ŚDM – ramowy plan w Krakowie

ŚDM – ramowy plan w Krakowie

25.07.2016, poniedziałek Przyjazd grup pielgrzymów do Krakowa i zakwaterowanie. 26.07.2016, wtorek Festiwal Młodych – program kulturalny, modlitewny, ewangelizacyjny (koncerty, wystawy, festyny, pokazy filmów, warsztaty, spotkania) powadzony równolegle na wielu scenach i w różnych miejscach miasta. Wieczorem – Ceremonia otwarcia XXXI ŚDM Kraków 2016, połączona ze Mszą św. koncelebrowaną…