 i 6
4. Os. Westerplatte bl.8,  kl. 7 i 8
5. Ul. Wyszyńskiego bl. nr 5

Czwartek 16.01.14 od godz.16.00

1. Os. Westerplatte bl.9,  kl. 1 i 2
2. Os. Westerplatte bl.9,  kl. 3 i 4
3. Os. Westerplatte bl.9,  kl. 5 i 6
4. Os. Westerplatte bl.9,  kl. 7 i 8
5. Ul. Zazamcze – bl nr 2,4,6,8,

Piątek 17.01.14 od godz.16.00

Ul. Zazamcze – blok nr 10,14

Sobota 18.01.14 od godz.8.30

1. Ul. Oleśnicka od końca numery parzyste i nieparzyste do p.Kazków
2. Ul. Żabieńska od Morzychny do p. Pyzika
3. Ul. Żabieńska od ul. Piłsudskiego do p. Pintatara

Adwentowe czuwanie młodzieży

W piątek 13 grudnia zapraszamy młodzież do Kościoła Wszystkich Świętych na godzinę 1900 . W adwencie nie może zabraknąć czasu do refleksji, zatrzymania nad sobą, życiem, miejscem, w którym aktualnie się znajdujemy. Czy jest ono pustynią na której nie ma nic? Na tej pustyni słyszymy głos wołającego Jana prostujcie ścieżki dla Pana. Młodzież z KSM parafii Dąbrowa Tarnowska zaprasza do wspólnej modlitwy adwentowej. O godzinie 19. rozpoczniemy Akathistosem – śpiewem hymnu ku czci Matki Bożej, w medytacji pomoże przygotowany na tą okazję teatr cieni. Po Eucharystia i uwielbienie, które poprowadzi zespół GPS. Zapraszamy.