• Kancelaria Parafialna czynna:

  • pon-sob: 7:30 - 9:00; 16:30-18:00
   z wyjątkiem: świąt i pierwszych piątków

  • Msze Święte

  • Niedziela:
   K. MB Szkapl.: 6:00, 8:00, 9:30, 11:00,16:00, 18:00;
   Dni powszednie:
   K. MB Szkapl.: 6:00, 6:30, 7:00;

  • Więcej...

Aktualności

 • Informacja ks. proboszcza o inwentaryzacji cmentarza parafialnego.

  Tegoroczną kolędę chcemy wykorzystać między innymi do tego, aby rozpocząć przygotowania do inwentaryzacji cmentarza parafialnego. W tym celu księża odwiedzający domy przekażą domownikom specjalny blankiet nazwany kartą cmentarną. Celem inwentaryzacji jest przypisanie poszczególnym grobom lub grobowcom żyjących właścicieli lub osób opiekujących się grobami. Proponowany sposób jest najprostszy a przy tym najmniej uciążliwy. Prosimy mianowicie, aby kartę, którą przekażą księża wypełnić: prosimy, by na karcie zaznaczyć, w jakiej części znajduje się grób bądź grobowiec, (w starej czy nowej?), jakie nazwiska i imiona zmarłych widnieją na grobie, oraz podać dane kontaktowe żyjących właścicieli lub osób opiekujących się danym grobem. W niejednym wypadku jednym grobem w różnym stopniu opiekuje się więcej osób czy rodzin. Wówczas prosimy, by rodzina, krewni, czy osoby mające tytuł prawny do danego grobu, sami porozumieli się między sobą i zdecydowali kto jest formalnie opiekunem danego grobu/grobowca i na karcie cmentarnej umieścili dane kontaktowe tej osoby.

  Wypełnioną kartę należy złożyć do końca kwietnia przyszłego roku do specjalnie przygotowanych w kościele puszek, bądź w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Po otrzymaniu wypełnionych kart, w połowie przyszłego roku prześlemy informację potwierdzającą jaki jest numer, sygnatura danego grobu/grobowca.

  O wypełnienie karty cmentarnej prosimy wszystkich, którzy mają groby/grobowce/piwniczki na cmentarzu parafialnym, zarówno w starej jak i nowej części cmentarza, bez względu na to, czy są one w tym momencie zagospodarowane, czy też puste. Opłata cmentarna będzie obowiązywać od jesieni przyszłego roku 2015 i będzie wynosić dla grobów jedno i dwuosobowych – 30 zł rocznie, dla grobów mieszczących trzy lub więcej miejsc – 50 zł rocznie. Jeśli zabrane środki wystarczą na pokrycie kosztów utrzymania cmentarza, opłaty będą zbierane nie co roku, ale rzadziej. Z opłaty zwolnione są piwniczki wykupione a do tej pory niezagospodarowane oraz piwniczki wykupione w ciągu ostatnich pięciu lat (tj. od roku 2009 włącznie do końca tego roku). W tym przypadku prosimy również o wypełnienie karty cmentarnej i zaznaczenie w którym roku była wykupiona piwniczka. Na cmentarzu znajdują się groby, których właściciele nie są znani, takie groby zwolnione są z opłat, ale również w tym przypadku prosimy, by ci, którzy opiekują się grobami wypełnią kartę cmentarną.

  Informacje powyższe są umieszczone na stronie internetowej parafii. Prosimy o ich przekazanie w miarę możliwości osobom mieszkającym poza parafią a mającym pod opieką grobowce na naszym cmentarzu parafialnym.

  Odpowiedź na wszelkie pytania czy wątpliwości można uzyskać u księży w czasie kolędy, u księdza proboszcza, bądź w kancelarii parafialnej.

  Ks. Proboszcz

 • Już kolejny raz w naszej parafii Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny poprzedziło piękne nabożeństwo dedykowane czci Bogurodzicy - Hymn Akathistos. Jego tekst przetłumaczył Marek Skwarnicki a opracowany muzycznie został wg melodii niemieckiej przez ks. Kazimierza Pasionka. Tą ... [read more]