Kolędnicy Misyjni 2015

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, w święto św. Szczepana, pierwszego męczennika rozpoczyna się kolejna już akcja Kolędników Misyjnych. Tegoroczne hasło kolędy misyjnej brzmi „Ma toto ti amolenge” – „Usłysz płacz dzieci”.
Kolędnicy misyjni zebranymi ofiarami wesprą kilka nowych i kontynuację starych projektów związanych z pracą księży, sióstr i świeckich wśród dzieci z Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Boliwii, Kazachstanu, Republiki Konga oraz Indii w ramach funduszu Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.
Z wielką radością na kolędę misyjną ruszyło ponad 30 grup kolędniczych dzieci i młodzieży z naszej Parafii aby 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego powrócić z „posłania misyjnego” i zaczerpnąć ze spotkania z Jezusem Eucharystycznym sił do duchowego wspierania Misji Kościoła modlitwą i pięknym apostolskim życiem.

Kurs przedmałżeński

Narzeczeni mogą w kancelarii parafialnej zapisywać się parami na katechizację przedmałżeńską, która odbędzie się w dniach 6-8 marca 2015 r. Cena kursu za osobę 20 zł. Przypominamy także, że przed planowanym zawarciem sakramentu małżeństwa:

I. Trzy miesiące przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszając się na pierwszą rozmowę przynoszą:
1. Metrykę chrztu św. wystawioną w ciągu ostatnich 3 miesięcy wraz z adnotacją o Sakramencie Bierzmowania.

2. Dowody osobiste.

3. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

4. Świadectwo nauki religii ostatnich klas szkoły

 podstawowej i średniej.

II. Na drugą rozmowę narzeczeni zobowiązani są dostarczyć:
1. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach.
2. Zaświadczenie o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej oraz potwierdzenie z Poradni Rodzinnej i odbytym Dniu Skupienia.
3. Zaświadczenie z USC do małżeństwa konkordatowego.

III. W dniu zawarcia Sakramentu Małżeństwa świadkowie przynoszą:
1. Kartki od spowiedzi narzeczonych.
2. Obrączki ślubne.

Świadkowie przystępując wcześniej do Sakramentu Pokuty przyjmują Komunię św. w intencji nowożeńców.

Informacja ks. proboszcza o planach na obecny rok

Informacja ks. proboszcza w sprawie wystroju prezbiterium nowego kościoła.

Do ogłoszeń 25 stycznia 2015

W czasie kolędy, która dobiegła końca, zbieraliśmy opinie parafian w sprawie proponowanej zmiany wystroju prezbiterium w nowym kościele. Znakomita większość parafian, w tym również bardzo wiele młodych rodzin, co szczególnie cieszy, opowiada się za podjęciem tych prac. Dlatego przystępujemy do realizacji projektu. Czasu zostało niewiele, jeśli chcemy zdążyć na Jubileusz 50 lecia konsekracji kościoła. Zaprezentowany  projekt po pewnych korektach został już przedstawiony Diecezjalnej Komisji Sztuki Kościelnej i został pozytywnie zaopiniowany. Korekta dotyczyła zamiany wizerunku Pana Jezusa z pastorału papieskiego na wizerunek tradycyjny oraz na umieszczeniu gołębicy symbolizującej Ducha Świętego nad krzyżem. (zmiana jest naniesiona na projekt znajdujący się za ławkami)

Przystępujemy do prac, z czytelną intencją: robimy to tylko i wyłącznie na większą chwałę Bożą, aby piękno domu Bożego jeszcze bardziej służyło kultowi Bożemu, a w dalszej kolejności, by to dzieło było wyrazem naszej wiary i miłości do Jezusa Eucharystycznego. Jest rzeczą budującą i zachęcającą do działania, że bardzo wielu z Was mówi, że zależy Wam, aby dom Boży piękniał coraz bardziej i że cieszycie się z tych dzieł, które powstają, że nie ulegacie narzekaniu, jałowej krytyce, ale chcecie być uczestnikami i twórcami nowych, dobrych rzeczy, dokładając do niech swoją cegiełkę. Bóg zapłać, że można na Was liczyć. Jeśli ktoś chce włączyć się w dzieło zmiany wystroju prezbiterium i budowy ołtarza, będzie to mógł czynić w czasie normalnych składek inwestycyjnych zbieranych co drugi miesiąc, w III niedzielę miesiąca parzystego.

W naszej parafii są osoby czy rodziny borykające się z bezrobociem, z trudnościami materialnymi, czy wręcz biedą. W takim wypadku, w najmniejszym stopniu nie chcemy nikogo obciążać nawet prośbą o wsparcie. Niech nikt, kogo nie stać, nie czuje się przymuszony do czegokolwiek w tej sprawie, podobnie, jak i osoby, które z różnych innych względów nie są przekonane co do sensowności tego projektu. Kierujmy się pełną dobrowolnością w podejmowanych decyzjach ale również wzajemnym szacunkiem. Jeśli chcę, to daję, jeśli nie chcę, albo nie mogę, to nie daję. I w jednym i w drugim wypadku powstrzymuję się od komentowania, choć ci, co się włączają w to dzieło mają pełne prawo do wyrażania opinii. Najgorszą z możliwych byłaby sytuacja, gdyby przy okazji robienia czegoś na chwałę Bożą ktoś się obciążał zbędnymi uwagami, oskarżeniami czy żalami.

Zakres prac obejmuje również gruntowne odnowienie ołtarzy znajdujących się na filarach. Ponieważ czas nagli, dlatego już w tym tygodniu jeden z ołtarzy będzie zdemontowany i oddany do odnowienia i wyzłocenia.

W związku z decyzją o realizacji projektu, tak jak zapowiadaliśmy do roku 2017 odkładamy zbieranie opłaty cmentarnej, prosimy jednak o wypełnienia kart cmentarnych dla celów inwentaryzacji cmentarza i wrzucanie kart do przygotowanych skrzynek umieszczonych na stoliku za ławkami.

—————————————————————————————————————————————————

W obecnym roku naszą parafię czekają ważne wydarzenia. Pierwszym z nich będą Prymicje diakona Pawła Dąbrowy w dniu 31 maja. Czeka nas wizytacja kanoniczna parafii, jaka odbywa się co dziesięć lat. Zwieńczeniem wizytacji, będzie spotkanie z ks. Biskupem Stanisławem Salaterskim 6 i 7 czerwca br.

W tym roku przypada też 50 rocznica konsekracji nowego kościoła. Obchody tego ważnego jubileuszu będziemy przeżywać w dniu odpustu parafialnego 19 lipca pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Andrzeja Jeża. Duchowym przygotowaniem do jubileuszu będą rekolekcje ewangelizacyjne  prowadzone przez wspólnotę „Mocni w Duchu”, następnie triduum przed odpustem, modlitwa osób adorujących w wieczystej adoracji, Róż Różańcowych oraz Godzina Miłosierdzia, która gromadzi coraz więcej osób.

Kościół parafialny był wznoszony z wielkim poświęceniem przez parafian i ówczesnego proboszcza księdza Prałata Władysława Jakubiaka. Wielu z pośród Was, ze starszego pokolenia, doskonale pamięta niezwykle ofiarne wysiłki parafian wznoszących Boży Dom, wielu na własnych ramionach wynosiło cegły, beton i materiały budowlane, dodając swoją cegiełkę w tę świątynię. A czasy nie były łatwe, z pewnością żyło się wówczas trudniej i biedniej niż dziś. Później przez lata wraz z ks. prałatem Józefem Porembą łożyliście na upiększanie naszej świątyni i czynicie tak po dzień dzisiejszy.

Wszyscy, którzy pierwszy raz wchodzą do naszego kościoła są urzeczeni pięknem jego architektury, kunsztownymi kasetonami wieńczącymi sklepienie i kopułę. Wielu nam zazdrości tej architektury. Myślę, że zgodzimy się, że tej bogatej architekturze powinien odpowiadać równie bogaty wystrój wnętrza. Wystrój ten zyskałby dodatkowe piękno, gdybyśmy upiększyli prezbiterium i główny ołtarz, nawiązując w stylistyce do ołtarzy bocznych wykonywanych  w ostatnich latach. Projekt zmian wystroju, którym chce się podzielić z Wami, pod konsultację, pod wyrażenie Waszej opinii, jest następujący: Filary w prezbiterium przy tabernakulum byłyby obłożone jasnym marmurem, powierzchnię między filarami wypełniałaby marmurowa mozaika ze złotymi promieniami, krzyż (korpus) wróciłby do starego kościoła na tęczę nad prezbiterium, skąd został wzięty przed laty. Wykonany byłby nowy wizerunek Pana Jezusa, wzorowany na krzyżu z papieskiego pastorału, prawie dwukrotnie większy od obecnego, proporcjonalny do figur Matki Bożej i św. Jana. Figury te byłyby wyzłocone i przyozdobione mozaiką. Obrazy, które zdobią krzyż byłyby odnowione i umieszczone w prezbiterium po obydwu stronach. Tabernakulum pozostałoby aktualne, zmieniłoby się natomiast otoczenie tabernakulum przyozdobione elementami na kształt płonących promieni. Wszystko byłoby odpowiednio podświetlone. Zostałaby wykonana nowa marmurowa boazeria i nowe sedilla dla liturgicznej służby ołtarza z oparciami a dotychczasowe przeniesione by zostały do starego kościoła. Dotychczasowa boazeria w przyszłości wykorzystana by została do obłożenia filarów. Założenie jest takie, by maksymalnie wykorzystać dotychczasowe elementy wyposażenia, by niczego nie zmarnować. Ołtarz zostałby obłożony jasnym marmurem dla odróżnienia od ciemnego podłoża. Można by pomyśleć o odnowieniu i wyzłoceniu ołtarzy na filarach z przodu oraz o odnowieniu stacji drogi krzyżowej. W dalszej kolejności można by brać pod uwagę doświetlenie nawy głównej przez wykonanie dodatkowych żyrandoli, ponieważ niektórzy narzekają, że jest zbyt ciemno na kościele. Na stoliku za ławkami znajduje się poglądowa makieta projektu zmian wystroju prezbiterium.

Zakres ewentualnych prac jest szeroki i kosztowny, (szacunkowo wyceniony jest na 300 tys. zł), dlatego zwracam się prośbą o wyrażenie opinii w tej sprawie, np. w czasie kolędy, czy też w osobistej rozmowie. Choć jestem głęboko przekonany, że wygląd kościoła zyskałby na proponowanych zmianach, to jednak nic nie chcę robić na siłę, bez poparcia czy wbrew woli parafian. Biorę pod uwagę, że są rodziny i osoby, które borykają się z ubóstwem, czy wręcz biedą. Nie chcę w najmniejszym nawet stopniu obciążać tych osób. Parafia zresztą pomaga ubogim na ile ją stać, o czym informowałem w kazaniu na Stary Rok. Jeśli propozycje te zyskają Waszą akceptację i wsparcie, wówczas nie będziemy zbierać opłaty cmentarnej przez dwa, może trzy lata, by nie obciążać Waszych budżetów, zwłaszcza, że pojawiła się możliwość nowego rozwiązania kosztów wywozu śmieci z cmentarza. Niemniej inwentaryzacja cmentarza będzie prowadzona dalej, ponieważ taka jest potrzeba. Dziękuje w tym miejscu za przyjęcie spraw inwentaryzacji cmentarza z wielkim zrozumieniem przez znakomitą większość parafian.

Będę wdzięczny za przemyślenie i przedyskutowanie w rodzinach tych propozycji i wyrażenie opinii w sprawie

Wizyta duszpasterska

Poniedziałek 29.12.2014 od godz. 8:30

1. Ul. Legionistów i Hallera od końca do ul. Piłsudskiego
2. Ul. Kościuszki od dworca /bez bl nr 14a/, Aleja Wolności i ul. 1 Maja i „Narożnik” od ul. Kościuszki
3. Gruszów Mały-Zagrody od Państwa Węglów do Państwa Owsianych
4. Gruszów Mały-Kmiecie od Gruszowa Wielkiego /p. Wąż nr 99a/ do Państwa Sas
5. Ul. Warszawska od końca-nr. nieparzyste wraz z ul. Ogrodową do spotkania
6. Ul. Warszawska od początku-nr. nieparzyste  do spotkania
7. Ul. Warszawska od końca-nr. parzyste do spotkania
8. Ul. Warszawska nr parzyste od państwa Curyłów do spotkania
9. Ul. Baczyńskiego od końca do ul. Warszawskiej, a następnie ul. Warszawska do Rynku

Wtorek 30.12.2014 od godz. 8:30

1.
  1. Gruszowska numery nieparzyste od końca do ul. Jagielońskiej
2. Ul. Gruszowska numery parzyste od końca do ul. Jagielońskiej
3. Ul.Ulinów od końca + ul.Szarwarska nr nieparzyste od Leśniczówki do P. Biedaków
4. Ul. Szarwarska nr nieparzyste od Kościoła do P. Kułagów wraz z ul. Ofiar Katynia, na końcu blok nadleśnictwa
5. Ul. Szarwarska nr parzyste od końca do Kościoła wraz z ul. Chopina
6. Ul. Witosa a następnie ul. Czernia w stronę Hospicjum
7. Ul. Zagumnie od Brnika
8. Ul. Paderewskiego, a następnie ul. Zagumnie od ul. Szarwarskiej wraz z ulicami: Szymanowskiego i Wieniawskiego

Sobota 03.01.2015 od godz. 830

1. Oleśnica od p. Stanisłwa Batora do P. Partyńskiego
Ul. Piłsudskiego – cała
  I. Od P. Batora do P.Wybrańców
  II. Od Rynku w stronę Tarnowa obie strony do mostu, a następnie nr. parzyste do P. Wybrańców wraz z ul. Niecałą bez Domu Dziecka
  III. Od mostu nr. nieparzyste do P. Skrzyniarzów i Pasternaków
 IV. Od P.Gromskich do P. Skrzyniarzów
  6. Ul. Szkolna nr. nieparzyste od lasu do Kościoła
7. Ul. Szkolna nr. parzyste od lasu do Kościoła
8. Ul. Nadbrzeżna od Oleśnicy
9. Ul. Nowa od torów

Niedziela 04.01.2015 od godz. 14:00

1. Os. Westerplatte bl.1,  kl. 1, 2, 3
2. Os. Westerplatte bl.1,  kl. 4, 5, 6
3.  Ul. Ignacego Krasickiego od ul. Batalionów Chłopskich a następnie Emilii Plater
4. Ul. Słoneczna, Konopnickiej i Krótka
5. Ul. Matejki, Zaręby, Polna, a następnie Blok nad Delikatesami nr 8

Poniedziałek 05.01.2015 od godz. 1600

1. Ul. Różana od Kościoła w dół, a następnie ul. Sportowa od ul. Piłsudskiego
2. Ul. Joselewicza i Rynek do P. Kazków
3. Ul. Kościelna od Kościoła do Rynku
4. Ul. Daszyńskiego, domy prywatne i bl. 3, kl. 1 i 2
5. Ul. Daszyńskiego bl. 3, kl. 3 i 4
6. Ul. Jagiellońska bl. nr 2, kl. 1 i 2
7 Ul. Jagiellońska bl. nr 2, kl. 3 i 4

Wtorek 06.01.2015 od godz.1400

1. Ul. Ks. Jerzego Popiełuszki od ul. Krasickiego do numeru 38
2. Ul. Ks. Jerzego Popiełuszki /od początku/ ul. Broniewskiego wraz z ul. Kwiatową do p. Skrzyniarzów nr 35
3. Ul. Broniewskiego a następnie ul. Batalionów Chłopskich od ul. Warszawskiej
4. Ul. Batalionów Chłopskich od ul. Gruszowskiej
5. Ul. Spadowa 6

Środa 07.01.2015 od godz.1600

1. Ul. Zielona a następnie ul. Graniczna bl. nr. 6
2. Ul. Poprzeczna, Graniczna i Garbarska
3. Ul. Warzywna od ul. Jagiellońskiej
4. Ul. Kuliela od p. Kędzierskich
5. Ul. Jagiellońska 4

Czwartek 08.01.2015 od godz.1600

1. Os. Kościuszki bl. nr 8
2. Os. Westerplatte bl.2, kl. 1 i 2
3. Os. Westerplatte bl.2, kl. 3 i 4
4. Os. Westerplatte bl.2,  kl. 5 i 6
5. Os. Westerplatte bl.2,  kl. 7 i 8
6. Ul. Sikorskiego bl. nr 1
7. Ul. Wyszyńskiego bl. nr 1

Piątek 9.01.20154 od godz.1600

1. Os. Westerplatte bl.3,  kl. 1 i 2
2. Os. Westerplatte bl.3,  kl. 3 i 4
3. Os. Westerplatte bl.5, kl. 1 i 2
4. Os. Westerplatte bl.5,  kl. 3 i 4
5. Os. Westerplatte bl. 6
6. Os. Westerplatte bl.10, kl. 1 i 2
7. Os. Westerplatte bl.10, kl. 3 i 4

Sobota 10.01.2015 od godz.830

1. Ul. Jagiellońska od P.Knutelskich do lasu  i dalej nr. parzyste do P.Ogorzelca
2. Ul. Jagielońska od P.Minora nr. Nieparzyste do poczty + blok bankowy
3.. Ul. Zazamcze od numeru 1 po obu stronach do p. Sztiglic nr 39
4. Ul. Zazamcze od końca po obu stronach do p. Król
5 Ul. Kopernika od ul. Warszawskiej do p. Gąsiorów
6.

Ul. Kopernika od ul. Krasickiego do p. Biesiów

7. Oleśnica od p. Emilii Miś do p. Nowaka Marka
8. Ul. Św. Brata Alberta od końca do p. Krawczyków /nr 21A/ wraz z ul. Ludwika Zakrzewskiego

Niedziela 11.01.2015 od godz.1400

1. Brnik-Pola
2. Os. Kościuszki  bl. nr 1
3.
  1. Kościuszki nr 14a
4. Ul. Leśna od Państwa Myców
5. Ul św. Jana / domy prywatne i blok/

 

Poniedziałek 12.01.2015 od godz.1600

1. Ul. Św. Brata Alberta od p. Kotlorza /nr 11/ do ul Szarwarskiej
2. Os. Westerplatte bl.4
3. Ul. Sikorskiego bl. nr 2

 

Wtorek 13.01.15 od godz.1600

1. Os. Westerplatte bl.7,  kl. 1 i 2
2. Os. Westerplatte bl.7,  kl. 3 i 4
3. Os. Westerplatte bl.7,  kl. 5 i 6
4. Os. Westerplatte bl.7,  kl. 7 i 8
5. Os. Kościuszki  bl. nr 5
6. Os. Kościuszki  bl. nr 7

 

Środa 14.01.15 od godz.1600

1. Os. Kościuszki bl. nr 3 kl. 1,
2. Os. Kościuszki  bl. nr 3, kl 2
3. Os. Kościuszki  bl. nr 3, kl 3
4. „Narożnik“ od ul. Grunwaldzkiej

 

Czwartek 15.01.15 od godz.1600

1. Ul. Wyszyńskiego bl. nr 2
2. Ul. Wyszyńskiego bl. nr 3
3. Ul. Wyszyńskiego bl. nr 5
4. Ul. Zazamcze – bl nr 2,4,6,8,
5. Ul. Zazamcze – blok nr 10,14

 

Piątek 16.01.15 od godz.1600

1. Os. Westerplatte bl.8,  kl. 1 i 2
2. Os. Westerplatte bl.8,  kl. 3 i 4
3. Os. Westerplatte bl.8,  kl. 5 i 6
4. Os. Westerplatte bl.8,  kl. 7 i 8
5. Os. Westerplatte bl.9,  kl. 1 i 2
6. Os. Westerplatte bl.9,  kl. 3 i 4
7. Os. Westerplatte bl.9,  kl. 5 i 6

 

Sobota 17.01.15 od godz.830

1. Ul. Grunwaldzka od końca – nr parzyste do spotkania
2. Ul. Grunwaldzka – nr parzyste od początku do spotkania, bez bloku „Narożnik”
3.. Ul. Grunwaldzka– nr nieparzyste od końca do Państwa Czternastek
4. Ul. Grunwaldzka– nr nieparzyste od Pana Zdzisława Talara do Rynku
5 Oleśnica od p. Wowczaka Wiesława do p. Wątroby Romana
6. Ul. Ligęzów – od ul. Nowej

 

Niedziela 18.01.15 od godz.1400

1. Os. Westerplatte bl.9,  kl. 7 i 8
2. Os. Kościuszki  bl. nr 2
3.

Os. Kościuszki  bl. nr 4

4. Ul. Oleśnicka od początku numery parzyste i nieparzyste do p.Osaków

Piątek 23.01.15 od godz. 16.00

Osiedle Westerplatte blok nr 6

Sobota 24.01.15 od godz.830

1. Oleśnica od p. Ryszarda Łos do p. Wojciecha Zielińskiego
2. Ul. Oleśnicka od końca numery parzyste i nieparzyste do p. Kazków
3. Ul. Żabieńska od Morzychny do p. Pyzika
4. Ul. Żabieńska od ul. Piłsudskiego do p. Pintatara

INWENTARYZACJA CMENTARZA

Informacja ks. proboszcza o inwentaryzacji cmentarza parafialnego.

Tegoroczną kolędę chcemy wykorzystać między innymi do tego, aby rozpocząć przygotowania do inwentaryzacji cmentarza parafialnego. W tym celu księża odwiedzający domy przekażą domownikom specjalny blankiet nazwany kartą cmentarną. Celem inwentaryzacji jest przypisanie poszczególnym grobom lub grobowcom żyjących właścicieli lub osób opiekujących się grobami. Proponowany sposób jest najprostszy a przy tym najmniej uciążliwy. Prosimy mianowicie, aby kartę, którą przekażą księża wypełnić: prosimy, by na karcie zaznaczyć, w jakiej części znajduje się grób bądź grobowiec, (w starej czy nowej?), jakie nazwiska i imiona zmarłych

widnieją na grobie, oraz podać dane kontaktowe żyjących właścicieli lub osób opiekujących się danym grobem. W niejednym wypadku jednym grobem w różnym stopniu opiekuje się więcej osób czy rodzin. Wówczas prosimy, by rodzina, krewni, czy osoby mające tytuł prawny do danego grobu, sami porozumieli się między sobą i zdecydowali kto jest formalnie opiekunem danego grobu/grobowca i na karcie cmentarnej umieścili dane kontaktowe tej osoby. Kontynuuj czytanie

Diecezjalne spotkanie opłatkowe Policji

Diecezjalne spotkanie opłatkowe środowisk policyjnych odbyło się 21 grudnia 2014 roku o godzinie 16.00. Rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą pontyfikalną w kościele parafialnym w Dąbrowie Tarnowskiej. Przewodniczył jej Jego Ekscelencja Biskup Tarnowski Andrzej Jeż w intencji policjantów, pracowników Policji i ich rodzin. Ks. Biskupa w imieniu przybyłych powitał ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka.